Link naar homepage

Brug Herentals-Herenthoutseweg

Het verhogen van de brug in Herentals aan de Herenthoutseweg en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

UPDATE 28 NOVEMBER 2020

Dit weekend plaatsen we het brugdek van de nieuwe tuibrug. Het brugdek van 123 meter bestaat uit twee delen. Vandaag was het kortste brugdekdeel (48,45 meter) aan de beurt. Aansluitend starten de werkzaamheden voor het invaren en positioneren van het lange brugdekdeel (74,55 meter). 

Een sfeerverslag van dag 1. 

UPDATE 25 NOVEMBER 2020

Tijdens het weekend van 28-29 november wordt de nieuwe brug ingevaren naar zijn definitieve locatie. Deze werken worden volcontinu uitgevoerd  vanaf zaterdag 28 november 14u tot zondag 29 november 22u. Hierdoor kan er in deze tijdsperiode af en toe wat geluidshinder zijn. Tijdens deze operatie blijft alle verkeer over de Herenthoutseweg mogelijk via de tijdelijke weg over de oude brug.

Omwille van de geldende coronamaatregelen zullen er geen kijklocaties ingericht worden. Op deze pagina zullen we geregeld updates geven over deze operatie. 

 


UPDATE 8 JULI 2020

Op zondag 28 juni werd de oude brug verschoven zodat ze kan dienen als tijdelijke weg. Na de openstelling voor het fietsverkeer vorige week, wordt de verschoven brug na twee weken keihard werken vandaag omstreeks 13u ook opnieuw opengesteld voor het gemotoriseerde verkeer. 


UPDATE 5 JUNI 2020

De werken aan de brug van de Herenthoutseweg over het Albertkanaal zijn enkele maanden geleden opgestart. Tijdens deze werken wordt een nieuwe, verhoogde brug gebouwd en wordt het kanaal ter plaatse verbreed. 

Op 24 juni belandt dit project in een nieuwe fase. Dan wordt de bestaande brug verschoven  naar een tijdelijke locatie en zal er een tijdelijke weg aangelegd worden naar deze verschoven brug. Om dit mogelijk te maken moet de Herenthoutseweg onderbroken worden:

 • Van 24 juni tot 9 juli voor gemotoriseerd verkeer. 
 • Van 24 juni tot 2 juli voor fietsers en voetgangers. 

Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de nabijgelegen gewest – en autosnelwegen. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de jaagpaden en de N152 Aarschotseweg. Voor de omleiding en tijdelijke haltes van het openbaar vervoer verwijzen we graag door naar de website van De Lijn (www.delijn.be)


UPDATE 22 APRIL

De werken aan BR42 Herentals (Herenthoutseweg over het Albertkanaal) draaien al een tijdje niet meer op volle toeren omwille van de coronamaatregelen, maar daar komt binnenkort verandering in. Vanaf deze week zal er opnieuw wat meer activiteit te zien zijn op de werf en zullen de werken stap voor stap hervat worden. Ondanks de huidige crisis, doen we er alles aan om de timing van het project te handhaven. Dat wil zeggen dat we op 28/06/2020 nog steeds de oude brug zullen verschuiven naar een tijdelijke locatie en dat de Herenthoutseweg hiervoor vanaf 24/06/2020 tot 8/07/2020 onderbroken zal worden. 

Bij de organisatie van de werken trachten we de 'hinder' tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het verschuiven van de oude brug. Zo kunnen we de onderbreking van de Herenthoutseweg voor de bouw van de nieuwe brug beperken tot cica 4 weken (in plaats van een onderbreking van een 9-tal maanden bij een klassieke uitvoering).

Daarnaast dragen we onze (onder)aannemers en leveranciers op om het werfverkeer maximaal via de jaagpaden te organiseren om op die manier de overlast voor buurtbewoners te beperken. We moeten toegeven dat die boodschap niet altijd tot bij de betrokken chauffeur komt, maar we zien het zeker als blijvend actiepunt om werfverkeer in de achterliggende woonstraten te vermijden.

