Link naar homepage

Brug Meerhout-Vorst

Het verhogen van de brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst ter hoogte van Langvoort en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 6 AUGUSTUS 2020

Momenteel kunnen we omwille van de coronamaatregelen geen infomarkten organiseren. Omdat we bewoners en bedrijven in de omgeving toch zo goed mogelijk willen informeren over de start van de werken, organiseerden we twee online infosessies op donderdag 27 augustus 15 uur en om 19 uur. Schrijf je in voor een sessie via deze link. 

 


UPDATE 3 FEBRUARI 2020

De hoofdwerken voor de bouw van een nieuwe hogere brug in Meerhout-Vorst vatten weldra aan. Vanaf 10 februari 2020 wordt gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever.

Het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) wordt maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Slechts op heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken. Tijdens de werken ter hoogte van het jaagpad wordt een infobord geplaatst om fietsers en voetgangers te informeren over de komende onderbrekingen.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad op de noordelijke rechteroever (stroomopwaarts van de brug). Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug, is de verkeersas Langvoort/Genelaar over de brug onderbroken. Dit is een periode van ongeveer 9 maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.


 


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUG VAN MEERHOUT-VORST? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


 

‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Meerhout-Vorst

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Kenmerken nieuwe brug

  • Lengte brug: 123 m
  • Hoogte boog: 22 m boven wegdek

Hoe pakken we de werken aan?

De hoofdwerken voor de bouw van een nieuwe hogere brug in Meerhout-Vorst vatten weldra aan. Vanaf 10 februari 2020 wordt gestart met de werken aan de kaaimuur op rechteroever.

Het jaagpad op rechteroever (fietssnelweg) wordt maximaal open gehouden door middel van de aanleg van een tijdelijk fietspad en, indien nodig, fietscontainers. Slechts op heel beperkte periodes (zoals bijvoorbeeld bij de afbraak van de brug en het invaren van de brug) wordt het jaagpad kortstondig onderbroken. Tijdens de werken ter hoogte van het jaagpad wordt een infobord geplaatst om fietsers en voetgangers te informeren over de komende onderbrekingen.

De nieuwe brug wordt voorbereid in een atelier waarna ze via het water wordt getransporteerd naar een montageterrein langs het jaagpad op de noordelijke rechteroever (stroomopwaarts van de brug). Daar wordt de brug verder samengesteld. Na de assemblage en het bouwen van de nieuwe landhoofden wordt de nieuwe brug ingevaren op dezelfde locatie als de huidige brug.

Tussen de sloop van de bestaande brug en het afwerken van de wegenis naar de nieuwe brug, is de verkeersas Langvoort/Genelaar over de brug onderbroken. Dit is een periode van ongeveer 9 maanden. Tijdens deze onderbreking wordt een omleiding voorzien.

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv en de VIA T-Albert zijn zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. 

Mijlpalen 

Let op! Voorgestelde data zijn streefdata
  • Start werken kaaimuur rechteroever: midden februari 2020
  • Onderbreken hoofdas in kader van testfase testfase gemeenten Meerhout en Laakdal: sepember 2020 (meer info vind je hier)
  • Onderbreken hoofdas in kader van werken brug: eind november 2020
  • Afbraak bestaande brug: eind november 2020
  • Invaren nieuwe brug: begin mei 2021
  • Openstellen brug: augustus 221

 

logo subsidie Europa

Laatste nieuws

Top