BRUG MEERHOUT-VORST

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst ter hoogte van Langvoort en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug
 • Lengte brug: 123 m
 • Hoogte boog: 22 m boven wegdek
HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad op de noordelijke rechteroever (stroomopwaarts van de brug). Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Eind april 2020 is gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever. Vanaf september wordt door de gemeentes Meerhout en Laakdal een testfase van 3 maanden voorzien, waarbij enkel fietsers en wandelaars over de brug kunnen. Deze testfase komt er door werken in de Schoolstraat in Meerhout. De Schoolstraat ligt op dezelfde verkeersas. Er kan daar geen gemotoriseerd verkeer passeren.

Na deze testfase blijft de verkeersas Langvoort/Genelaar onderbroken voor de bouw van de nieuwe brug. Dit is een periode van ongeveer 9 maanden (vanaf eind november 2020). Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.

Waarom

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

 • Start werken kaaimuur rechteroever: midden februari 2020
 • Onderbreken hoofdas Langevoort/Genelaar voor gemotoriseerd verkeer in kader van testfase  gemeenten Meerhout en Laakdal: vanaf 1 september 2020 (meer info vind je hier)
 • Onderbreken hoofdas Langevoort/Genelaar voor alle verkeer in kader van werken brug: eind november 2020
 • Afbraak bestaande brug: eind november 2020
 • Invaren nieuwe brug: begin mei 2021
 • Openstellen brug: augustus 2021
 • Einde werken: december 2021

Waar?

Verbinding Langvoort en Genelaar, Meerhout-Vorst

UPDATE 8 JULI 2021

Acht maand geleden verdween de oude brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst en maakte ze plaats voor een gloednieuwe hoger exemplaar. Vanaf vrijdagnamiddag 9 juli gaat de nieuwe stalen boogbrug terug open voor het verkeer, dat is een maand sneller dan verwacht. 

De openstelling van de nieuwe brug betekent nog niet het einde van dit project. De komende maanden worden ook de kades, de verbredingswerken en het jaagpad onder de brug op linkeroever nog verder afgewerkt. De werken zijn voorzien om tegen het eindejaar van 2021 klaar te zijn.

UPDATE 24 JUNI 2021

Volgend weekend werd de bekisting onder de nieuwe brug van Langvoort/Genelaar succesvol verwijderd. Dinsdag 29 juni start de aannemer met het verdiepen van de damplanken van de nieuwe kaaimuur op de linkeroever. Tijdens deze werken wordt er nieuwe damwand geheid  met een heihamer. Deze werken kunnen mogelijk geluidshinder met zich meebrengen. Deze werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen en zullen worden uitgevoerd tussen 7 en 16 uur.  We verontschuldigen ons alvast voor het eventuele ongemak.

UPDATE 21 APRIL 2021

De werken aan de nieuwe brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst zitten volledig op schema. Eind november vorig jaar is is de oude brug afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe boogbrug. Deze is de afgelopen maanden samengesteld op het montageterrein. Tijdens het weekend van 1-2 mei wordt de nieuwe brug ingevaren en de laatste voorbereidingen hiervoor worden momenteel getroffen. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren worden de jaagpaden op beide oevers onderbroken vanaf vrijdag 30 april tot en met maandag 3 mei. 

UPDATE 14 DECEMBER 2020

De werken aan de kanaalbrug van Meerhout-Vorst (Langvoort-Genelaar) kwamen eind november in een nieuwe fase. Zondag 29 november 2020  is de oude brug over het Albertkanaal afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe hogere stalen boogbrug. De brug werd geleidelijk afgebroken door het één voor één weghijsen en verwijderen van de losgemaakte betonbalken. Voordeel bij deze werkwijze is dat er geen brokstukken in het kanaal vallen en de geluidshinder beperkt is. In hetzelfde weekend kwamen ook de onderdelen van de nieuwe stalen boogbrug aan aan het montageterrein. 
Als alles gaat zoals gepland wordt de nieuwe brug ingevaren begin mei 2021 en kan ze open voor het verkeer in augustus 2021.

