Brug E314 Heusden-Zolder

De E314-brug wordt in het kader van het project Verhogen bruggen Albertkanaal 1,6 meter opgevijzeld tot een doorvaarhoogte van 9,10 m. De verhoging van de bruggen zal op het Albertkanaal binnenvaart met vier lagen containers mogelijk maken en Short Sea Shipping en het transport van grote ondeelbare stukken ten goede komen.
logo europese steun

UPDATE 19 JUNI 2018

De kwaliteit van het geleverde werk aan het wegdek van de brug voldoet op dit moment niet aan de eisen. Hierdoor liggen de werken even stil. De Vlaamse Waterweg bv en Agentschap Wegen en Verkeer spelen kort op de bal om die kwaliteit strikt te bewaken. Samen met de betrokken aannemers wordt naar een oplossing gezocht. Eerstdaags zou er meer duidelijkheid moeten komen over de duur van het oponthoud. We hopen de werken zo snel mogelijk te kunnen hervatten. 

Er is hierdoor niet meer hinder voor het verkeer. Door de bouw van de tijdelijke brug die als omleidingsweg wordt gebruikt en alle aanpassingen vorig jaar aan de signalisatie zijn er momenteel drie rijstroken beschikbaar in plaats van twee rijstroken waardoor het verkeer vlot kan verlopen. 


 

Omdat het Albertkanaal onder deze brug voldoende breed is, kan ze behouden blijven. Het project omvat enkel het verhogen (‘opvijzelen’) van de bruggen en het aanpassen van de brugpijlers en de opritten naar de nieuwe hoogte.  Gelijktijdig zullen de bruggen ook gerenoveerd worden.

Het project van de E314-brug omvat het opvijzelen van de brug en het aanpassen van de landhoofden en opritten aan de nieuwe brughoogte. Om deze werken met een minimum aan hinder uit te voeren is een tijdelijke brug nodig. Door de aanleg van deze tijdelijke brug naast de bestaande brug blijft het verkeer op de E314 tijdens de werken mogelijk op hetzelfde aantal rijstroken. Ook de creatie van een derde rijstrook richting Nederland zorgt ervoor dat de hinder beperkt blijft.

Nadat de autosnelwegbrug is verhoogd, zal de tijdelijke stalen brug, inclusief haar steunen en aansluitingen, worden weggenomen. 

De eigenlijke werken zijn gestart in het voorjaar van 2016. De tijdelijke brug is op 4 december 2016 ingevaren.
De werken voor de omschakeling van het verkeer voor de verhoging van de bruggen van de E314 zijn gestart half mei 2017. Deze werken werden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd en duurden ongeveer een week. In die week is de tijdelijke brug geleidelijk aan in gebruik genomen. Daarna is de brug richting Leuven afgesloten. Het verkeer richting Leuven gaat sinds dan van twee gewone naar twee versmalde rijstroken. Het verkeer richting Nederland gaat tijdelijk over drie rijstroken. Daarna startten de verhogingswerken en de werken voor de sanering (in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer). Beide bruggen zullen in de loop van het voorjaar 2019 verhoogd zijn.

Invaren tijdelijke brug

Laatste nieuws

Top