Zeilen

Ook met een zeilboot kan je genieten van het Vlaamse waterwegennet. Er zijn wel heel wat factoren om rekening mee te houden. De regels en toegankelijkheid voor zeilboten kunnen verschillen afhankelijk van waterweg en locatie.

Op de website van VisuRIS vind je actuele kaarten en technische gegevens, waaronder brughoogtes, van de Vlaamse waterwegen.

Je mag in principe zeilen op alle bevaarbare waterwegen, maar door een aantal algemene regels zijn in de praktijk maar een paar waterwegen geschikt om op te zeilen. Het is ongebruikelijk om alleen op windkracht te zeilen op de Vlaamse binnenwateren.

Op de binnenwateren:

  • moet je altijd de stuurboordwal aanhouden,
  • mag je de vaargeul niet onnodig kruisen,
  • mag je de andere waterweggebruikers niet hinderen.

Ook zijn er een aantal waterwegen waarvoor bijkomende regels gelden. Als je bijvoorbeeld wilt zeilen op de Beneden-Zeeschelde, moet je een hulpmotor hebben die krachtig genoeg is om 6 km/u te halen. Ook in de havens zijn er een aantal regels. In sommige havens is het zeilen of het hijsen van zeilen verboden of moet je vooraf toelating vragen. Door de beperkte doorvaarhoogte van de bruggen en de relatief kleine breedte van de waterweg kun je praktisch gezien niet overal zeilen.

Kortom: zeilen op de bevaarbare waterwegen is eerder af te raden. Op motorkracht kan je met je zeilboot wel prachtige routes varen.

Reglementering
Voor een overzicht van de geldende reglementering (verplichte uitrusting, scheepvaartregels, marifoon, stuurbrevet, etc), kan je terecht op visuris.be/reglementering. Hier vind je ook telkens de contactgegevens van de bevoegde instantie terug bij eventuele vragen.

Welke documenten je nodig hebt aan boord van je pleziervaartuig in België, hangt af van het vaargebied, het type en de karakteristieken van het vaartuig, en van bijzondere omstandigheden.
Deze tabel biedt een overzicht: Wat nodig om te varen?
Deze publicatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer toont waar je terechtkunt voor welke documenten: Vademecum Pleziervaart

Waterwegenvignet
Voor pleziervaartuigen vanaf 6 meter of met een snelheid vanaf 20 km/u is een waterwegenvignet van toepassing. Voor meer informatie over de tarieven en verkooppunten, kan je terecht op volgende link: www.visuris.be/Waterwegenvignet

Uitrusting

Brevetten

Jachthavens
Alle informatie over de aanmeerinfrastructuur in Vlaanderen kan je raadplegen op deze databank. Binnenkort zal al deze informatie ook opgenomen worden op de routeplanner op www.VisuRIS.be zodat je je vaarvakantie nog eenvoudiger kan voorbereiden.

Zeilkaart

Laatste nieuws

Top