Nachtelijke sluitingen Kennedytunnel van 18 juni tot en met 18 augustus

Nachtelijke sluitingen Kennedytunnel van 18 juni tot en met 18 augustus

Tussen 18 juni en 18 augustus 2023 voert De Vlaamse Waterweg nv ‘s nachts voorbereidende werkzaamheden uit in de Kennedytunnel in het kader van de Scheldebrug, de toekomstige fiets- en voetgangersbrug over de Schelde te Antwerpen.

Nachtelijke sluitingen Kennedytunnel van 18 juni tot en met 18 augustus

De tunnel zal, net zoals eerder de Brabo- en Waaslandtunnel, uitgerust worden met een meetnetwerk om de invloed van de Schelde en de latere werkzaamheden aan de Scheldekaaien en Scheldebrug te monitoren.

Om de hinder tot een minimum te beperken werkten de aannemers van De Vlaamse Waterweg  de voorbije weken en maanden al zij aan zij met de aannemers van Agentschap Wegen en Verkeer die de wandbekleding vervingen, om zo het aantal sluitingen te minimaliseren. Voor een aantal werkzaamheden is dat echter niet haalbaar, en zijn afzonderlijke  tunnelsluitingen noodzakelijk.

Verwachte verkeershinder en omleiding

Om de verkeershinder te beperken, werkt De Vlaamse Waterweg nv enkel tijdens de nacht, steeds tussen zondagavond en vrijdagochtend, telkens van 21u00 tot 5u00. 

In een eerste fase, vanaf 18 juni  t.e.m. 14 juli 2023, wordt gewerkt in de richting van Antwerpen. De tunnelkoker richting Antwerpen zal volledig worden afgesloten. 

De werken richting Gent starten op 6 augustus en eindigen uiterlijk 18 augustus 2023. De tunnelkoker richting Gent zal volledig worden afgesloten.

Tijdens de nachtelijke sluitingen wordt het verkeer steeds omgeleid via de tunnelkoker in de andere rijrichting. Er vindt dus verkeer in beide rijrichtingen plaats in één tunnelkoker. Voor elke rijrichting is één rijstrook voorzien. 

Indien de gefaseerde werken vlotter verlopen dan gepland, zal een aantal van de geplande tunnelsluitingen geannuleerd kunnen worden.

Overzicht sluitingen:

Richting Antwerpen: Nachtelijke sluitingen in de periode van 18 juni 2023 tot en met 14 juli 2023.
Richting Gent: Nachtelijke sluitingen in de periode van 6 augustus 2023 tot en met 18 augustus 2023.

Meer informatie over de toekomstige fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Antwerpen is terug te vinden op www.scheldebrug.be

Alle tunnelsluitingen zijn steeds terug te vinden in de kalender van het agentschap Wegen en Verkeer: https://www.verkeerscentrum.be/werken/tunnelsluitingen
 

Laatste nieuws

Top