Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken voor herstellingswerken Dampoortsluis

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken voor herstellingswerken Dampoortsluis

Op dinsdagnamiddag 20 februari, en mogelijk ook op woensdagochtend 21 februari 2018, werkt De Vlaamse Waterweg nv aan de sluisdeuren van de Dampoortsluis. Om deze noodzakelijke werken vlot en veilig uit te voeren, is het noodzakelijk om Dampoortbrug I af te sluiten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. 

Dampoortbrug I in Brugge even onderbroken voor herstellingswerken Dampoortsluis

De eerste werken worden uitgevoerd op dinsdag 20 februari vanaf 12.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze werken wordt een defect onderdeel van de sluisdeur gedemonteerd. Indien de aannemer het defecte onderdeel snel kan herstellen, worden de werken op woensdagochtend 21 februari tussen 8.00 en 14.00 uur verdergezet. Zo niet, dan worden deze werken op een ander moment deze of volgende week uitgevoerd. 

Tijdens de werken wordt de Dampoortbrug I, dat is de brug ter hoogte van de Potterierei, afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer kan omrijden via de naastgelegen Dampoortbrug II. Tijdens de werkzaamheden is er ook een onderbreking voor het scheepvaartverkeer. Andere bruggen in de buurt worden dus minimaal bediend waardoor mogelijke verkeershinder beperkt blijft. 

Wegnemen passerelle aan Kruispoortbrug II 
Nu de tijdelijke Kruispoortbrug I open is voor het verkeer, kan de passerelle voor fietsers en voetgangers aan de Kruispoortbrug II afgebroken worden. De werken vinden plaats tijdens de tweede helft van deze week. De aannemer werkt vanop een ponton op het water zodat er geen hinder is voor het wegverkeer. 
 

Laatste nieuws

Top