Link naar homepage

Brug E314 Heusden-Zolder

De E314-brug wordt in het kader van het project Verhogen bruggen Albertkanaal 1,6 meter opgevijzeld tot een doorvaarthoogte van 9,10 m. De verhoging van de bruggen zal op het Albertkanaal binnenvaart met vier lagen containers mogelijk maken en Short Sea Shipping en het transport van grote ondeelbare stukken ten goede komen.
logo europese steun

UPDATE 16 DECEMBER 2019
Het is eindelijk zo ver: vanaf donderdagochtend 19 december  zal het verkeer op de E314 in Heusden-Zolder over de vernieuwde noordelijke kanaalbrug kunnen rijden in de rijrichting Lummen. De afgelopen weken werden de brugvoegen vernieuwd aan beide zijden van de brug. Het omzetten van het verkeer naar de nieuwe brug gebeurt gefaseerd tijdens 2 nachten vanaf dinsdagavond 17 december. Daarbij moet het verkeer dan tijdelijk over één rijstrook in de richting van het Klaverblad. In het voorjaar 2020 start ook de verhoging van de zuidelijke brug. 

Het wegdek van de nieuwe brug ligt intussen enkele weken klaar voor gebruik. De vernieuwing van de brugvoegen gebeurde de afgelopen weken met extra verwarming onder een zeilconstructie. Er werd immers met zeer weersgevoelige producten gewerkt om de nieuwe uitzettingsvoegen aan te brengen. 
Nu ook die laatste horde genomen is, kan ook het verkeer over de brug gaan rijden. 

Vanaf  dinsdagavond 17 december wordt het verkeer richting Klaverblad stapsgewijs omgezet naar de vernieuwde brug. Daarbij worden de tijdelijke gele markeringen verwijderd, en vervolgens de nieuwe wegmarkeringen worden aangebracht. Dit gebeurt tijdens twee nachten, waarbij het verkeer tijdelijk over één rijstrook moet rijden in de richting van Lummen. Vanaf donderdagochtend 19 december is de vernieuwde brug dan geopend voor verkeer. 

Voor het verkeer richting Nederland wijzigt de situatie niet.. 

Tweede brug 2020: bijsturingen werkwijze
De verhoging van de twee kanaalbruggen van de E314 in Heusden-Zolder startte in mei 2017 en zou volgens de initiële planning midden 2019 klaar geweest zijn. Door de moeilijkheden met de waterdichte rok van de eerste brug, heeft de oorspronkelijke planning tot nu ongeveer 1,5 jaar vertraging opgelopen.  
Na het winterweer kan in het voorjaar 2020  ook de verhoging van de zuidelijke brug (rijrichting Nederland) starten. Deze zou dan tegen het jaareinde 2020 klaar moeten zijn. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met een aantal inzichten uit de vernieuwing van de eerste brug. De toestand van het brugdek wordt echter pas volledig duidelijk wanneer het oude wegdek is verwijderd. Vervolgens zal de aangewezen renovatiemethode worden bepaald. 

De tijdelijke stalen brug zal in deze tweede fase dienst blijven doen voor het verkeer richting Nederland.


 

Omdat het Albertkanaal onder deze brug voldoende breed is, kan ze behouden blijven. Het project omvat enkel het verhogen (‘opvijzelen’) van de bruggen en het aanpassen van de brugpijlers en de opritten naar de nieuwe hoogte. Gelijktijdig zullen de bruggen ook gerenoveerd worden.

Het project van de E314-brug omvat het opvijzelen van de brug en het aanpassen van de landhoofden en opritten aan de nieuwe brughoogte. Om deze werken met een minimum aan hinder uit te voeren is een tijdelijke brug nodig. Door de aanleg van deze tijdelijke brug naast de bestaande brug blijft het verkeer op de E314 tijdens de werken mogelijk op hetzelfde aantal rijstroken. Ook de creatie van een derde rijstrook richting Nederland zorgt ervoor dat de hinder beperkt blijft.

Nadat de autosnelwegbrug is verhoogd, zal de tijdelijke stalen brug, inclusief haar steunen en aansluitingen, worden weggenomen. 

Invaren tijdelijke brug

Laatste nieuws

Top