Job position : Beleidsmedewerker Beheer - standplaats Hasselt

Beleidsmedewerker Beheer - standplaats Hasselt

De afdeling Planning & Sturing is zoek naar een beleidsmedewerk Beheer voor de standplaats Hasselt.

Beleidsmedewerker Beheer - standplaats Hasselt

Functie
Je wordt tewerkgesteld in de afdeling Planning & Sturing die instaat voor de coördinatie en de afstemming van de operationele werking tussen de verschillende afdelingen van De Vlaamse Waterweg. Deze afdeling staat in voor de doorvertaling van het operationeel beleid naar deze afdelingen. Ze behartigt de overkoepelende procedures en materies. Zij bewaakt de uniformiteit in de kernprocessen ‘investeren’, ‘beheer’ en ‘exploitatie’ en de afstemming van optreden van de territoriale afdelingen. Als beleidsmedewerker beheer maak je het bestek voor het jaarlijks nood -en interventieplan en je volgt de uitvoering ervan op. Je neemt deel aan overkoepelende werkgroepen om het beleid van De Vlaamse Waterweg te uniformiseren. Zo ben je o.a. secretaris van het coördinatieteam beheer. Je ontwerpt voorstellen ter bespreking en goedkeuring voor het coördinatieteam rond specifieke thema’s (b.v. vergunningen, strooidienstregeling…). Daarnaast biedt je ondersteuning aan de cel investeringen voor de opmaak van het onderhoudsprogramma. Je vertegenwoordigt De Vlaamse Waterweg in de werkgroep bagger- en ruimspecie in de Commissie Integraal Waterbeleid.

Profiel
Je bent in het bezit van een Master diploma en je hebt minimum 2 jaar relevante aantoonbare professionele ervaring met het opstellen en opvolgen van het beleid rond beheer en onderhoud van watergebonden infrastructuur, het organisatiebreed uniformiseren en afstemmen van het beleid rond beheer en onderhoud van watergebonden infrastructuur, het opstellen van nood- en interventieplannen, het maken van verslagen en opvolgen van actiepunten van werk- en of projectgroepen, het digitaal verzamelen, beheren, ordenen en bewaren van alle gegevens en documenten op een intranetplatform, het toepassen van de MS Office pakketten. Je werkt zelfstandig en proactief. Je kan vlot overleggen en leidt vergaderingen met flair. Daarnaast zijn verantwoordelijkheid nemen en klantgerichtheid jouw troeven. Je bent in het bezit van een (voorlopig) rijbewijs B.

Wij bieden
Een statutaire functie en een salaris van 3.204,70 € bruto per maand. Relevante privé-ervaring kan gevaloriseerd worden. De Vlaamse Waterweg nv biedt daarnaast vooral een boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training zijn vanzelfsprekendheden bij De Vlaamse Waterweg, want we laten jou groeien, maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werkzekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer.

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Muriel Vermeersch, HR Business Partner via muriel.vermeersch@vlaamsewaterweg.be.

Je kan je kandidaat stellen door te solliciteren via het sollicitatieformulier aan jobs@vlaamsewaterweg.be met vermelding van de referentie ‘Beleidsmedewerker Beheer aPS – vacaturenummer 201900198’. Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be. We verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 7 juni 2019.

Laatste nieuws

Top