Vaartijdenboek

Aan boord van elk schip dat op de Rijn of in Nederland vaart, met uitzondering van sleep- en duwboten die de havens niet verlaten, onbemande duwbakken, overheidsschepen en pleziervaartuigen, moet zich een vaartijdenboek bevinden. Het vermeldt de exploitatiewijze (bv. continuvaart) en rusttijd van de bemanningsleden.

Het eerste boek wordt gevalideerd door de autoriteit die het eerste certificaat van onderzoek heeft afgegeven.

Ook op basis van een communautair certificaat kan een vaartijdenboek worden afgegeven.

De schipper is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het vaartijdenboek en de aantekeningen die daarin moeten worden gemaakt.

Voorwaarden

  • in bezit zijn van een uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI);
  • validatie door het binnenvaartloket.

Aanvraag

Het vaartijdenboek wordt aangekocht in de boekhandel. Een overzicht van de verkooppunten van het vaartijdenboek vindt u terug onder de rubriek ‘Verkooppunten’.

De validatie en de wijzigingen gebeuren door aanmelding bij het binnenvaartloket.

Prijs

Validatie door het binnenvaartloket: € 9

Contact

Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Openingsuren

Merk op dat voor de periode van 2 mei tot 30 juni het Binnenvaartloket open is op volgende uren en locaties.

Maandag: 8.30u tot 11.30u te Schoten 
Dinsdag: 8.30u tot 11.30u te Schoten
Woensdag: gesloten
Donderdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)
Vrijdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)

Het loket zal niet open zijn in de namiddag of feestdagen, ook niet op afspraak.
Het Binnenvaartloket is gesloten op onderstaande dagen:

  • 14 mei
  • 17 mei
  • 3 juni t.e.m. 5 juni

Meer informatie kan u terugvinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

Verkooppunten

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top