Brug E314 Heusden-Zolder

De E314-brug wordt in het kader van het project Verhogen bruggen Albertkanaal 1,6 meter opgevijzeld tot een doorvaarhoogte van 9,10 m. De verhoging van de bruggen zal op het Albertkanaal binnenvaart met vier lagen containers mogelijk maken en Short Sea Shipping en het transport van grote ondeelbare stukken ten goede komen.
logo europese steun

Omdat het Albertkanaal onder deze brug voldoende breed is, kan ze behouden blijven. Het project omvat enkel het verhogen (‘opvijzelen’) van de bruggen en het aanpassen van de brugpijlers en de opritten naar de nieuwe hoogte.  Gelijktijdig zullen de bruggen ook gerenoveerd worden.

Het project van de E314-brug omvat het opvijzelen van de brug en het aanpassen van de landhoofden en opritten aan de nieuwe brughoogte. Om deze werken met een minimum aan hinder uit te voeren is een tijdelijke brug nodig. Door de aanleg van deze tijdelijke brug naast de bestaande brug blijft het verkeer op de E314 tijdens de werken mogelijk op hetzelfde aantal rijstroken. Ook de creatie van een derde rijstrook richting Nederland zorgt ervoor dat de hinder beperkt blijft.

Nadat de autosnelwegbrug is verhoogd, zal de tijdelijke stalen brug, inclusief haar steunen en aansluitingen, worden weggenomen. 

De eigenlijke werken starten in het voorjaar van 2016. De tijdelijke brug (stalen brug, zonder afwerking en aansluiting wegenis) zal er in het najaar van 2016 zijn.

  • Vermoedelijke duur van de werken: bouw tijdelijke brug: tot einde 2016
  • Verhogen brug E14 richting Leuven: einde 2016- 2e helft 2017
  • Verhogen brug E314 richting NL: klaar tegen augustus 2018

De werken voor de omschakeling van het verkeer voor de verhoging van de bruggen van de E314 starten op maandag 15 mei (onder voorbehoud van weer). Deze werken worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd en duren ongeveer een week. In die week wordt de tijdelijke brug geleidelijk aan in gebruik genomen. Vanaf 23 mei wordt de brug richting Leuven afgesloten. Het verkeer richting Leuven gaat dan van twee gewone naar twee versmalde rijstroken. Het verkeer richting Nederland gaat tijdelijk over drie rijstroken. Daarna starten de verhogingswerken en de werken voor de sanering (in opdracht van AWV). Beide bruggen zullen tegen het najaar 2018 verhoogd zijn.

Invaren tijdelijke brug

Laatste nieuws

Top