Innovatieve oproep voor pilootprojecten vergroening binnenvaart

Innovatieve oproep voor pilootprojecten vergroening binnenvaart

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een innovatieve oproep voor pilootprojecten inzake vergroening binnenvaart op basis van alternatieve brandstoffen, directe emissiebeperking bij verbrandingsmotoren en/of propulsiesystemen.

Innovatieve oproep voor pilootprojecten vergroening binnenvaart

De vergroening van de binnenvaart is een grote uitdaging. Vanuit Europa en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de ambitie vastgelegd dat de binnenvaart emissievrij moet opereren tegen 2050. Het gaat hier zowel over broeikasgassen zoals CO2 als luchtvervuilende stoffen zoals NOx en fijn stof.

Daarom is het van belang de mogelijkheden van alternatieve aandrijvingen voor binnenvaart grondig te onderzoeken en in de praktijk te brengen. Praktijkvoorbeelden of pilootprojecten zijn op dit moment echter nog schaars. De Vlaamse Waterweg nv is nu op zoek naar pilootprojecten en/of prototypes die op korte termijn (minder dan 2 jaar) realiseerbaar zijn.

Met de opdracht wordt een oproep gedaan naar marktpartijen om voorstellen in te dienen die op korte termijn realiseerbaar zijn. Het kader van deze alternatieve aandrijftechnieken behelst alle innovatieve voorstellen naar het omzetten van een energiedrager tot mechanische energie die dient voor de propulsie van een binnenvaartuig.

De voorgestelde innovatieve aandrijftechniek moet binnen een periode van max. 2 jaar te implementeren zijn op een binnenschip. In het kader van de opdracht dient het prototype te worden ontwikkeld en na de ontwikkeling moet het prototype gedurende een periode van 1 jaar op performantie getest en beoordeeld worden naar emissies (NOx, COx, HC, PM,…..)

De opgedane ervaring wordt vervolgens gebruikt door de bevoegde overheden als onderdeel van de toekomstige Green Deal Binnenvaart.

Op  14 september organiseert De Vlaamse Waterweg een informatievergadering over deze oproep. Wil je hierop aanwezig zijn, op de hoogte gehouden worden of een voorstel indienen, geef dan je gegevens door via dit formulier.

Alle uitgebreide informatie over de oproep is terug te vinden op deze pagina:

Innovatieve projecten | De Vlaamse Waterweg nv

Laatste nieuws

Top