Waarderingsmodel binnenschepen

In samenwerking met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, heeft De Vlaamse Waterweg nv een waarderingsmodel voor binnenschepen ontwikkeld.

Het model is ontwikkeld om de sector verder te professionaliseren. De binnenvaartondernemer kan met behulp van dit model een beter inzicht krijgen in zijn financiële situatie en de werkelijke waarde van zijn/haar schip.

Met het waarderingsmodel voor binnenschepen kan de binnenvaartondernemer tot een uniforme waardering van zijn/haar binnenschip komen, rekening houdend met:

  • de economische waarde van het schip, namelijk wat kan het schip nog opbrengen gedurende de resterende levensduur van het schip;
  • de boekhoudkundige waardering van het schip, namelijk wat is mijn schip waard in de boekhouding; en
  • de verkoopwaarde van een gelijkaardig schip op de markt, die in een tabel zijn ingebracht.

Het waarderingsmodel wordt gratis op de volgende website ter beschikking gesteld: https://watismijnschipwaard.be/.

De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt in dit model gegarandeerd. Een binnenvaartondernemer kan ervoor opteren zich aan te melden of een berekening als gast uit te voeren. Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen staat ter beschikking om de binnenvaart met dit model te ondersteunen. Contact opnemen hiervoor kan met mevrouw Hilde Bollen, hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be.

Laatste nieuws

Top