E-mail disclaimer

Volgende bepalingen gelden voor alle e-mails verzonden vanop de systemen van De Vlaamse Waterweg nv
 1. RECHTSGELDIGHEID 

  De inhoud van dit bericht en eventuele bijlage(n) verbinden De Vlaamse Waterweg nv niet, zolang niet bevestigd door een geldig ondertekend document op papier.
   

 2. VERTROUWELIJKHEID VAN DE COMMUNICATIE

  Indien u vermoedt dat deze e-mail niet voor u bedoeld is, verzoeken we u om uw correspondent hiervan op de hoogte te brengen en de mail te verwijderen. In ieder geval is de inhoud van de mail vertrouwelijk, en dringen we erop aan dat u deze enkel verspreidt indien dat voor verdere professionele verwerking nodig is. Ook binnen De Vlaamse Waterweg nv kan de mail worden opgeslagen en doorgestuurd naar andere betrokkenen voor verdere professionele verwerking.
   

 3. VIRUSCONTROLE 

  Uitgaande e-mails worden bij De Vlaamse Waterweg nv gecontroleerd op virussen. Deze controle biedt echter geen waterdichte garantie, en ook de ontvanger wordt aangeraden een viruscontrole uit te voeren. De Vlaamse Waterweg nv aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende schade geleden door virussen of andere ‘malware’ verspreid door deze mail.
   

 4. INHOUD

  De meningen in deze e-mail zijn deze van de werknemer die de mail verstuurd heeft, en niet deze van De Vlaamse Waterweg nv. Indien u om welke reden dan ook de inhoud choquerend, ongepast of storend vindt, verzoeken we u ons hiervan op de hoogte te brengen. De nodige contactinformatie vindt u hier.
   

 5. TOT SLOT…

  We verzoeken om deze mail niet af te drukken. Niet alleen is het milieu hierbij gebaat, maar ook wordt het risico op ongecontroleerde verspreiding van de inhoud beperkt.

Laatste nieuws

Top