De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent zetten volop in op ‘Water in de stad’

De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent zetten volop in op ‘Water in de stad’

De lokroep van het water weerklinkt steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in. Om een mooie mix van functies ook in de toekomst te garanderen, schreven De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent een allesomvattende beleidsvisie. Eén ding is zeker: de stad zal hier zeker wel bij varen!

De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent zetten volop in op ‘Water in de stad’

“Vlaanderen investeert volop in de Gentse waterwegen. Zo investeerde De Vlaamse Waterweg 2,5 miljoen euro om de Nederschelde en de Leie weer te laten samenvloeien aan de Reep”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We merken nu dat iedereen in Gent het water op wil: aannemers willen bouwmaterialen over het water vervoeren, bewoners willen moderne woonboten aanmeren, ondernemers hebben plannen voor varende hamburgerkramen of drijvende evenementenpontons... Er was dus nood aan een duidelijk kader. We hebben nu de krijtlijnen voor een allesomvattende beleidsvisie die alle toekomstige initiatieven kan stroomlijnen. Zo kunnen we vermijden dat de waterwegen van Gent dichtslibben en garanderen dat er optimaal gebruik gemaakt wordt van deze blauwe levensaders”.

Milieu en klimaat
“Vanzelfsprekend gingen we daarbij niet over één nacht ijs“ onderstreept Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw van Stad Gent. “Experts en betrokkenen van De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Gent gingen met elkaar in debat en structureerden inzichten rond maar liefst zes uiteenlopende thema’s. Water vervult veel meer functies dan je zou denken. Een goed uitgedachte blauwe structuur maakt de stad veel leefbaarder. Mensen denken daarbij meteen aan de Korenlei, als ultieme waterontmoetingsplaats. Of aan de openlegging van de Nederschelde als fraai stukje stadsvernieuwing. Maar de rol van water gaat veel verder dan louter esthetiek. Zo beschermen de vele waterpartijen niet enkel tegen overstromingen, maar verlagen ze ook de temperatuur bij hitte. En ook de economische en mobiliteitsrol van onze waterwegen valt niet te onderschatten.”

Leveringen en vervoer
“De rol van de waterweg is voortdurend in evolutie,” benadrukt gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv Chris Danckaerts. “Dankzij een goede samenwerking met de Stad Gent, bundelen we momenteel allerlei initiatieven rond goederentransport in het stadsdistributieplatform ‘GentLevert’. De belevering van bouwwerven via het water is daar één van. Het voordeel is dat zo de mobiliteitsdruk in de stad afneemt en er minder vrachtwagens in de stad hoeven te rijden. Ook hebben we de stap gezet naar automatisatie en afstandsbediening van de beweegbare kunstwerken. Op deze initiatieven wordt, dankzij de nieuwe visie, volop ingezet. Bijkomend hebben waterwegen nog andere functies die verder versterkt moeten worden. Voor alle aspecten moet de nodige infrastructuur ruimtelijk worden ingepast. Dankzij veelvuldig overleg hebben we getracht de belangen van zeer veel verschillende watergebruikers, van De Vlaamse Waterweg nv en van Stad Gent met elkaar te verzoenen. De beleidsvisie schetst die gemeenschappelijke krijtlijnen voor de toekomst.”
Behalve richtlijnen voor alle verschillende gebruikers en functies in en rond het water, worden ook zogenaamde waterruimtes voorgesteld: specifieke plaatsen waarop de nieuwe beleidsvisie aan de praktijk werd getoetst.

Voor elk wat waters
Zo tonen de Oude Dokken hoe woonzones, pleziervaart en waterontmoetingsplaatsen de samenhorigheid in, op en langs het water vergroten. Een nieuwe jachthaven vangt onder meer zeilboten met hoge masten op, maar verleent ook kajaks en stand-up paddleboards toegang tot het water. Andere oevers krijgen geen aanmeermogelijkheden, waardoor je daar ongestoord uitkijkt op de rustgevende blauwe stroom in de Gentse binnenstad. Vaar je liever tussen origineel natuurschoon? Dan biedt de Westelijke Leiearm verschillende trajecten langs de groenste oevers van de stad. Zo pronkt elk van de waterruimtes met haar eigen charme, voor ieder wat wils.
De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent ondertekenden vandaag samen symbolisch de visietekst. Nu de visienota bekend is, gaan beide partners weer om de tafel zitten om concrete actiepunten te definiëren. Welke delen van de visie werkelijkheid worden en in welke volgorde, zal blijken uit de wensen, ideeën en engagementen van alle partners. De Vlaamse Waterweg nv en stad Gent werken de komende jaren aan een gestructureerde en gedragen uitwerking met en voor iedereen.

Voor meer informatie over de visie of concrete vragen, kan iedereen steeds terecht bij communicatiebovenschelde@vlaamsewaterweg.be

Webpagina 'Water in de stad'

Laatste nieuws

Top