Vlootintegratie en joint planning

Uit een analyse van De Vlaamse Waterweg nv blijkt dat er nog te veel lege schepen varen op de Vlaamse bevaarbare waterwegen. Leegvaart is een aanzienlijke kost voor alle actoren uit de sector, daarom zal De Vlaamse Waterweg nv, in samenwerking met de schippers en met de verladers, bijzondere inspanningen doen om het transport via de binnenvaart beter te organiseren.

Het project ‘Vlootintegratie en Jointplanning’ brengt in eerste instantie de huidige stromen van een aantal grote verladers gedetailleerd in kaart brengen, rekening houdend met al hun specificaties.

Dit kan belangrijke opportuniteiten aan het licht brengen om verschillende vrachten te combineren. Een gezamenlijke planning voor de schippers en verladers zal de leegvracht terugdringen.

Geïnteresseerd om mee te werken aan het project ‘Vlootintegratie en Jointplanning’ of heb je nog vragen over dit project?

Contacteer De Vlaamse Waterweg nv op het nummer 011 29 84 00 of info@vlaamsewaterweg.be

Laatste nieuws

Top