Stap naar verwerving voormalige Sappi-site in Lanaken

Stap naar verwerving voormalige Sappi-site in Lanaken

De raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv besliste om aan de eigenaar de intentie kenbaar te maken tot verwerving van de bedrijfsgronden van de voormalige papierproducent Sappi. Met deze beslissing benadrukt De Vlaamse Waterweg nv het belang dat ze hecht aan het inzetten van deze strategische terreinen voor watergebonden activiteiten. 

Stap naar verwerving voormalige Sappi-site in Lanaken

Op 10 oktober 2023 kondigde de Zuid-Afrikaanse papiergroep Sappi aan haar activiteiten in Lanaken stop te zetten. De sluiting heeft significante gevolgen voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Om deze gevolgen te mitigeren en de toekomst van de site te waarborgen, werd door de gouverneur van Limburg een Taskforce opgericht waar de idee rijpte voor verwerving van de terreinen door de Vlaamse overheid met een vergelijkbare transformatie als de voormalige Ford-site tot Logistics Valley Flanders voor ogen. De strategische ligging aan het Albertkanaal, een oppervlakte van ca. 25 ha en een kaaimuur van 440 m maken deze site tot een unieke watergebonden locatie. 

Gelet op het strategisch belang van deze site besliste de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg om de intentie tot verwerving van de terreinen kenbaar te maken en hiertoe de nodige initiatieven te nemen. Uiteraard zal aandacht gaan naar het in kaart brengen van de inherente (financiële) risico’s o.a. een gebeurlijke vereiste sanering van de terreinen en de waarde van de opstallen”, verduidelijkt Koen Anciaux, voorzitter van de raad van bestuur de genomen beslissing. “Komt het tot een akkoord inzake verwerving dan rekenen we op de samenwerking met andere overheden om er een succesverhaal van te maken en ondernemingen aan te trekken die een meerwaarde zijn voor economie en werkgelegenheid in de regio.”  

Marino Keulen, burgemeester van Lanaken is verheugd met de beslissing: “De daad bij het woord voegen geeft geloofwaardigheid aan de politiek en de overheid. Grote dank aan de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg voor een beslissing waarmee de economische reconversie van Lanaken en het Maasland snel kan aanvatten wat broodnodig is na de sluiting van de Sappi-vestiging.”

Met de huidige klimaatuitdagingen moet de focus binnen ons goederenvervoer meer dan ooit op de binnenvaart liggen. De komende jaren zal het invullen van het economisch potentieel van onze waterweg een uitdaging worden. In Vlaanderen is de vraag naar watergebonden terreinen namelijk hoger dan het aanbod. Begin mei gaf ik De Vlaamse Waterweg de opdracht om het initiatief te nemen met het oog op verwerving van de watergebonden bedrijfsgronden van Sappi. Een snelle reconversie van de site in Lanaken is vanuit een ruimtelijk-economisch standpunt erg belangrijk. Zeker gelet op de strategische ligging binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De Vlaamse Waterweg nv moet komende jaren zowel in dit dossier als in andere economische ontwikkelingen langs onze waterwegen meer ruimte krijgen. Ik ben dan ook tevreden dat de raad van bestuur aan de slag gaat met de verwerving van de site”, besluit de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Laatste nieuws

Top