Fietssnelweg F23 Brussel

Fietssnelweg F23 Brussel

De Vlaamse Waterweg nv plant grootschalige werken aan het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde. Op grondgebied van de gemeentes Zemst, Kapelle-op-den-Bos en Willebroek verkeren grote delen van het jaagpad in slechte staat.

Wat

Alles bij elkaar gaat het om een lengte van ongeveer 11 kilometer. Het jaagpad is onderdeel van fietssnelweg F23 Brussel-Vilvoorde-Boom, de wenslijn van Kanaalroute Noord. 

Wanneer

De werken aan het jaagpad zullen in verschillende fasen, verspreid over meerdere jaren, worden uitgevoerd. Het is de bedoeling elk jaar één fase van het project aan te besteden en uit te voeren. In de praktijk komt dit neer op een uitvoering van het gehele project gespreid over 10 jaar. 

De nutsmaatschappijen hebben in het najaar van 2021 alle nutsleidingen verplaatst. Na de wintermaanden, midden maart 2022, start de aannemer met de tweede fase van de wegeniswerken. Deze fase loopt van de Haaksdonkweg tot de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos. Deze fase zal ongeveer zeven maanden duren. We verwachten de tweede fase voor de winter van 2022 te kunnen afronden.

Ondertussen werken we ook al aan het ontwerp voor de 3de, 4de en 5de fase van de wegeniswerken: de Westdijk in Willebroek, van Westzavelland tot de Baeckelmansstraat.

Waar?

We vernieuwen het jaagpad langs het Zeekanaal Brussel-Schelde van het kruispunt Westdijk-Westzavelland in Willebroek tot het kruispunt Sluisweg-Bos van Aa in Zemst. De werken volgen het traject van fietssnelweg F23 Brussel-Vilvoorde-Boom. Ook het stuk jaagpad ter hoogte van Promat in Kapelle-op-den-Bos pakken we aan.

Er is dan ook uitvoerig overlegd met de betrokken gemeentebesturen, provinciebesturen en het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken om tot een gedragen voorontwerp te komen.

MINDERHINDERMAATREGELEN

De werken kunnen spijtig genoeg niet worden uitgevoerd zonder lokaal bomen te rooien. Markante bomenrijen proberen we zoveel mogelijk te behouden. Voor de bomen die toch moeten worden gekapt, planten we nieuwe bomen aan. 

Tijdens de werken aan de tweede fase zal het autoverkeer een plaatselijke omleiding moeten volgen. Ook fietsers en voetgangers zullen een (kleinere) plaatselijke omleiding moeten volgen.

De visplaatsen voor hobbyvissers (in Willebroek en ten zuiden van de sluis in Zemst) blijven zo veel mogelijk behouden. Ze zullen bovendien beter toegankelijker gemaakt worden. Ook wordt extra parkeerruimte voorzien.

RUIMER KADER

Met de uitbouw van een netwerk aan fietssnelwegen en bovenlokale functionele fietsroutes wil de Vlaamse overheid samen met de provincies en de lokale besturen voor middellange afstanden een valabel alternatief bieden voor de auto.

KOSTPRIJS

De Vlaamse overheid investeert hier ruim 10 miljoen euro.

VRAGEN

Hebt u een vraag over de werken aan het jaagpad, dan kan u De Vlaamse Waterweg nv contacteren door te mailen naar info@vlaamsewaterweg.be of te bellen naar 03 224 67 11.

VISUALISATIES

Hier kan u enkele visualisaties van het project ophalen:

Visualisaties fietssnelweg F23 Brussel - Vilvoorde - Boom

Laatste nieuws

Top