Link naar homepage

Jurist overheidsopdrachten - Antwerpen

Jurist Overheidsopdrachten - statutair - Antwerpen

Binnen De Vlaamse Waterweg nv bij de afdeling regio Centraal zijn we op zoek naar:

1 Jurist overheidsopdrachten  - Antwerpen

Je functie:  In deze boeiende functie ben je mee verantwoordelijk voor het juridisch adviseren en ondersteunen van de teams investeringen en beheer met betrekking tot de wetgeving op overheidsopdrachten.

Je maakt de vertaling van de wetgeving naar de praktijk,  je verleent advies waar nodig en waakt over de juridische aspecten van beslissingen en documenten. Daarnaast heb je ook een ondersteunende rol in de algemene juridische dienstverlening binnen de afdeling. Op deze wijze draag je mee bij tot de realisatie van de doelstellingen van De Vlaamse Waterweg.

Je bent in het bezit van een masterdiploma rechten, optie bestuursrecht/publiekrecht is een meerwaarde. Kennis van of ervaring met de wetgeving op overheidsopdrachten is een pluspunt. Daarnaast kan je je ook als student kandidaat stellen, m.n. als je binnenkort afstudeert en binnen de 6 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum (31/01/2022) het gevraagde diploma behaalt. Aangezien je soms verplaatsingen dient te doen naar onze andere kantoren, is het bezitten van een (voorlopig) rijbewijs B aanbevolen.

Verder ben je nauwgezet, discreet en flexibel bij je taakuitoefening. Je kan informatie analyseren en bent sterk communicatief, zowel mondeling als schriftelijk.

Een statutaire functie en een startsalaris 3.334,06€ bruto per maand (bij 0 jaar ervaring). 

De Vlaamse Waterweg biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden bij De Vlaamse Waterweg, want we laten jou groeien, maar ook ons.

Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer van en naar het werk. Relevante privé-ervaring kan gevaloriseerd worden.

Voor meer informatie over de functie of de procedure kan je terecht bij An De Maesschalck, HR Business Partner, via an.demaesschalck@vlaamsewaterweg.be of 0486/17 52 32. 

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op

31/01/2022

Laatste nieuws

Top