Nieuws : Voorontwerp nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Nevele is klaar

Voorontwerp nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Nevele is klaar

De Vlaamse Waterweg nv voert een aantal werken uit op en rond het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele. Deze werken maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. In het centrum van de gemeente komt een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug, die Nevele met Vosselare verbindt. Het voorontwerp van de brug werd op 26 oktober voorgesteld. 

Voorontwerp nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Nevele is klaar

Onderdeel van Europees binnenvaartproject 

De werken op en rond het Afleidingskanaal in Nevele maken deel uit van het Europees gesubsidieerd binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Hiervoor moeten onze waterwegen aangepast worden. In Nevele resulteerde dit in een aantal bochtverbredingen en –verleningen. 

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename omgeving, daarvoor maakt de waterwegbeheerder zich sterk. In Nevele wordt dan ook de huidige fietsers- en voetgangersbrug die Nevele met Vosselare verbindt, vernieuwd.

De weg naar een nieuwe brug

Tijdens eerdere werkzaamheden aan het kanaal traden er technische problemen op ter hoogte van de fietsers- en voetgangersbrug. Na uitgebreid onderzoek is in samenspraak met de gemeente besloten om de fietsers- en voetgangersbrug te vernieuwen.

Eind vorig jaar werd de studie voor de nieuwe brug opgestart en werden verschillende mogelijke scenario’s onderzocht. Deze werden vervolgens getoetst aan verschillende criteria zoals locatie, het type brug, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, ruimtelijke impact, inplanting in de omgeving, uitvoerbaarheid en onderhoud.

Een open en lichte brug

Na een grondige evaluatie van de verschillende scenario’s kiezen we samen met de gemeente voor een stalen boogbrug. Het ontwerp is hedendaags en oogt een pak lichter dan de huidige, betonnen brug. De bogen van de brug zijn op hun hoogst in het midden van de vaarweg en buigen licht naar elkaar toe.

Nevele en Vosselare vlot bereikbaar

De brug komt op dezelfde locatie als de huidige. Zo kunnen zowel fietsers als voetgangers via de kortste weg het centrum van Nevele, Vosselare en de nieuwe sporthal bereiken.

Ook tijdens de werken blijft de bereikbaarheid van beide kanaaloevers heel belangrijk. Aangezien de nieuwe brug op dezelfde locatie gebouwd wordt, zal de bestaande brug vrij snel afgebroken moeten worden. Om ervoor te zorgen dat de omleiding voor fietsers en voetgangers beperkt blijft, komt er tijdens de werken een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgeulen.

Minder steil 

De aanloophellingen van de nieuwe brug worden een stukje langer. Zo wordt het voor fietsers gemakkelijker om de brug op te fietsen. Aan de kant van Nevele wordt het hellingspercentage 4,9% en aan de kant van Vosselare wordt dit 4%. Ter vergelijking: de huidige brug heeft een hellingspercentage van maar liefst 7%, een heel pak steiler dus dan de nieuwe brug.

Nog enkele weetjes over de brug:

  • Het midden van de brug en de aanloophellingen zijn 3 meter breed. Om fietsers gemakkelijk de brug te laten op fietsen is het wegdek in de bochten 4,5 meter;
  • De totale lengte van de brug is 65 meter;
  • De nieuwe brug ligt 7,5 meter boven de Leie. Zo kunnen schepen met 3 lagen containers gemakkelijk onder de brug varen;
  • De verlichting op de brug zal ingewerkt worden in de leuningen;
  • De kostprijs van de nieuwe brug wordt geraamd op 2,8 miljoen euro. De brug wordt gefinancierd door Waterwegen en Zeekanaal NV. De omgevingswerken kosten 361.000 euro en worden betaald door de gemeente. 

Volgende stappen

Nu het voorontwerp van de nieuwe brug is afgewerkt, is het tijd voor de volgende stap: het opmaken van een definitief ontwerp. Op basis van dit ontwerp wordt dan de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast moet ook een aannemer aangesteld worden. In 2019 kunnen de werken op het terrein van start.

Voor de werken starten, wordt er nog een infomoment georganiseerd met meer informatie over de werken aan de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug en het vervolgtraject. Bewoners kunnen er ook terecht met al hun vragen of eventuele bezorgdheden over het project. 

Laatste nieuws

Top