UPDATE 18 NOVEMBER 2020

De werken aan brug 34 Meerhout-Vorst (Langvoort/Genelaar) belanden binnenkort in een nieuwe fase. Na een testfase van drie maanden, georganiseerd door de gemeentes Laakdal en Meerhout waarbij er enkel doorgang wordt verleend aan fietsers en voetgangers,  zal de brug vanaf maandag 23 november gedurende 9 maanden onderbroken worden voor alle verkeer. 

Vanaf dan starten de voorbereidingen voor het afbreken van de brug. Tijdens deze voorbereidingswerken wordt onder andere de asfaltverharding uitgebroken en worden de leuningen verwijderd. Vanaf zondag 29 november starten de eigenlijke afbraakwerken. 

Vanaf 23 november zal ook het jaagpad op de zuidelijke linkeroever (kant Nike) onderbroken worden gedurende bijna de hele bouwperiode. Ook het jaagpad op de noordelijke rechteroever wordt tijdens het afbreken van de brug en de landhoofden een aantal weken onderbroken. We streven er echter naar om dit jaagpad zo snel mogelijk terug open te stellen en houden jullie hiervan op de hoogte.

UPDATE 28 AUGUSTUS 2020

Momenteel kunnen we omwille van de coronamaatregelen geen infomarkten organiseren. Omdat we bewoners en bedrijven in de omgeving toch zo goed mogelijk willen informeren over de start van de werken, organiseerden we twee online infosessies op donderdag 27 augustus.

Heb je de sessies gemist? Geen probleem. Bekijk hier de opname en de presentatie. 

BEKIJK DE INFORMATIEFOLDER

De bewoners van Meerhout en Laakdal ontvangen eerstdaags ook een informatiefolder in de brievenbus. Die folder kan je hier ook downloaden en digitaal bekijken.

UPDATE 3 FEBRUARI 2020

De hoofdwerken voor de bouw van een nieuwe hogere brug in Meerhout-Vorst vatten weldra aan. Vanaf 10 februari 2020 wordt gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever.

Het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) wordt maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Slechts op heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken. Tijdens de werken ter hoogte van het jaagpad wordt een infobord geplaatst om fietsers en voetgangers te informeren over de komende onderbrekingen.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad op de noordelijke rechteroever (stroomopwaarts van de brug). Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug, is de verkeersas Langvoort/Genelaar over de brug onderbroken. Dit is een periode van ongeveer 9 maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUG VAN MEERHOUT-VORST? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

INVLOED OP HET VERKEER

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv en de VIA T-Albert zijn zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. 

VERKEER OVER DE HOOFDAS LANGVOORT/GENELAAR

 • GEMOTORISEERD VERKEER

Wordt omgeleid via Biezenhoed - N126 Kiezel - N102 Bevrijdingslaan

 • FIETSERS EN VOETGANGERS

Worden omgeleid via Biezenhoed - N126 - Genenbroek of jaagpad rechteroever

 

VERKEER OVER DE JAAGPADEN

 • JAAGPAD OP DE NOORDELIJKE RECHTEROEVER
  • Het jaagpad op de noorderlijke rechteroever wordt zoveel mogelijk open gehouden door middel van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. 
  • Bij sommige werkzaamheden (zoals bv. afbraak brug, invaren brug, ...) zal het jaagpad gedurende een korte periode onderbroken worden 
  • Tijdens deze momenten wordt een omleiding voorzien via Schaffelare - Gestelbeemden - Genelaar
 • JAAGPAD OP DE ZUIDELIJKE LINKEROEVER
  • Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt gedurende de volledige duur der werken onderbroken. 
  • De bestaande fietsomleiding voor de containerterminal op de Nike-site wordt aangepast. Fietsers zullen via de brug van de N126 Kiezel naar het jaagpad op rechteroever geleid worden. 

Laatste nieuws

Top