Nieuwe Hoogmolenbrug in Schoten open voor alle verkeer

Nieuwe Hoogmolenbrug in Schoten open voor alle verkeer

Vandaag openden Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen Luk Lemmens, burgemeester van Schoten Maarten De Veuster en gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv Chris Danckaerts de nieuwe stalen Hoogmolenbrug over het Albertkanaal in Schoten voor het verkeer. “De nieuwe Hoogmolenbrug biedt comfort aan alle weggebruikers: fietsers, automobilisten en zelfs dieren. Daarenboven zal de verhoogde brug het watergebonden transport stimuleren en het centrum van Schoten ontlasten van (zwaar) verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. 

Nieuwe Hoogmolenbrug in Schoten open voor alle verkeer

De nieuwe Hoogmolenbrug heeft een doorvaarhoogte van 9,10 meter, helemaal op maat van de moderne binnenvaart. Vorig weekend is de oude brug afgebroken. Inmiddels is de nieuwe stalen boogbrug klaar voor ingebruikname door alle verkeer. De nieuwe Hoogmolenbrug is zo’n 250 meter verder richting Antwerpen t.o.v. de oude brug gebouwd. De brug heeft een lengte van 128 meter met een boog van 22 meter hoog, gemeten vanaf het wegdek, een staalconstructie van ca. 1.000 ton.  

De nieuwe Hoogmolenbrug betekent een fikse verbetering van zowel doorstroming als verkeersveiligheid. Met de hogere brug bieden we niet alleen een alternatief voor het vrachtvervoer over de weg. Alle weggebruikers varen wel bij deze nieuwe brug. Het gemotoriseerd verkeer krijgt in beide rijrichtingen één rijstrook. Met een vrijliggend tweerichtingsfietspad van vier meter breed zorgen we voor meer veiligheid en comfort voor onze fietsers. Zo dragen we bij aan onze Vlaamse fietsambitie: meer en veilig fietsverkeer. De brug omvat ook een ecopassage voor dieren van drie meter breed als onderdeel van een groene corridor”, belicht Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

De nieuwe Hoogmolenbrug voldoet aan alle noden van deze tijd, zorgt voor een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling voor alle gebruikers en met een hogere doorvaarthoogte garandeert ze bovendien vlot scheepvaartverkeer. Zo wordt het Albertkanaal toegankelijk voor moderne schepen met vier containerlagen. Deze extra troeven maken voor bedrijven de vaarweg een nog aantrekkelijker alternatief voor het transport over de weg”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Ook de gemeente Schoten is tevreden met de nieuwe Hoogmolenbrug. “We geloven in de positieve impact die de nieuwe Hoogmolenbrug op de verkeersafwikkeling in Schoten zal hebben. De nieuwe brug sluit rechtstreeks aan op de Metropoolstraat door middel van een lichtengeregeld kruispunt. Dit zorgt voor minder vrachtverkeer in het centrum van Schoten. Uiteraard passen we de komende tijd de lokale verkeerscirculatie volledig aan op de nieuwe situatie, te beginnen met de herinrichting van de Braamstraat en de Korte Braamstraat die een volledig andere functie krijgen. Voor fietsers hebben we alvast een nieuwe en veilige aansluiting met de brug voorzien vanuit de Papenaardekenstraat,” vertelt Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten.

De werken worden uitgevoerd door de aannemerscombinatie VIA T Albert voor een bedrag van 10,4 miljoen euro. Het project wordt mee gefinancierd door de Europese Unie in het kader van de Connecting Europe Facility.

Veilige oversteek voor dieren 
De nagelnieuwe Hoogmolenbrug krijgt ook een ecostrook. Dankzij deze groene strook kunnen ook dieren het Albertkanaal veilig oversteken tussen Schoten en Wijnegem. De ecostrook maakt mee deel uit van Groen Kruis, het provinciale gebiedsprogramma dat in het noordoosten van Antwerpen groene verbindingen creëert voor mens en dier. Met het park van Schoten aan de noordzijde en Bremweide en Ertbrugge aan de zuidzijde, vormt de Hoogmolenbrug de basis voor een verbinding tussen drie belangrijke groengebieden in de regio. De ecostrook komt naast de rijbaan en is over de hele lengte zo’n 2,65m breed. De aanleg van de ecozone is voorzien voor eind oktober 2022. De aanplantingen op de ecostrook en aan de brughoofden zullen bij gunstige weersomstandigheden gebeuren in de winterperiode 2022-2023.

Met het gebiedsprogramma ‘Groen Kruis’ wil de provincie samen met vele partners in sterk verstedelijkte, noordoostelijke rand van Antwerpen de open ruimte behouden, versterken en zoveel mogelijk verbinden. Deze Hoogmolenbrug is hier een mooi voorbeeld van. Ons Regionaal Landschap de Voorkempen begeleidde dit onderzoek in opdracht van provincie Antwerpen, district Deurne, gemeenten Wijnegem en Schoten en De Vlaamse Waterweg nv. We onderzochten pistes om het beschermde landschap van Ertbrugge te verbinden met de omliggende groengebieden zoals Park Groot Schijn, de Fortvlakte, de Bremweide enzovoort. Met de beplante ecostrook op de brug, de faunatunnels onder de bruggenhoofden, en houtkanten en poelen op de oevers zullen boommarters, eekhoorns, egels en amfibieën, maar ook reeën en dassen snel de weg naar de brug vinden”, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens van de provincie Antwerpen, bevoegd voor het gebiedsprogramma Groen Kruis.

Werken kaderen in opwaardering Albertkanaal
Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal wat het equivalent is van twee miljoen vrachtwagens. Om de capaciteit van het kanaal verder te vergroten verhoogt De Vlaamse Waterweg nv stelselmatig alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. Op die manier geven we onze binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen. Zo wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart. 
Vandaag openen we hier de derde brug in de regio Antwerpen. Eerder werden al de brug van den Azijn en de Theunisbrug verhoogd. Enkel de bananenbrug in Wijnegem staat nu nog op de agenda. Inmiddels zijn 57 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 5 andere bruggen in uitvoerings- of startfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen”,  besluit bevoegd minister Lydia Peeters.

logo met steun van Europa

Laatste nieuws

Top