Nieuwe hogere spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk geplaatst

Nieuwe hogere spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk geplaatst

In Genk worden de spoorbruggen over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door nieuwe hogere bruggen. Deze werken komen dit weekend in een stroomversnelling, met het plaatsen van de hogere bruggen. “Vlaanderen investeerde 19,7 miljoen euro in deze twee nieuwe bruggen om de modal shift van de weg naar het spoor en de waterweg een boost te geven. Zo versterken we de alternatieven voor de vrachtwagen en verbeteren we de doorstroming op de weg”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Nieuwe hogere spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk geplaatst

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt stelselmatig alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. Op die manier geven we onze binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen. Zo wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt de noodzaak van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal: “Het verhogen van het aandeel van binnenvaart en spoor in het goederenvervoer staan centraal in mijn beleid. In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt meer dan 1000 kilometer bevaarbare waterwegen en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van zo’n waterweg. Dat biedt vanuit economisch standpunt heel wat perspectieven. Met dit project geven we de modal shift van de weg naar het spoor en de waterweg een stevige duw in de rug. Met investeringen zoals hier in Genk maken we het verkeer in Vlaanderen duurzamer, vlotter en veiliger. Die lijn zal ik blijven doortrekken.”

“Inmiddels zijn 55 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 7 andere bruggen in uitvoerings- of startfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen”, vult Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan. “De bouw van bruggen over het Albertkanaal blijft verbazen en spreekt altijd tot de verbeelding. Ook nu weer, hier in Genk. Het plaatsen van deze bruggen van elk +- 650 ton is precisiewerk en vergt heel wat vakmanschap. Als de bruggen op hun plaats liggen is een belangrijke mijlpaal bereikt en is de laatste rechte lijn naar oplevering ingezet. De komende maanden worden de bruggen verder afgewerkt. Ook de kruispunten aan de sluisbrug worden vernieuwd. Tot slot wordt ook de fietsverbinding en de omgeving afgewerkt. De werken zullen klaar zijn in juni 2022.”

Huzarenstuk
De spoorbrug ligt vlak naast het sluizencomplex van Genk en maakt deel uit van een spoorlijn die uitsluitend gebruikt wordt voor goederenvervoer. De oude brug bestond uit drie delen met een totale overspanning van 175 meter. De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie herbouwd en bestaat uit twee delen van elk ca. 90 meter. Ook de bestaande bruggen over de Kanaalweg en Kanaaloever worden vervangen en de aanliggende wegenis wordt aangepast.

Eind mei vorig jaar werden de oude spoorbruggen al afgebroken. De nieuwe spoorbruggen werden ter plaatse gemonteerd op een werkterrein op linkeroever, net afwaarts de brug. Dit weekend kwamen de werken in een stroomversnelling met het plaatsen van de nieuwe hogere bruggen. 
De werken worden uitgevoerd door BAM Contractors voor een totaal bedrag van 19,7 (ex btw) miljoen euro. De nieuwe bruggen zijn gemaakt door Almex metaal in Hoogstraten.

Elektrificatie van spoorlijn tussen Genk Goederen en Bilzen
De bouw van de nieuwe spoorbrug is gekoppeld aan de elektrificatie van de spoorlijn tussen Genk Goederen en Bilzen (lijn 21C). Om beide werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het treinverkeer op deze goederenspoorlijn nog onderbroken tot eind maart 2022. Tot dan worden de goederentreinen omgeleid via de in 2021 aangepaste en vernieuwde sporen in Kuringen en Hasselt.

Behalve de bovenleidingswerken tussen Bilzen en Genk Goederen (+/- 12,5 km) past Infrabel in de zone van het Albertkanaal in Genk ook de spoorinfrastructuur aan over een lengte van 1,4 km aan de nieuwe toestand: de nieuwe spoorbrug en de twee wegbruggen op de oevers zullen immers 2,2 meter hoger liggen dan de oude bruggen. Infrabel levert het nodige materiaal (spoorstaven, dwarsliggers, wissels, ballast of steenslag) aan De Vlaamse Waterweg en volgt de spoorwerken - die nodig zijn voor de verhoging van het spoortraject - verder op.

Tijdens de bouw van de nieuwe spoorbrug is ook de Kanaalweg (LO) en de Kanaaloever (RO) volledig onderbroken, maar de Mondeolaan – Sluisbrug – Swinnenwijerweg blijft operationeel. Ook de Kanaalweg (linkeroever) en de Kanaaloever (rechteroever) worden heraangelegd binnen deze werken en voorzien van vrijliggende fietspaden. Beide wegen zullen na de werken via een kleinere onderbrugging onder de spoorweg doorgaan. Om deze kruising met het spoor te realiseren zijn er vorige maand twee bakbruggen geplaatst boven de nieuwe Kanaalweg en Kanaaloever.

Laatste nieuws

Top