Link naar homepage

Informatiemanagement expert - statutair te Hasselt of Willebroek

De cel Organisatieontwikkeling is op zoek naar een informatiemanagement expert (statutair) te Hasselt of Willebroek.

Je functie: Als informatiemanagement expert werk je in het team Informatiemanagement binnen de cel Organisatieontwikkeling van Staf & Beleidscoördinatie. Je bent het aanspreekpunt in de organisatie op vlak van informatiemanagement (= informatiebeheer).

  • Je waakt erover dat het operationeel model voor Informatiemanagement geïmplementeerd en gevolgd wordt doorheen de hele organisatie en zorgt dat de organisatie zich verder ontwikkelt op het vlak van Informatiemanagement.
  • Om dit alles te kunnen realiseren, bouw je een brug tussen de operationele bedrijfsvoering en ICT en informeer en adviseer je management en medewerkers i.v.m. onderwerpen rond Informatiemanagement.

Je bent o.a. verantwoordelijk voor volgende activiteiten:

·        Het ondersteunen van correct en doeltreffend Informatiemanagement/-beheer over de gehele organisatie

·        Het uittekenen van werkkaders en praktische afspraken voor Informatiemanagement:

Uittekenen van de nodige informatiemanagement processen, bv. archiefzorg, aanpassen begrippenkader, aanvullen rapportencatalogus, identificatie kwaliteitsprobleem,…

·        Vormgeven van de nodige informatiemanagement artefacten, bv. rapportencatalogus, serieregister, begrippenkader, …

·        Het coachen, begeleiden en ondersteunen van medewerkers in de organisatie bij het uitvoeren van Informatiemanagement activiteiten, zoals bv.:

-        Architectuur & Modellering: uittekenen data architectuur, opmaken van informatiemodellen, definitie van informatiedomeinen en hun onderliggende elementen,…

-        Kwaliteitsmanagement: bepalen van kwaliteitsvereisten en de doorvertaling naar kwaliteitsindicatoren, definitie kwaliteitsregels, doorvertalen van deze regels naar de technische implementatie, …

-        Metadata: aanvullen van het begrippenkader, aanvullen van de rapportencatalogus, …

-        Archiefbeheer: invullen van het serieregister, opstellen van bewaartermijnen en beheersregels, …

·        Het opzetten en onderhouden van kennisdelingsplatformen, bv. data community, domeinafstemming en het bijwonen van interne afstemmingen in je functie als Informatiemanagement expert

 

Je profiel:

Je bezit een masterdiploma en minimum 2 jaar beroepservaring in informatiemanagement. Modellering, kwaliteit, archiefbeheer, metadata, masterdata … zijn derhalve topics waarover je diepgaande kennis hebt. Je hebt zin voor initiatief en kan je ideeën vlot overbrengen en mensen overtuigen van de noodzaak hiervan en dit naar een erg divers doelpubliek (ICT, management, medewerkers, juridische afdeling, DPO, …). Je kan zelfstandig werken, maar bent ook in staat om in samenwerking met diverse profielen tot resultaten te komen. Problemen worden door jou geanalyseerd en vertaald naar praktische en pragmatische adviezen en acties.

Je beschikt tenslotte over een (voorlopig) rijbewijs B.

 

Wij bieden:

Een statutaire functie en een startsalaris 3.486,35  euro bruto per maand (bij 2 jaar ervaring). 

De Vlaamse Waterweg biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden bij De Vlaamse Waterweg, want we laten jou groeien, maar ook ons.

Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer van en naar het werk. Relevante privé-ervaring kan gevaloriseerd worden.

 

Voor meer informatie over de procedure kan je terecht bij Wendy Coremans, HR Business Partner, op wendy.coremans@vlaamsewaterweg.be.  Voor meer informatie over de functie-inhoud kan je terecht bij Marc Gernaey, celhoofd Organisatieontwikkeling & Welzijn, marc.gernaey@vlaamsewaterweg.be.

Je kan je kandidaat stellen via www.werkenvoorvlaanderen.be . We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 30 november 2020.

We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op

30/11/2020

Laatste nieuws

Top