Link naar homepage

Brug Meerhout-Vorst

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst ter hoogte van Langvoort en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 4 FEBRUARI 2020

INFOMARKT OP WOENSDAG 25 MAART 2020

Wil je meer weten over de uitvoering van de werken of bekijk je graag de ontwerpplannen eens van dichtbij? Kom dan zeker langs op onze infomarkt.
Op woensdag 25 maart 2020 ben je van harte welkom op de Nike-site. Je kan vrij binnenlopen tussen 16u en 19u op een moment dat voor jou het beste uitkomt. Deskundigen van alle projectpartners zijn er aanwezig om tekst en uitleg te geven bij de plannen en al je vragen te beantwoorden.


 

UPDATE 3 FEBRUARI 2020

De hoofdwerken voor de bouw van een nieuwe hogere brug in Meerhout-Vorst vatten weldra aan. Vanaf 10 februari 2020 wordt gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever.

Het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) wordt maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Slechts op heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken. Tijdens de werken ter hoogte van het jaagpad wordt een infobord geplaatst om fietsers en voetgangers te informeren over de komende onderbrekingen.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad op de noordelijke rechteroever (stroomopwaarts van de brug). Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug, is de verkeersas Langvoort/Genelaar over de brug onderbroken. Dit is een periode van ongeveer 9 maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Meerhout-Vorst

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

  • Lengte brug: 123 m
  • Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Fasering van de werken

Bouw nieuwe brug

  • De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie gebouwd als de huidige brug.
  • Heraanleg wegenis:
  • Ontwerp in nauwe samenwerking met de gemeente Laakdal
  • Verhoogde veiligheid voor fietsers
  • Verknoping van het jaagpad
  • Uniforme landschappelijke inpassing
logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top