Link naar homepage

Scheepvaartinspecteur

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.

Functie: In deze uitdagende en boeiende functie zorg je binnen de cel Beheer voor een vlotte, continue scheepvaart en een veilige waterhuishouding. Je bent medeverantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van dossiers m.b.t. tot mogelijke incidenten, calamiteiten en averijen op onze waterwegen.

Je bent de contactpersoon voor onze interne en externe klanten binnen de afdeling Regio West. Je werkt nauw samen met je andere collega scheepvaartinspecteur, de coördinator waterhuishouding en de cel Scheepvaartmanagement. Dit teneinde een kwaliteitsvolle en klantgerichte scheepvaart op veilig vaarwater te verzekeren.

Hiertoe sta je in voor het verlenen van een bindend nautisch advies m.b.t. toelatingen en vergunningen, het opmaken van signalisatieplannen en het toezicht op de scheepvaartsignalisatie. Je verzorgt daarnaast ook de publicatie van tijdelijke reglementeringen op de waterwegen in de vorm van scheepvaartberichten. Dit in het kader van werken en evenementen op en rond het water, en bij afwijkende waterstanden en -stromingen.

Je adviseert op nautisch-technisch gebied interne en externe investeringsprojecten zoals de bouw van sluizen, bruggen en kaaimuren. Je actieve deelname aan de verschillende overlegplatformen, stuurgroepen en vergaderingen met andere overheden (FOD, gemeenten, SPN..) en private gebruikers van de waterweg zorgen er voor dat huidige werking is afgestemd. Via deze platformen volg je en stuur je de innovaties en toekomstige ontwikkelingen.

Je volgt de dagelijkse waterhuishouding op en geeft bijsturing aan stuw- en pompbediening in functie van optimale waterhuishouding voor scheepvaart en andere gebruiksfuncties.

Buiten de standaard kantooruren draai je ook mee in een wachtsysteem om de continuïteit van veilige scheepvaart en waterhuishouding ook dan mee te borgen.

Profiel: Je bezit een masterdiploma met minimum 1 jaar aantoonbare nautische kennis, opgedaan via opleiding en/of professionele ervaring. Relevante professionele ervaring in de binnenscheepvaart is een pluspunt.

Je bent in het bezit van een (voorlopig) rijbewijs B.

Aanbod:

Een statutaire functie en een startsalaris van  3.445,05 € bruto per maand ( bij 1 jaar relevante ervaring). De Vlaamse Waterweg biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden bij De Vlaamse Waterweg, want we laten jou groeien, maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Een dienstwagen met privégebruik wordt voorzien. Relevante privé-ervaring kan gevaloriseerd worden.

Voor meer informatie over de procedure kan je terecht bij An De Maesschalck, HR Business Partner, op an.demaesschalck@vlaamsewaterweg.be

of Veerle Goethals, HR Business Partner, op veerle.goethals@vlaamsewaterweg.be  

Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je terecht bij Walewein Muylle, scheepvaartinspecteur, walewein.muylle@vlaamsewaterweg.be

Selectiereglement vind je in bijlage.

 

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op

06/02/2022

Laatste nieuws

Top