Afstandsbediening

Afstandsbediening omvat het idee dat tegen 2032 alle vanop afstand beweegbare kunstwerken op de waterwegen in Vlaanderen, zoals bruggen en sluizen, worden bediend vanuit drie afstandsbedieningscentrales. Met de nodige investeringen, zowel op technisch als menselijk vlak, maakt De Vlaamse Waterweg nv zo werk van een slimme binnenvaart.

Vlaanderen kent maar liefst 427 beweegbare kunstwerken op de waterwegen, gaande van bruggen en sluizen, tot stuwen en pompstations. Hiervan zou De Vlaamse Waterweg nv er 330 vanop afstand kunnen bedienen. Bij circa honderd is dit al het geval. Zij worden bediend vanuit lokale afstandsbedieningscentrales, zoals in Zemst, Kampenhout, Rijkevorsel of de Kruispoort in Brugge. Een groot deel van de kunstwerken wordt momenteel dus nog manueel bediend. Dit betekent dat een medewerker van De Vlaamse Waterweg nv de sluis of brug ter plaatse opent voor schepen. Daardoor zijn de bedieningstijden nu op sommige plaatsen beperkt, terwijl de binnenvaart niet werkt van 9u tot 17u. Het is daarom de ambitie van De Vlaamse Waterweg nv om tegen 2032 330 vanop afstand beweegbare kunstwerken te bedienen vanuit drie afstandsbedieningscentrales.

Waarom maken we de overstap naar afstandsbediening?

Door gefaseerd over te gaan naar volledige afstandsbediening maakt De Vlaamse Waterweg nv zich klaar voor de binnenvaart van de toekomst. Afstandsbediening biedt mogelijkheden tot verruiming en uniformering van bedieningstijden. Zo kunnen we nog vlotter en flexibeler inspelen op vragen en noden vanuit de sector. Met dit programma ontwikkelt De Vlaamse Waterweg nv onze waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen.

 

De grote voordelen op een rijtje:

  • Afstandsbediening maakt 24u/24u bediening mogelijk.
  • Afstandsbediening zorgt voor de uitbouw van doeltreffend scheepvaartmanagement. Met volwaardig corridormanagement kan het traject van schepen over een langere afstand vlotter ingepland worden.
  • Er kan vlot en flexibel worden ingespeeld op de vragen en de noden uit de logistieke sector.
  • Waterbeheersing en het effectief ophouden en/of sturen van water zal digitaal en vanop bekken- of stroomgebiedsniveau kunnen gebeuren. Zo behoeden we Vlaanderen nog beter voor waterschaarste of -overvloed.
  • Het personeel kan efficiënter ingezet worden.

Laatste nieuws

Top