Link naar homepage

Nieuwe boogbrug geplaatst in Meerhout-Vorst

Nieuwe boogbrug geplaatst in Meerhout-Vorst

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Meerhout-Vorst: dit weekend werd de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. De bouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het vervoer over water te stimuleren.

Nieuwe boogbrug geplaatst in Meerhout-Vorst

De afgelopen maanden werd heel wat voorbereidend werk gedaan. De boogbrug werd in het werkhuis klaargemaakt en in stukken over het water naar een montageterrein langs het Albertkanaal vervoerd. De brug is immers te groot om over een grote afstand in haar geheel te vervoeren. Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd. Tijdens die voormontage werden op beide kanaaloevers ook de landhoofden gebouwd, waarop de brug zal rusten.

Dit weekend is de gemonteerde stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie ter hoogte van de bestaande brug gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. De nieuwe brug is op het montageterrein op hoogte gevijzeld. Vanaf zaterdagavond 22u is de brug van het montageterrein naar het ponton gereden met behulp van 4 sets SPMT1-rolwagens. Zondagmorgen is het ponton met de brug van het montageterrein richting landhoofden gevaren. Na het roteren is de brug op haar definitieve positie geplaatst. Omstreeks 16 uur lag de nieuwe boogbrug op haar plaats.

“De bouw van bruggen over het Albertkanaal blijft verbazen en spreekt altijd tot de verbeelding. Ook nu weer, hier in Meerhout. Het plaatsen van een brug van 1000 ton staal is precisiewerk en vergt heel wat vakmanschap", vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. “De nieuwe brug is 123 meter lang, 18 meter breed en 22 meter hoog, gemeten vanaf het brugdek. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. De werken worden uitgevoerd door de VIA T Albert voor een totaal bedrag van 11,5 miljoen euro.”

De komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. De brug krijgt twee rijstroken en vrijliggende afgeschermde fietspaden van 1,75 meter breed. Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug in september 2021 worden geopend voor het verkeer. Het einde van de werken is voorzien voor december 2021.

Mijlpaal rijker
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt het belang van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal. “In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt ruim 1000 kilometer bevaarbare waterweg en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van onze waterwegen. De binnenvaart moet dan ook een hoofdrol spelen in het vrijwaren van onze mobiliteit. Over het Albertkanaal worden jaarlijks bijna 40 miljoen ton goederen vervoerd. Omgerekend is dat twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. In 2021 zullen de laatste brugprojecten worden aanbesteed en gegund, voor deze versnelling voorzien we 96 miljoen euro uit de relance ‘Vlaamse Veerkracht’. In 2023 zal het varen met vier lagen containers een feit zijn: een gunstig perspectief voor ondernemers en bevrachters.”

“Door de doorvaarthoogte onder alle bruggen van het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter stimuleert De Vlaamse Waterweg nv de binnenvaart en maakt het transporten van schepen tot vier containerlagen mogelijk”, zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Met het plaatsen van deze nieuwe boogbrug in Meerhout zijn we alweer een mijlpaal rijker en komen we opnieuw een stapje dichter bij dat doel. Straks zal iedereen de vruchten kunnen plukken van deze capaciteitsuitbreiding van het Albertkanaal.”

“Ondertussen zijn 45 van de 62 bruggen verhoogd en 12 andere bruggen in uitvoering, waaronder deze nieuwe brug hier in Meerhout-vorst. De Vlaamse Waterweg nv wil met deze werken bedrijven nog betere kansen bieden om de waterweg in te schakelen in hun logistieke keten. Wij houden de vaart in de verdere uitbouw van transport over water.” besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.


 

logo met steun van Europa

Laatste nieuws

Top