Minister Lydia Peeters installeert hernieuwde raad van bestuur

Minister Lydia Peeters installeert hernieuwde raad van bestuur

De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert als verzelfstandigd Vlaams agentschap alle Vlaamse waterwegen met de ambitie zorg te dragen voor een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. Vandaag installeerde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de hernieuwde raad van bestuur.

Minister Lydia Peeters installeert hernieuwde raad van bestuur

Vlaanderen beschikt over een bevaarbaar waterwegennet van meer dan 1000 kilometer dat enorm veel mogelijkheden en troeven biedt. De Vlaamse Waterweg nv investeert in de uitbouw en het onderhoud van de waterwegen en hun infrastructuur, versterkt en faciliteert het vervoer via de binnenvaart, draagt zorg voor waterbeheersing en verhoogt de aantrekkelijkheid en waterbeleving van waterwegen voor recreatie, toerisme en natuur.  

Minister Lydia Peeters installeerde vandaag de hernieuwde raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg die bestaat uit 13 bestuurders en 2 regeringscommissarissen. 

Op 10 april stelde de Vlaamse regering  8 bestuurders en 2 regeringscommissarissen aan met ingang vanaf 1 mei 2020. Op voordracht van de raad van bestuur stelde de Vlaamse regering vervolgens nog 5 onafhankelijke bestuurders aan met ingang van 6 juli 2020. 

De raad van bestuur bestaat thans uit

 • Frieda Brepoels, voorzitter
 • Tom Dehaene, ondervoorzitter
 • Koen Anciaux, bestuurder
 • Sophie Demeulenaere, bestuurder
 • Koen Derkinderen, bestuurder
 • Ilse Hoet, bestuurder
 • Sven Pletincx, bestuurder
 • Raf Terwingen, bestuurder

en de onafhankelijke bestuurders 

 • Annemie Baeyaert
 • Martine Hiel
 • Francis Rome
 • Joeri Tielemans 
 • Baudewijn Vancoillie 

De heren Guido Hermans en Maarten Hens zijn aangesteld als regeringscommissaris. 

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts, algemeen directeur Dominique Van Hecke en operationeel directeur Krista Maes zetelen met raadgevende stem in de raad van bestuur.

“Ik ben ervan overtuigd dat De Vlaamse Waterweg over een sterke en daadkrachtige raad van bestuur beschikt die het Vlaamse beleid inzake waterwegen in al haar facetten  toekomstgericht vorm zal geven om zo de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en klimaat daadkrachtig aan te gaan”, benadrukt minister Peeters. “Namens de voltallige Vlaamse regering wens ik alle leden van de raad van bestuur inspiratie en enthousiasme bij het opnemen van hun mandaat als bestuurder.”

De Vlaamse Waterweg nv en de minister danken alle voormalige  bestuurders voor hun inzet en de bereikte resultaten.

Voorste rij : Frieda Brepoels – voorzitter, Lydia Peeters – Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder.
Krista Maes, Baudewijn Vancoillie, Guy Palmans, Koen Derkinderen, Maarten Hens, Koen Anciaux, Annemie Baeyaert, Martine Hiel, Sven Pletincx, Joeri Tielemans, Guido Hermans, Ilse Hoet, Dominique van Hecke, Francis Rome, Sophie Demeulenaere (vlnr)
*ontbreken op de foto : Tom Dehaene, ondervoorzitter en Raf Terwingen, bestuurder

Laatste nieuws

Top