Scheepvaartdecreet vereist boetecatalogus voor waterwegen

Scheepvaartdecreet vereist boetecatalogus voor waterwegen

Het Scheepvaartdecreet trad op 1 juni 2022 in werking en creëerde een regelgevend kader voor het beheer, het gebruik en de handhaving van de Vlaamse binnenwateren en de scheepvaart. Een duidelijke regelgeving om een vlot en veilig gebruik van waterwegen en hun aanhorigheden te verzekeren. Het decreet gaf De Vlaamse Waterweg nv de bevoegdheid om bepaalde overtredingen te vervolgen én te beboeten. Om dit op een correcte, transparante en eenduidige wijze te doen, heeft de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg een boetecatalogus goedgekeurd.

Scheepvaartdecreet vereist boetecatalogus voor waterwegen

Welk basisboetebedrag bij welke overtreding hoort, is makkelijk na te gaan dankzij de boetecatalogus (zie bijlage of https://www.visuris.be/boetecatalogus. “Dit document geeft invulling aan de minimale en maximale strafmaat van bestuurlijke geldboetes”, legt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts uit. “De boetecatalogus van De Vlaamse Waterweg nv werd gebenchmarkt met andere waterwegbeheerders, in zowel binnen- als buitenland waardoor grote verschillen qua boetes worden vermeden. Zo kunnen we correct en consequent optreden, in het belang van de veiligheid van alle waterweggebruikers.”

Boete op maat van de overtreding en omstandigheden

De boetecatalogus voorziet éénduidige bestuurlijke geldboetes in functie van de aard en de omstandigheden van de overtreding en voorkomt zo problemen in de handhaving achteraf. “Door ons te baseren op een sterk juridisch kader en onderzoek te verrichten naar vergelijkbare situaties konden we de invloed van omstandigheden berekenen. Denk bijvoorbeeld aan de frequentie, schade en locatie van de overtreding. Of is er opzet of roekeloosheid in het spel? Dan is ook dat een omstandigheid waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de uiteindelijke boete”, aldus Chris Danckaerts.

Bij het vaststellen van overtredingen zal De Vlaamse Waterweg nv niet overgaan tot onmiddellijke inning. Een voorstel tot betaling van een bestuurlijke geldsom, voor de helft van de maximale geldboete, werd geïntegreerd in de boetecatalogus wat het mogelijk maakt om bepaalde overtredingen snel af te handelen.

Met haar bevoegdheid ingevolge het scheepvaartdecreet en de boetecatalogus wil De Vlaamse Waterweg nv zorgen voor veilige waterwegen en een gelijke behandeling voor alle waterweggebruikers. “Want als iedereen zich aan de regels houdt, is de waterweg veiliger voor ons allemaal”, besluit de heer Danckaerts.
 

Laatste nieuws

Top