Regenval zorgt voor hoge waterstanden, maar geen kritieke problemen op de waterwegen verwacht

Regenval zorgt voor hoge waterstanden, maar geen kritieke problemen op de waterwegen verwacht

Als gevolg van de regenval van de voorbije dagen zijn de waterstanden hoog, maar de situatie op de waterwegen is onder controle. Op heel wat locaties bewezen de talrijke investeringen in het kader van waterbeheersing reeds hun nut. Omdat de neerslaghoeveelheden momenteel minder zijn dan voorspeld, worden er de komende dagen ook geen grote problemen op de waterwegen verwacht. De Vlaamse Waterweg volgt de situatie op de voet.

Regenval zorgt voor hoge waterstanden, maar geen kritieke problemen op de waterwegen verwacht

Dankzij een uitgebreid netwerk van peil- en debietmeters, aangevuld met meteorologische verwachtingen,  wordt de evolutie van hydrologische situatie van de waterwegen en waterlopen permanent opgevolgd. 

Je kan trouwens ook zelf de situatie op de voet volgen via www.waterinfo.be.

Het verhogen van de waterveiligheid vormt een absolute prioriteit van mijn waterwegenbeleid”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De Vlaamse Waterweg realiseerde de voorbije decennia al tal van projecten die de waterveiligheid van Vlaanderen stelselmatig hebben verhoogd. De aanleg van overstromingsgebieden en dijkwerken in het kader van het Sigmaplan (www.sigmaplan.be) en de verruiming van het rivierbed van de Maas zijn spraakmakende voorbeelden. Het huidige Maasdebiet van ca. 1400 m3/s oogt weliswaar indrukwekkend maar zorgt niet voor noemenswaardige problemen. Ook de volgende jaren zal nog aanzienlijk geïnvesteerd worden in ingrepen die het risico op wateroverlast verder zullen beperken.”

De Westhoek is momenteel de meest kritische zone,” verklaart minister Peeters. Niet-kritieke overstromingen zijn mogelijk, zoals in weiden, en er is een verhoogde waakzaamheid. “Maar De Vlaamse Waterweg kampt momenteel nergens met kritieke problemen en verwacht deze ook niet meteen meer.”

Laatste nieuws

Top