Verder geven we ook gehoor aan een suggestie die gedaan werd op onze infomarkt. Vanaf woensdag 22 april verplaatsen we namelijk de bestaande verkeerslichten aan de Wilgenlaan naar het kruispunt van de Herenthoutseweg met de Meidoornlaan. Op deze manier zorgen we voor een veilige oversteek voor fietsers die de omleiding van het jaagpad op de zuidelijke linkeroever volgen en voor fietsers die vanuit het centrum van Herentals de wijk ‘De Molekens’ willen bereiken. 


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN HERENTALS? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Geplande werken brug Herentals-Herenthout

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Fasering van de werken

Eerst wordt de oude brug verschoven naar een tijdelijke locatie stroomopwaarts (oosten) waar we ze opnieuw aansluiten op de bestaande wegenis. Hierdoor kan de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna kunnen we de nieuwe stalen boogbrug bouwen op de locatie van de bestaande brug. Wanneer die brug in gebruik genomen is, slopen we de verplaatste brug. Met deze werkwijze wordt de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt tot het strikte minimum: circa 2 weken in 2020 en circa 4 weken in 2021, telkens in de zomervakantie (t.o.v. normaal een 9-tal maanden)

Mijlpalen

 • Start hoofdwerken (kaaimuur rechteroever): medio februari 2020
 • Onderbreken Herenthoutseweg tijdens schuifoperatie oude brug: eind juni 2020
 • Verschuifoperatie bestaande brug: eind juni 2020
 • Openstellen Herenthoutseweg voor het verkeer: begin juli 2020 
 • Invaren nieuwe brug: eind november 2020
 • Onderbreken Herenthoutseweg voor gemotoriseerd verkeer tijdens aanleg definitieve wegenis: 4 weken in de zomer van 2021
 • Afbraak bestaande brug: begin september 2021

Invloed op het verkeer

Algemeen

 • Door het verschuiven van de oude brug wordt de Herenthoutseweg minimaal onderbroken voor het verkeer
 • De onderbrekingen worden ingepland tijdens het verkeersluwere weekend of de zomervakantie
 • De Herenthoutseweg wordt slechts 1 week onderbroken voor fietsers buiten de examenperiode.

Verkeer over de hoofdas

Periode(s)

Gemotoriseerd verkeer

 • 14-16/03/2020 (werken Pidpa)*
 • 24/06/2020 - 8/07/2020 (schuifoperatie)*
 • 4 weken in de zomer van 2021 (aanleg definitieve wegenis)

Fietsers en voetgangers

 • 24/06/2020 - 1/07/2020 (schuifoperatie)

*Let op! De voorgestelde data zijn streefdata.

Omleidingen

 • Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de jaagpaden en de N152 Aarschotseweg

 

fietsomleiding

 

 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de assen E313 - N13 - N152 - R15

 

omleiding gemotoriseerd verkeer

 

 • Openbaar vervoer
  • Lijn 159 (Herentals-industrie / Herentals Station) en lijn 511 (Mechelen / Herentals) worden omgeleid via Wolfstee
  • Meer info op www.delijn.be 

 

Omleiding openbaar vervoer

 

 • Verkeer over de jaagpaden
  • De jaagpaden worden tijdens de volledige bouwperiode omgeleid.
  • Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt tijdens het grootste deel van het project omgeleid via Sint-Janneke - Notelarenlaan - Wilgenlaan (omleiding jaagpad linkeroever is slechts 200m. extra, wat neerkomt op een omrijtijd van 1 min.)

 

omleiding jaagpaden

 

 • Lokale wegen binnen projectgebied
  • Binnen de werfzone liggen een aantal lokale wegen (namelijk Notelarenlaan, Meidoornlaan, Sint-Janneke, Eilandje en Hannekenshoek) Hier zullen punctuele onderbrekingen zijn, zoals bijvoorbeeld begin februari 2020 voor werken aan de de waterleiding van de wilgenlaan/notelarenlaan (fietser kan door, auto wellicht niet)

 

logo europese subsidies

Laatste nieuws

Top