Officiële ondertekening intentieverklaring Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES)

Officiële ondertekening intentieverklaring Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES)

Op dinsdag 30 augustus werd het nieuwe Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES) officieel gelanceerd. Met het ondertekenen van een intentieverklaring gaven de eerste 16 partners de aftrap voor dit netwerk dat het gebruik van de waterweg binnen het werkingsgebied van Seine Schelde Vlaanderen wil stimuleren.

Officiële ondertekening intentieverklaring Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES)

Het Seine Schelde project is momenteel het grootste binnenvaartproject in Europa. Een project waarbij Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië samenwerken met de Europese Commissie om een waterwegverbinding tussen het bekken van de Seine en het bekken van de Schelde te realiseren voor schepen met een laadvermogen tot 4.500 ton – in het binnenvaartjargon heeft men het dan over klasse Vb-schepen. 
Het Seine Scheldeproject omvat zowel de aanpassing van bestaande waterwegen maar anderzijds is er ook de aanleg van een volledig nieuw kanaal van 106 kilometer in Noord-Frankrijk tussen Compiègne en Cambrai.   

Hierdoor wordt de verkeersdrukte sterk gereduceerd wat hand in hand gaat met meer veiligheid, een schoner milieu én economische groei. “Hoewel het Seine-Schelde project nog niet is afgerond, zien we nu al een positieve groei in de binnenvaart”, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het goederentransport over onze Vlaamse waterwegen stijgt jaar na jaar doordat steeds meer bedrijven deze duurzame optie verkiezen boven 100% wegtransport. Zonder onze binnenvaart zouden de vrachtwagens de wegen doen dichtslibben. Het is deze tendens die we met eNES op een krachtige manier willen ondersteunen.” 

“Het werkgebied en de ambities van het Seine Scheldeproject maken dat tal van besturen en economische partners betrokken en geïnformeerd dienen te worden. Met de oprichting van het eNES werd aan deze behoefte invulling gegeven. eNES is een gebiedsgericht netwerk van publieke en private stakeholders die een actieve rol willen opnemen in het optimaliseren en ondersteunen van watergebonden, ruimtelijke, innovatieve en economische ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over watergebonden bedrijventerreinen of innovatieve vaarconcepten. Dit alles met als doel het gebruik van de waterwegen binnen het werkingsgebied van het Seine Schelde project te stimuleren. Op deze manier kan een meer samenhangend, overkoepelend en gerichter beleid uitgezet worden voor watergebonden ontwikkelingen in de regio”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. 

Met de oprichting van eNES willen we vooral dat de verschillende partners in de buurt elkaar vinden en er acties tot stand komen die de waterweg, de binnenvaart, de regio en de partners zelf vooruithelpen. Dit kan  door te zorgen voor informatiedoorstroming en kennisdeling en het opzetten van initiatieven rond drie hoofdthema’s: het infrastructuurproject Seine Schelde Vlaanderen, de problematiek rond watergebonden bedrijventerreinen en watergebonden transport en innovatie”, besluit minister Lydia Peeters.

Uit gesprekken met verschillende partners bleek dat een netwerk een wezenlijke impact kan hebben op de economische ontwikkeling van de waterwegen in deze regio. Leden van het netwerk hebben namelijk ervaring en kennis vanuit de bedrijfswereld, brengen behoeften, knelpunten en vragen aan en zetten projecten op binnen hun eigen werking.

 

Laatste nieuws

Top