Link naar homepage

Vermarkting Cokeriestraat 20 Grimbergen

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging voor een terrein in de Cokeriestraat 20 te Grimbergen.

Het voorwerp van de concessie betreft een terrein met een bruto oppervlakte van 10.251 m² met een gebouw van 5.373 m² gelegen langs de rechteroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde te Grimbergen, zoals aangeduid op bijgevoegd plan (plannummer 20-23). 

Het terrein is kadastraal gekend als Grimbergen 1ste afdeling sectie B percelen 193C en 193M. In onderstaande luchtfoto is het terrein terug te vinden, aangeduid met een rode contour. 
 

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Tim Van Hofstraeten
Oostdijk 110
2830 Willebroek

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: tim.vanhofstraeten@vlaamsewaterweg.be.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 15 maart 2022 zijn ingediend. 
 

Laatste nieuws

Top