Ontwerp van nieuwe Lysbrug in Ingelmunster voorgesteld

Ontwerp van nieuwe Lysbrug in Ingelmunster voorgesteld

De oude Lysbrug over het kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster was in slechte staat en werd in 2021 afgebroken. Vandaag werd het ontwerp voor de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug door De Vlaamse Waterweg nv voorgesteld in de gemeenteraad. “Vlaanderen investeert 4,5 miljoen euro in een nieuwe Lysbrug. Bij het ontwerp ging ruime aandacht naar het comfort en de veiligheid van de actieve weggebruiker. De nieuwe Lysbrug zal een praktische en veilige fiets- en wandelverbinding zijn over het kanaal. De brug krijgt aan beide oevers fietslussen met rustpunten die ervoor zorgen dat fietsers de hogere brug vlot zullen kunnen oprijden. Een mooi project dat het fietsverkeer in de regio een boost moet geven én onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen stimuleert”, belicht Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Ontwerp van nieuwe Lysbrug in Ingelmunster voorgesteld

De vroegere Lysbrug in Ingelmunster bood fietsers en voetgangers een autovrije oversteekplaats over het kanaal Roeselare-Leie sinds 1944. Deze stalen brug kwam er in de plaats van het exemplaar dat vernietigd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na een inspectie in 2020 bleek deze recreatieve brug in bijzonder slechte staat. Door roestvorming en slijtage moest de brug aan stevigheid inboeten. De brug werd daarom toegevoegd aan de lijst met prioritaire kunstwerken van de Vlaamse overheid die aan vervanging toe zijn.

In overleg met de gemeente Ingelmunster werd de brug eind 2020 uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Er werd geen tijdelijke brug voorzien maar onmiddellijk ingezet op een definitieve, nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Met de vervanging van de brug verdween meteen, na de oude, gewezen Dorpsbrug, ook de voor de scheepvaart laagste brug over het kanaal Roeselare-Leie wat de binnenvaart ten goede komt. 

Veiligheid en betrouwbaarheid zijn voor mij een absolute prioriteit. Het is dan ook noodzakelijk om een grote inhaalbeweging te doen in het kader van onze kunstwerken en de lijst prioritaire kunstwerken aan te pakken. Na de afbraak van de oude Lysbrug is daarom ook onmiddellijk een voorstudie uitgevoerd om de locatie en vorm van de nieuwe Lysbrug te bepalen. Vandaag is het ontwerp van de nieuwe brug voorgesteld. De nieuwe brug wordt een autovrije fiets- en voetgangersbrug die aansluit op de fietsroutes langs het kanaal Roeselare-Leie en die de woonkernen op beide oevers op fietsveilige wijze kan verbinden”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Kurt Windels, burgemeester van Ingelmunster: “Na de oplevering van de nieuwe Brigandsbrug in onze gemeente in de zomer van 2020, werkten we verder nauw samen met De Vlaamse Waterweg aan de verdere heraanleg van de jaagpaden en omgeving, en aan de bouw van de nieuwe Lysbrug. Vandaag kunnen we het resultaat tonen van deze plannen.”

Het ontwerp in een notendop
De nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt een stalen vakwerkbrug met V-vormige landhoofden, een totale overspanning van ongeveer 63 meter tussen de oplegpunten en een brugdekbreedte van 3,7 meter. De nieuwe brug komt ter hoogte van het park. Het wordt een exemplaar met een doorvaarhoogte van zeven meter hoog, waar schepen onderdoor kunnen met drie lagen containers. 

Op beide oevers wordt met fietslussen gewerkt om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en tevens de hellingsgraad zo beperkt mogelijk te houden. Omdat de noordelijke oever overstromingsgevoelig gebied is wordt de toerithelling hier op pijlers gebouwd. Op de zuidelijke oever komt een toerithelling op de talud. De fietslussen krijgen lichte leuningen, een start- en stopstrook en rustzones waar de hellingsgraad beperkter is. Tussen de verschillende elementen wordt beplanting voorzien. Voetgangers krijgen toegang tot de brug via trappen die tussen de pijlers doorlopen. Aan de zuidelijke oever wordt naast de toerithelling een voetpad voorzien zodat voetgangers een veilige doorsteek krijgen van de Zuidkaai naar de Vaarstraat. Vanop de fietslussen en brug krijgt de actieve weggebruiker steeds een mooi zicht op het kanaal. 

Ook de wegenis in de omgeving wordt aangepast om de bestaande verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verhogen. Er worden veilige aansluitingen voorzien met de fietspaden. Aan de Kanaalstraat wordt aan beide kanten een aanzet voor fietssuggestiestroken voorzien.

De brug wordt gefinancierd door De Vlaamse Waterweg nv voor een geraamd budget van 4,5 miljoen euro (excl. btw). De gemeente Ingelmunster staat in voor de zone van bomen die gecompenseerd zullen worden. Het project maakt deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. 

Volgende stappen
Nu het ontwerp is bepaald wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt en zal in 2023 zowel de aanbestedingsprocedure tot het aanstellen van een aannemer als de procedure tot het bekomen van de omgevingsvergunning worden opgestart. Er wordt voorzien dat de werken, na het bekomen van de omgevingsvergunning, kunnen starten in 2024.   

Ontwerpbeeld nieuwe Lysbrug
logo met steun van Europa

Laatste nieuws

Top