Link naar homepage

Teamleider (enkel personeel DVW)

Teamleider (enkel personeel DVW)

Als teamleider sta je voor de aansturing van de medewerkers en het organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde (binnen en buiten de normale werkuren) een efficiënte en continue werking te garanderen en zodoende de gegeven operationele doelstellingen te behalen. Je rapporteert aan de regioverantwoordelijke. Je maakt ook deel uit van een 24/7 wachtdienst.  

De cel Elektromechanica, hydraulica en beheer maakt deel uit van de afdeling Techniek. De cel Elektromechanica, hydraulica en beheer staat in voor het dagelijks en periodiek preventief en correctief onderhoud en voor het waarborgen van de goede werking van al de beweegbare kunstwerken en hun aanhorigheden van De Vlaamse Waterweg. Bovendien is deze cel verantwoordelijk voor het uitvoeren van eerstelijns interventies, meer bepaald een 24/7 wachtdienst, n.a.v. defecten of calamiteiten. Daarnaast moet deze cel technische ondersteuning bieden aan interne en externe klanten ingeval van infrastructuurwerken, moderniseringswerken, technische keuringen en inspecties.

Profiel

De functie van gespecialiseerd onderhoudsmedewerker leidinggevend wordt opengesteld via de interne arbeidsmarkt van de Vlaamse Waterweg door middel van bevordering binnen het niveau en horizontale mobiliteit.

-        Voorwaarden voor bevordering:

-        Je bent ofwel een ambtenaar (op proef of vastbenoemd) binnen de Vlaamse Waterweg in alle graden van de rangen C2 en C1 ofwel een contractueel personeelslid (al dan niet in proeftijd) binnen de Vlaamse Waterweg én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[1] en je wordt betaald in een salarisschaal in alle graden van de rangen C2 en C1.

-        Je beschikt op datum van 6 september 2020 over 6  jaar relevante beroepservaring met betrekking tot elektriciteit, hydraulica, PLC, ARAB, AREI of 6 jaar schaalanciënniteit in één of meer salarisschalen van de toeganggevende graad.

-         Je laatste functioneringsevaluatie mag niet besloten zijn met een onvoldoende.

-         Je bent in het bezit van een (voorlopig) rijbewijs B

 

Voorwaarden horizontale mobiliteit:

·       Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature binnen de Vlaamse Waterweg. 

Of

je bent contractueel tewerkgesteld binnen De Vlaamse Waterweg in een betrekking met een salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking[2] .

Of je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature)binnen de Vlaamse Waterweg en hebt een vrijstelling[3] voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de graad van de vacature (VPS art. III 22).

  • Je hebt minimaal 6 jaar beroepservaring in elektriciteit, hydraulica, PLC, ARAB, AREI. 

 

 

[1] Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31). 

 

[3] Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Je kan je uiterlijk tot en met 6 september 2020 kandidaat stellen door bij deze vacature op onze website www.vlaamsewaterweg.be/vacatures je persoonlijke gegevens in te vullen en brief en CV op te laden.

Meer informatie m.b.t. de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het selectiereglement.

Voor vragen over de functie of de selectieprocedure kan je terecht bij Els Caes, HR Business Partner op het nummer 0486/48 42 55.

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op

06/09/2020

Laatste nieuws

Top