BRUG E314 HEUSDEN-ZOLDER

De E314-brug wordt in het kader van het project Verhogen bruggen Albertkanaal 1,6 meter opgevijzeld tot een doorvaarthoogte van 9,10 m. De verhoging van de bruggen zal op het Albertkanaal binnenvaart met vier lagen containers mogelijk maken en Short Sea Shipping en het transport van grote ondeelbare stukken ten goede komen.

Wat

HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

Omdat het Albertkanaal onder de kanaalbrug van de E314 voldoende breed is, kan ze behouden blijven. Het project omvat enkel het verhogen (‘opvijzelen’) van de bruggen en het aanpassen van de brugpijlers en de opritten naar de nieuwe hoogte. Gelijktijdig zullen de bruggen ook gerenoveerd worden.

Het project van de E314-brug omvat het opvijzelen van de brug en het aanpassen van de landhoofden en opritten aan de nieuwe brughoogte. Om deze werken met een minimum aan hinder uit te voeren is een tijdelijke brug nodig. Door de aanleg van deze tijdelijke brug naast de bestaande brug blijft het verkeer op de E314 tijdens de werken mogelijk op hetzelfde aantal rijstroken. Ook de creatie van een derde rijstrook richting Nederland zorgt ervoor dat de hinder beperkt blijft.

Nadat de autosnelwegbrug is verhoogd, zal de tijdelijke stalen brug, inclusief haar steunen en aansluitingen, worden weggenomen. 

Waarom

THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Wanneer

In het voorjaar van 2021 werd de opgehoogde en gerenoveerde brug terug in gebruik genomen. 

Waar?

E-314 Heusden-Zolder

UPDATE 14 DECEMBER 2020

Zeer afhankelijk van de winterse weersomstandigheden

Tijdens dit uitzonderlijke corona-jaar kende de planning een relatief beperkte vertraging van enkele weken, gezien de moeilijke werkomstandigheden.

De zuidelijke brug van de autosnelweg over het kanaal (rijrichting Nederland) is sinds begin november 2020 opgehoogd. Daarna kon men starten met structurele herstellingen van het brugdek. Die betonwerken zijn zeer weersafhankelijk. Vorst en regen zijn vertragende factoren. Voorlopig zit men hier met een beperkt oponthoud in de planning. 

Eenmaal de betonherstellingen klaar zijn, en de weersomstandigheden zitten mee, kan het snel gaan. Dan volgt in grote lijnen nog het aanbrengen van de waterdichting van het brugdek, en de wegopbouw in verschillende lagen asfalt. Het aanbrengen van de waterdichting zal op een andere manier gebeuren dan bij de noordelijke snelwegbrug, waardoor dit ook vlotter zou moeten verlopen. 

We mikken op het voorjaar 2021 om de opgehoogd en gerenoveerde brug in gebruik te nemen. De verkeershinder op de autosnelweg blijft zo lang beperkt, dankzij het gebruik van de tijdelijke stalen brug. Die schuift nadien op om dienst te doen als permanente brug van de Westlaan.

 

Laatste nieuws

Top