Veel gestelde vragen

Een overzicht van enkele veel gestelde vragen over recreatie op het water:

Waar kan ik een waterwegenvignet kopen?

Alle informatie over de aankoop van een waterwegnvignet vind je terug op VisuRIS


Welke regelgeving is van toepassing op de bevaarbare waterwegen?

Op de waterwegen zijn verschillende reglementen van toepassing. Deze reglementen zijn vaak gebaseerd op de internationale regelgeving.

Een overzicht van de geldende reglementering vind je terug op VisuRIS


Is flyboarden toegelaten?

De waterwegbeheerders zijn van oordeel dat uit veiligheidsoverwegingen de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor flyboarden of vergelijkbare watersporten.

Er is momenteel geen specifieke regelgeving voorzien voor deze nieuwe sport. Het flyboarden is op de bevaarbare waterwegen echter door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: ‘De lengte , de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt’. De controle op de manoeuvreerbaarheid bij het uit het water komen is beperkt en niet te combineren met de andere gebruikers van de waterweg.

Op de waterwegen zijn buiten de vaargeul ondieptes die moeilijk in te schatten zijn. Deze ondieptes worden veroorzaakt door slib en obstakels die in de waterweg terecht gekomen zijn. Door het ruimtegebruik van het flyboarden kan de veiligheid in dit kader evenmin gegarandeerd worden. Het duiken en zwemmen is op de Vlaamse waterwegen eveneens in de regel verboden.


Is zwemmen in de bevaarbare waterwegen toegelaten?

Bij mooi weer kan een verfrissende duik in het water heerlijk zijn. De Vlaamse waterlopen zijn niet ingericht om te zwemmen. Zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen is verboden. Het houdt namelijk verschillende risico’s  in:

  • Je kan tegen een onverwacht aankomend schip terecht komen.
  • Voorwerpen onder water kunnen lelijke snijwonden veroorzaken.
  • Je kan verliezen van de sterke stroming en draaikolken in rivieren en kanalen.
  • De onderstroom die een schip veroorzaakt is verraderlijk, je kan onder schip gezogen worden.
  • Vanaf een binnenvaartschip of pleziervaartuig ben je als zwemmer nauwelijks of slecht zichtbaar. Een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen. 
  • Je kan door sterk wisselende temperaturen in het water kramp krijgen of onderkoeld raken.
  • De oevers van rivieren en kanalen zijn niet ongericht voor zwemmers waardoor weer aan de kade raken vaak moeilijk is.
  • Ondanks de vele investeringen van de voorbije jaren is de waterkwaliteit van de Vlaamse kanalen en rivieren sterk verbeterd. Toch kan de schommelende waterkwaliteit nog steeds gezondheidsrisico’s inhouden.
  • Bruggen zijn vaak hoger dan gedacht. Bij het springen vanop een brug loop je het risico op een klaplong of botbreuken.

Zwemmen en duiken op bevaarbare waterwegen wordt daarom enkel occasioneel toegelaten in het kader van een vergund evenement zoals een triatlon of een zwemwedstrijd, of na het afsluiten van een overeenkomst met een sportclub voor een specifiek traject met een specifiek oefenregime.

Ook zwemmen in beken en rivieren wordt afgeraden, omdat de veiligheid niet is gegarandeerd. De Vlaamse waterwegbeheerders raden bijgevolg aan om te zwemmen op de locaties in Vlaanderen die aangeduid zijn als zwemwater zoals kustzones en zwem- en recreatievijvers. Een overzicht van geschikte zwemwaters met een goede zwemwaterkwaliteit vind je op www.kwaliteitzwemwater.be


Zijn seabreachers toegelaten op de Vlaamse waterwegen?

De waterwegbeheerder is van oordeel dat uit veiligheidsoverwegingen de bevaarbare waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor seabreachers of vergelijkbare vaartuigen.

Het varen met een seabreacher is op de bevaarbare waterwegen door de interferentie met de scheepvaart in strijd met het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel 1.06: ‘De lengte, de breedte, de diepgang, de hoogte, de snelheid en de manoeuvreerbaarheid van een schip, een samenstel of een drijvend voorwerp moet derwijze zijn dat de scheepvaart niet in gevaar komt’.

De waterwegbeheerder kan binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op deze regels toestaan in het kader van een georganiseerd of evenement. Een vergunning hiervoor kan aangevraagd worden via https://www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen.

Laatste nieuws

Top