SUP

SUP staat voor stand-up paddle surfing of stand-up paddle boarding. Deze sport is afkomstig uit Hawaii en ontstond als een vertakking van het golfsurfen. Rechtstaand surfen liet surfers toe om verder de zee in te peddelen dan liggend, maar groeide al snel uit tot een sport op zich. Ondanks het zijn oorsprong vond op zee, is de populariteit van SUP’en op de binnenwateren snel gegroeid. Ook in Vlaanderen wint SUP aan populariteit zowel op zee als op de waterwegen.

Wanneer is SUP toegestaan?
W&Z heeft als waterwegbeheerder de verantwoordelijkheid om de veiligheid van alle waterweggebruikers en een efficiënte mobiliteit op de waterweg te bewerkstelligen.
 
De waterwegbeheerders zijn van oordeel dat uit veiligheidsoverwegingen de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor SUP of vergelijkbare watersporten.
Er is momenteel geen specifieke regelgeving voorzien voor deze nieuwe sport. SUP is op de bevaarbare waterwegen echter door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen Politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: “De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt.” Duiken en zwemmen op de Vlaamse waterwegen is eveneens in de regel verboden.
 
De Vlaamse waterweg nv staat evenwel open voor het beoefenen van SUP onder strikte voorwaarden:

1. Op toegewezen locaties  
SUP wordt uitsluitend toegestaan op de locaties vermeld in de tabel onderaan deze pagina. De veiligheid van de gebruiker, op de toegelaten locaties, wordt evenwel niet gegarandeerd. Voorzichtigheid is daarom geboden.

Een overzicht van de locaties en plannetjes kan je hier terugvinden: 

2. Bij de organisatie van evenementen
Toelating voor een SUP-activiteit op bevaarbare waterwegen in het beheer van De Vlaamse Waterweg nv, kan verkregen worden na een tijdige individuele aanvraag. Op deze manier kunnen eventuele maatregelen worden getroffen die de veiligheid van de waterweggebruikers op de afgesproken datum en tijdstippen kunnen garanderen. Voor SUP op locaties buiten de toegestane locaties moet altijd een toelating voor een evenement aangevraagd worden. Voor SUP’en op de toegestane locaties, moet er minstens een toelating aangevraagd worden:

​- bij de organisatie van wedstrijden;
- indien er meer dan 20 deelnemers zijn; 
- indien dit vereist is in het kader van de veiligheid.

Een evenement is een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis die door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) bewust is gepland en die gericht is op een bepaalde doelgroep om met een bewust gekozen vorm een bepaald doel te realiseren en die mogelijks een invloed heeft op de exploitatie, de veiligheid langs en/of de bescherming van de waterweg en haar aanhorigheden.

Top