Gentse Meulestedebrug afgesloten voor verkeer van 28 februari tot en met 4 maart 2022

Gentse Meulestedebrug afgesloten voor verkeer van 28 februari tot en met 4 maart 2022

De grendels van de Meulestedebrug in Gent zijn dringend toe aan vervanging. Tijdens deze werken is de brug afgesloten voor alle verkeer. De Vlaamse Waterweg nv zal, in samenspraak met stad Gent en Agentschap Wegen en Verkeer, deze werken uitvoeren in de krokusvakantie. Zonder onvoorziene omstandigheden zal de brug tegen vrijdagmiddag 4 maart opnieuw open zijn voor het verkeer.

Gentse Meulestedebrug afgesloten voor verkeer van 28 februari tot en met 4 maart 2022

Nieuwe vergrendeling

De grendels, die zorgen voor een vergrendeling van de brug als ze neerligt, zijn dringend toe aan vervanging. De nieuwe grendels krijgen bovendien veel sterkere, composieten bussen. Tijdens de werken wordt eveneens gewerkt aan de brugdekpanelen en worden er beperkte werken uitgevoerd met het oog op de toekomstige afbraakwerken van de brug.

“Door het vervangen van de grendels zorgen we er niet alleen voor dat de brug zo lang mogelijk gebruikt kan worden, maar beperken we ook de lawaaihinder voor de omgeving.” zegt Lydia Peeters, Vlaams minister voor Openbare Werken. “De brug wordt dagelijks intensief gebruikt en is een belangrijke verbinding van en naar de haven North Sea Port. Dergelijke herstellingen zijn dan ook noodzakelijk tot de noordelijke brughelft van de nieuwe brug gebruikt kan worden.”

Snelheidsbeperkingen

Naast het vervangen van de grendels worden ook een aantal maatregelen genomen om de snelheid op en rond de brug te verminderen. Eerder waren er al flitspalen geïnstalleerd aan beide zijden van de brug. Na de werken komen er digitale snelheidsborden en wordt de snelheid op de brug verlaagt naar 20 km/u. Voor en na de brug zal een snelheidsbeperking gelden van 30 km/u. Door deze maatregelen wordt de impact van het vele wegverkeer op de brug beperkt zodat deze zeker in gebruik kan blijven tot de nieuwe brug gebruikt kan worden.

“De Meulestedebrug is een essentiële verbinding in het noorden van Gent, maar ze is echt dringend aan vervanging toe. Het is nog even wachten op de nieuwe brug en de oude moet zeker tot dan kunnen meegaan. De snelheidsbeperking spaart de oude brug én het komt de veiligheid op en rond de brug ten goede.” zegt Filip Watteeuw – Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw stad Gent.

Omleiding tijdens de werken

Tijdens de werken wordt er geen tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug geïnstalleerd. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een omleiding via Pantserschipstraat, Driemasterstraat, Pakketbootpad, Buitensingel, spoorwegbrug Wiedauwkaai, Londenstraat en Meulesteedsesteenweg.

 

Omleidingsplan werken Meulestedebrug

Wegverkeer tot 3,5 ton heeft twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij het veer van Langerbrugge of Terdonk nemen. Er worden geen extra veerboten ingezet tijdens de werken. Zwaar wegverkeer moet verplicht omrijden via de R4.

De Lijn legt pendelbussen in tussen de haltes ‘Kapiteinstraat’ en ‘Mariakerke Post’. Vanuit Gent is de tijdelijke eindhalte van Lijn 6 de halte ‘Meeuwstraat’. Er is dus geen overstap mogelijk tussen eindpunten ‘Kapiteinstraat’ en ‘Meeuwstraat’. Voor meer informatie over de alternatieven en frequenties van de pendelbussen kan je terecht op www.delijn.be/gent.

Hinder voor de scheepvaart

Tijdens de werken is er stremming voor de scheepvaart, aangezien de brug dan niet bediend kan worden. Omdat de werken een grote impact zullen hebben op de binnenvaart, worden er doorvaartvensters voorzien. Op maandag 28 februari zullen de schepen nog kunnen varen van 6.00 uur tot 8.00 uur. Daarna wordt de scheepvaart gestremd. Op woensdag 2 maart kunnen ze opnieuw enkele uren doorvaren, van 7.00 uur tot 9.00 uur. Dan blijft de brug gesloten tot het einde van de werken.

Vrijdagmiddag 3 maart wordt de brug opnieuw in dienst genomen. Om te vermijden dat de brug dan onmiddellijk bediend moet worden voor de scheepvaart mogen eerst alle wachtende schepen doorvaren van 11.00 uur tot 12.00 uur. Vanaf 12.00 uur wordt de brug dan opnieuw in gebruik genomen door het wegverkeer en verloopt de bediening zoals voor de werken.

Meer informatie en een overzicht van alle werven in de Gentse Noordrand kan je vinden op www.gentopweg.be.

Laatste nieuws

Top