Brug E314 Heusden-Zolder

De E314-brug wordt in het kader van het project Verhogen bruggen Albertkanaal 1,6 meter opgevijzeld tot een doorvaarthoogte van 9,10 m. De verhoging van de bruggen zal op het Albertkanaal binnenvaart met vier lagen containers mogelijk maken en Short Sea Shipping en het transport van grote ondeelbare stukken ten goede komen.
logo europese steun

UPDATE 5 NOVEMBER 2018

Zoals de vele dagelijkse weggebruikers al enige tijd kunnen vaststellen, lopen de werken aan de kanaalbrug op de E314 in Heusden-Zolder vertraging op. Die wordt veroorzaakt door problemen bij het aanbrengen van de waterdichtingslaag op het brugdek van de noordelijke brug. Voor De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer blijft de kwaliteit van het geleverde werk primeren, dus wordt er stap voor stap naar een oplossing gezocht. Een kantwissel volgt ten vroegste begin volgend jaar.

Kwaliteit primeert bij essentiële verbindingsschakel

Sinds afgelopen zomer wordt er gewerkt aan het aanbrengen van een nieuwe waterdichtingslaag op de noordelijke brug, de zogenaamde ‘rok’. Die moet voorkomen dat er water en dooizouten in het betonwerk van de brug sijpelt, en ze is dus cruciaal voor een duurzame toekomst van de pas verhoogde brug. 

Het aanbrengen van de uitvullaag op het betondek bovenop de brug verloopt moeizaam. Op die laag komt later de roofing, net zoals bijvoorbeeld bij een plat dak van een woning. De tot nu toe aangebrachte stukken leverden niet het gewenste resultaat. Een gerechtsdeskundige zoekt samen met de aanbestedende overheden, aannemers en leverancier naar een duurzame oplossing.

Voor De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer primeert de kwaliteit van het geleverde werk. Op een gemiddelde werkdag rijden er immers meer dan 40.000 voertuigen in elke richting over deze bruggen. Ze vormen een essentiële, verbindende schakel tussen Limburg en de rest van Vlaanderen.

Planning loopt onvermijdelijk uit

De uitvoering op de brug wordt nauwgezet opgevolgd. Er wordt dus zorgvuldig verder gewerkt om de kwaliteit van het eindresultaat te bewaken. Het staat vast dat de planning onvermijdelijk uitloopt door deze onvoorziene omstandigheden. Men mikt er nu op om eind 2019 klaar te zijn met de verhoging van de bruggen.


 

Omdat het Albertkanaal onder deze brug voldoende breed is, kan ze behouden blijven. Het project omvat enkel het verhogen (‘opvijzelen’) van de bruggen en het aanpassen van de brugpijlers en de opritten naar de nieuwe hoogte. Gelijktijdig zullen de bruggen ook gerenoveerd worden.

Het project van de E314-brug omvat het opvijzelen van de brug en het aanpassen van de landhoofden en opritten aan de nieuwe brughoogte. Om deze werken met een minimum aan hinder uit te voeren is een tijdelijke brug nodig. Door de aanleg van deze tijdelijke brug naast de bestaande brug blijft het verkeer op de E314 tijdens de werken mogelijk op hetzelfde aantal rijstroken. Ook de creatie van een derde rijstrook richting Nederland zorgt ervoor dat de hinder beperkt blijft.

Nadat de autosnelwegbrug is verhoogd, zal de tijdelijke stalen brug, inclusief haar steunen en aansluitingen, worden weggenomen. 

De eigenlijke werken zijn gestart in het voorjaar van 2016. De tijdelijke brug is op 4 december 2016 ingevaren.
De werken voor de omschakeling van het verkeer voor de verhoging van de bruggen van de E314 zijn gestart half mei 2017. Deze werken werden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd en duurden ongeveer een week. In die week is de tijdelijke brug geleidelijk aan in gebruik genomen. Daarna is de brug richting Leuven afgesloten. Het verkeer richting Leuven gaat sinds dan van twee gewone naar twee versmalde rijstroken. Het verkeer richting Nederland gaat tijdelijk over drie rijstroken. Daarna startten de verhogingswerken en de werken voor de sanering (in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer). Beide bruggen zullen in de loop van het voorjaar 2019 verhoogd zijn.

Invaren tijdelijke brug

Laatste nieuws

Top