Link naar homepage

Water in de stad

De Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv hebben samen een gemeenschappelijk gedragen beleidsvisie uitgewerkt over water in de stad Gent.

De lokroep van het water weerklinkt steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten,... palmen een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in. Om ook in de toekomst een mooie mix van functies te garanderen, schreven De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Gent een allesomvattende beleidsvisie.

Die beleidsvisie 'Water in de stad' bekijkt de huidige en toekmomstige rol (en het gebruik) van water in Gent vanuit verschillende thema's: ruimte voor water, economie, mobiliteit, wonen en werken op het water, ecologie en waterkwaliteit.

Voorts worden 10 Gentse waterruimtes gedefinieerd en uitgewerkt, met hun specifieke kenmerken en ontwikkelingsprofiel.

Visualisatie Water in de stad - Gent

Laatste nieuws

Top