Minister Peeters onthult infototem nieuwe Pater Sangersbrug

Minister Peeters onthult infototem nieuwe Pater Sangersbrug

Tijdens de waterbom van juli 2021 verwerkte de Maas een ongezien hoog debiet. Hierdoor was er op vele plaatsen schade. De Vlaamse Waterweg nv heeft na de hoge waterstanden de schade in en rond de rivier in kaart gebracht. De meest dringende schade werd onmiddellijk hersteld. Voor de andere punten werd een herstelplan opgesteld met alle punten die aangepakt moeten worden om de veiligheid in de toekomst verder te blijven garanderen. Ondertussen zijn ook heel wat van deze werken reeds uitgevoerd.  Aan de huidige Pater Sangersbrug in Maaseik onthulde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de infototem over de toekomstige nieuwe brug om zo de ruime omgeving verder te blijven betrekken. 

Minister Peeters onthult infototem nieuwe Pater Sangersbrug

Herstellingen na doortocht waterbom op de Maas
De waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021 zorgden voor heel wat beschadigingen aan en rond de Maas. Twee jaar na de doortocht van de waterbom zijn reeds heel wat werken uitgevoerd. Na de waterbom en vooral nadat het water van de Maas voldoende was gedaald, werd door De Vlaamse Waterweg nv een volledige inspectie van de Maas uitgevoerd. "De meest dringende schade werd in 2021 al hersteld zoals bv. de veerstoep, de kraters in de nevengeul (afwaarts Maasbempder Greend), het baggeren van zandbanken ter hoogte van het veer Rotem-Grevenbicht en het aanvullen van erosiegaten. Gezien de lengte van de Maas en het gemeenschappelijk beheer was de volledige lijst met de te herstellen zones pas in 2022 gekend”, aldus minister Peeters.In het laagwaterseizoen van 2023 en na de overvloedige regen in het voorjaar werd gestart met de verdere herstellingswerken. De meest dringende zones worden het eerste aangepakt maar we zetten alles op alles om dit jaar een maximaal aantal zones te herstellen.”

Volgende stappen
Dit jaar worden de beschadigingen aan de zomeroevers onder de brug van de E314, langs de Geulerweg en de toegangsweg en oeverbestortingen in Leut en Rotem hersteld. Ook de resterende erosiegaten en uitspoelingen worden aangevuld. In 2024 worden ook de beschadigde dijkmuren verder aangepakt. Ook de omgeving van de veerstoep Meeswijk wordt verder hersteld.  

Momenteel lopen ook de voorbereidingen voor de nieuwe brug over de Maas in Maaseik volop. Nu het ontwerp is bepaald, wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt. De verschillende Vlaamse en Nederlandse partners werken intensief verder aan het finaliseren van de plannen, zodat in het najaar de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Er wordt voorzien dat de werken, na het bekomen van de omgevingsvergunning, kunnen starten voor de zomer van 2024. De werken zullen ongeveer twee jaar duren. Minister Peeters trekt hiervoor vanuit Vlaanderen 20 miljoen euro uit. Hiervoor werd ook een Europese subsidie toegezegd van 6.060.000 euro van EFRO-middelen in het kader ‘Duurzaam Vlaanderen’.

In Heerenlaak wordt in 2024 een nieuwe doorlaatconstructie gebouwd. De doorvaartopening voor de boten uit de jachthaven naar de Maasplassen wordt verplaatst en zal stroomafwaarts iets verder richting Kinrooi opnieuw aangelegd worden. Stroomopwaarts worden drie grote kokers voorzien onder de Klauwenhofweg. Zo kan bij hoogwater van de Maas een deel van het extra water door deze kokers naar de waterplas van Heerenlaak stromen. Via de heraangelegde toegangsgeul kan het water dan terug de Maas instromen. De werken worden uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv in overleg met Rijkswaterstaat en het Waterschap Limburg. Doelstelling is ook om in Roosteren, de overzijde van Maaseik en stroomafwaarts van de brug over de Maas, lagergelegen gebieden bij hoogwater gecontroleerd onder water te laten lopen. Dat is nu ook al van toepassing in Roosteren, stroomopwaarts van de brug over de Maas.

Nieuwe brug over de Maas
De Pater Sangersbrug is sterk verouderd en kreeg nog extra te lijden tijdens de waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021. Inspecties wezen uit dat de brug dringend moet aangepakt worden. Daarnaast is er op de huidige brug ook onvoldoende plaats voorzien om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken. Minister Peeters besliste daarom om de huidige brug niet te laten renoveren, maar wel te vervangen door een volledig nieuwe brug. 

De bouw van een volledig nieuwe brug die Maaseik met Echt-Susteren verbindt, wordt momenteel volop voorbereid. Om de buurtbewoners en vele gebruikers van de brug op de hoogte te houden, plaatst De Vlaamse Waterweg nv twee infototems aan de huidige Pater Sangersbrug. 

Het ontwerp bestaat uit een verruiming die de brug aantrekkelijker maakt voor de actieve weggebruikers o.a. de vele fietsers. Het is dan ook een belangrijk fietstraject voor veel schoolgaande jeugd, woon-werkverkeer en toerisme in deze waardevolle regio. “In de eerste jaarhelft van dit jaar kwamen hier al 210.514 fietsers voorbij, dat zijn gemiddeld 904 fietsers per dag. In juli en augustus zijn er 58.000 fietsers geteld op de 2 fietstellers in Maaseik in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer”, vertelt minister Peeters. 

Een nieuwe brug die is aangepast aan dit drukke fietsverkeer is dan ook absoluut een meerwaarde. De nieuwe brug wordt 185 meter lang, dat is maar liefst 33 meter langer dan de huidige brug, en 21 meter breed. “Het duurzame ontwerp zorgt voor beter gescheiden, veiligere verkeersstromen. Op vlak van mobiliteit, comfort en verkeersveiligheid vormt de nieuwe brug een kans voor de opwaardering van de geplande fietssnelweg én het realiseren van een betere afscheiding tussen de actieve weggebruiker en het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een afgescheiden zone van respectievelijk 5,8 m en 3,5 m breed”, gaat Peeters verder.

Aan de huidige Pater Sangersbrug onthulde minister Peeters vandaag een infototem. Tijdens de infomomenten konden buurtbewoners en betrokken al een eerste blik werken op de plannen voor de nieuwe brug. Met deze infototems willen we nu nog meer mensen bereiken. Zo kan iedereen die in de buurt woont, werkt, winkelt of er langs fietst kennis maken met de nieuwe brug. Via grote beelden krijg je al een idee van hoe het er gaat uitzien. Met dit voorproefje van de brug hier over de Maas willen we de burger zoveel mogelijk betrekken bij het project.”

Laatste nieuws

Top