Link naar homepage

teamhoofd gebouwen (Hasselt/Willebroek/Merelbeke)

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.

Je functie:

Op zoek naar een uitdagende functie met een technisch-inhoudelijke en aansturende opdracht? Misschien bij jij wel ons nieuwe teamhoofd gebouwen?

Het ‘team gebouwen’ is één van de teams binnen de cel Facilitair Management van de afdeling Algemene Ondersteuning en beheert meer dan 700 gebouwsites!

Als teamhoofd ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team van een 7-tal personen aangevuld met een aantal externe medewerkers. Samen met je team bouw je aan een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening op het vlak van gebouwbeheer en draag je zo bij tot het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Je bent het aanspreekpunt voor je teamleden, maar eveneens voor de ruimere organisatie voor alles wat gebouwgerelateerd is.

Er staan een aantal uitdagende investeringsprojecten (o.a. de gebouwen voor de afstandsbediening van bruggen en sluizen) op stapel waarin ook jouw team een drijvende rol op zich neemt.

Geplande projecten bekijk je ook in de context van overheidsopdrachten, de regelgeving die van toepassing is en de ambities geformuleerd in het klimaatplan, energievereisten en duurzaamheid.

Profiel: Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen of architectuur en min. 5 jaar werkervaring met werfopvolging of gebouwenbeheer (op bouwkundig of elektromechanisch vlak). Daarnaast heb je min. 3 jaar ervaring met het aansturen van medewerkers en een rijbewijs.  Naast je gedegen inhoudelijke kennis ben je iemand die de samenwerking binnen het team en de projectgroepen weet te stimuleren en handelt in het belang van de ruimere organisatie. Je bent een doorzetter en zoekt proactief en resultaatgericht naar verbeteringsmogelijkheden voor een betere dienstverlening.  

Aanbod: Een statutaire functie (na het doorlopen van de proeftijd) en een salaris van 3.377€ geïndexeerd bruto per maand (bij 1 jaar relevante ervaring). Relevante privé-ervaring kan gevaloriseerd worden.  De Vlaamse Waterweg nv biedt daarnaast naast werkzekerheid vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden bij De Vlaamse Waterweg, want we laten jou groeien, maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis woonwerk-verkeer met het openbaar vervoer

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je terecht bij Wendy Coremans, HR Business Partner (wendy.coremans@vlaamsewaterweg.be / 0491 35 61 44 of Johan Swerts, celhoofd Facilitair Management (johan.swerts@vlaamsewaterweg.be / 0476 43 66 90).

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op

16/04/2021

Laatste nieuws

Top