Battelbrug tijdelijk versperd voor het wegverkeer

Battelbrug tijdelijk versperd voor het wegverkeer

Bij een inspectie van de Battelbrug in Mechelen werd vastgesteld dat een onderdeel van het vergrendelingsmechanisme van de brug defect is. Dit heeft tot gevolg dat de brug kan gaan bewegen door trillingen en dus uit veiligheidsoverwegingen voor enige tijd dient te worden afgesloten voor het wegverkeer.  Fietsers en voetgangers behouden voorlopig wel hun doorgang.

Battelbrug tijdelijk versperd voor het wegverkeer

De Vlaamse Waterweg nv plande al een tijdje werken die tot doel hebben de brug minder storingsgevoelig te maken.  De uitvoering ervan werd voorzien in de paasvakantie om de hinder te beperken.  Een voorbereidende inspectie, volgend op het ongeval van afgelopen weekend en het maandag uitgevoerde onderhoudswerk, bracht echter aan het licht dat een van de onderdelen van het vergrendelingsmechanisme van de brug beschadigd is.  Dit zorgt ervoor dat de brug door trillingen van het wegverkeer vanzelf zou kunnen opendraaien, wat uiteraard risico’s met zich meebrengt.

Daarom werd uit veiligheidsoverwegingen noodgedwongen beslist om de brug nu al tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het gemotoriseerd wegverkeer en dit in afwachting van de nodige herstellingswerken.  Die worden bewust gecombineerd met de geplande werken in de paasvakantie, zodat er tot dan geen afsluiting nodig is voor fietsers en voetgangers.

Gedurende de ganse periode wordt intussen voor het wegverkeer een omleiding voorzien via het Battelcomplex.

Laatste nieuws

Top