Brug Herentals-Herenthoutseweg

Het verhogen van de brug in Herentals aan de Herenthoutseweg en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Wat

De nieuwe brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m.

Waarom

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

 • Start hoofdwerken (kaaimuur rechteroever): medio februari 2020
 • Onderbreken Herenthoutseweg tijdens schuifoperatie oude brug: eind juni 2020
 • Verschuifoperatie bestaande brug: eind juni 2020
 • Openstellen Herenthoutseweg voor het verkeer: eind juni 2020 
 • Invaren nieuwe brug: eind november 2020
 • Onderbreken Herenthoutseweg voor gemotoriseerd verkeer tijdens aanleg definitieve wegenis: vanaf 25 mei 2021 tot 22 juni 2021
 • Afbraak bestaande brug: begin juli 2021

Waar?

Herentals - Herenthoutseweg

UPDATE 21 DECEMBER 2021

De werken in Herentals bij de brug aan de Herenthoutseweg gaan gestaag vooruit. Eind juni werd de nieuwe brug over het Albertkanaal al opengesteld voor het verkeer. Na de ingebruikname van de nieuwe brug kon de oude brug op zondag 11 juli afgebroken worden en zijn we gestart met de heraanleg van Hannekenskoek, de laatste kadewerken en de bouw van een keermuur langs de goederenspoorlijn, die inmiddels ook al verplaatst is. Vervolgens zijn we begin december gestart met het sluitstuk voor de fietsafwikkeling, als de weergoden ons goed gezind zijn kan de fietslus tegen eind januari opengesteld worden voor gebruik. Als alle werken klaar zijn voorzien we tegen maart samen met de stad nog een feestelijke inhuldiging. Later meer hierover.
De Notelarenlaan wordt deze week verder afgewerkt zodoende dat deze voor de kerst terug voor alle verkeer kan worden opengesteld.
 

UPDATE 7 SEPTEMBER 2021

Vanaf donderdag 9 september 2021 zal het jaagpad op de zuidelijke linkeroever onder de nieuwe brug van de Herenthoutseweg opnieuw onderbroken worden. De gekende omleiding via Sint-Janneke-Notelarenlaan-Wilgenlaan wordt op dat moment opnieuw in dienst gesteld . Tot eind november voeren wij hier spoorwerken uit, bouwen we grondankers en leggen we het nieuwe jaagpad aan. Na deze werken wordt het jaagpad in zijn definitieve vorm opengesteld  en zijn er geen onderbrekingen meer nodig.

 

UPDATE 23 MEI 2021

De werkzaamheden aan de brug van de Herenthoutseweg over het Albertkanaal verlopen vlot. Eind november 2020 werd de nieuwe brug ingevaren en momenteel zetten we alles op alles om deze brug eind juni 2021 open te stellen voor het verkeer. 
Om de aansluitende wegenis van de Herenthoutseweg naar de nieuwe brug te maken, wordt de Herenthoutseweg afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer vanaf 25 mei 2021 tot en met 22 juni 2021. Het verkeer moet omrijden via  de omliggende gewestwegen (R15,N152,N13) en de E313. Ook de aansluitende wegen Hannekenshoek, Meidoornlaan en Sint-Janneke worden in deze periode onderbroken met een lokale omleiding als gevolg. 
Voetgangers en fietsers kunnen steeds over de huidige, oude brug, mits een kleine omleiding. Op de zuidelijke linkeroever gaat deze omleiding via de Palmenlaan. Fietsers komen zo uit op de Meidoornlaan en via een doorsteek van de Notelaerenlaan naar de brug hebben ze doorgang. Op de noordelijke rechteroever zal er een doorsteek naar de brug worden gemaakt aan Hannekenshoek. 
Het jaagpad op de zuidelijke  linkeroever wordt gedurende het onderbreken van de Herenthoutseweg tijdelijk opengesteld voor fietsers en voetgangers. De oude brug wordt, als alles verloopt zoals gepland, afgebroken op 11 juli 2021.

 

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN AAN DE BRUGGEN VAN HERENTALS? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.

FASERING VAN DE WERKEN

Eerst wordt de oude brug verschoven naar een tijdelijke locatie stroomopwaarts (oosten) waar we ze opnieuw aansluiten op de bestaande wegenis. Hierdoor kan de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna kunnen we de nieuwe stalen boogbrug bouwen op de locatie van de bestaande brug. Wanneer die brug in gebruik genomen is, slopen we de verplaatste brug. Met deze werkwijze wordt de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt tot het strikte minimum: circa 2 weken in 2020 en circa 4 weken in 2021, telkens in de zomervakantie (t.o.v. normaal een 9-tal maanden)

INVLOED OP HET VERKEER

Algemeen

 • Door het verschuiven van de oude brug wordt de Herenthoutseweg minimaal onderbroken voor het verkeer
 • De Herenthoutseweg wordt slechts 1 week onderbroken voor fietsers buiten de examenperiode.

VERKEER OVER DE HOOFDAS

Periode(s)

Gemotoriseerd verkeer
 • 14-16/03/2020 (werken Pidpa)*
 • 25/05/2020 - 22/06/2020 (schuifoperatie)*
 • vanaf 25/05/2021 tot 22/06/2021 (aanleg definitieve wegenis)
Fietsers en voetgangers
 • 25/06/2020 - 22/06/2020 (schuifoperatie)

*Let op! De voorgestelde data zijn streefdata.

 

Omleidingen

 • Fietsers en voetgangers  kunnen steeds over de huidige, oude brug, mits een kleine omleiding. Op de zuidelijke linkeroever gaat deze omleiding via de Palmenlaan. Fietsers komen zo uit op de Meidoornlaan waar ze via een doorsteek van de Notelaerenlaan naar de brug doorgang hebben. Op de noordelijke rechteroever wordt er een doorsteek naar de brug gemaakt aan Hannekenshoek. 

 

 

 

 • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de assen E313 - N13 - N152 - R15

 

 

 • Openbaar vervoer
  • Lijn 159 (Herentals-industrie / Herentals Station) en lijn 511 (Mechelen / Herentals) worden omgeleid via Wolfstee
  • Meer info op www.delijn.be 

 

 

 • Verkeer over de jaagpaden
  • De jaagpaden worden tijdens de volledige bouwperiode omgeleid. Het jaagpad op de zuidelijke  linkeroever wordt gedurende het onderbreken van de Herenthoutseweg tijdelijk opengesteld voor fietsers en voetgangers. 
  • Het jaagpad op de zuidelijke linkeroever wordt tijdens het grootste deel van het project omgeleid via Sint-Janneke - Notelarenlaan - Wilgenlaan (omleiding jaagpad linkeroever is slechts 200m. extra, wat neerkomt op een omrijtijd van 1 min.)

 

 

 • Lokale wegen binnen projectgebied
  • De aansluitingen van de lokale wegen Meidoornlaan, Sint-Janneke en Hannekenshoek worden tijdens het onderbreken van de brug van 25/05 tot 22/06 afgesloten. 

Laatste nieuws

Top