Vaartijdenboek

Aan boord van elk schip dat op de Rijn of in Nederland vaart, met uitzondering van sleep- en duwboten die de havens niet verlaten, onbemande duwbakken, overheidsschepen en pleziervaartuigen, moet zich een vaartijdenboek bevinden. Het vermeldt de exploitatiewijze (bv. continuvaart) en rusttijd van de bemanningsleden.

Het eerste boek wordt gevalideerd door de autoriteit die het eerste certificaat van onderzoek heeft afgegeven.

Ook op basis van een communautair certificaat kan een vaartijdenboek worden afgegeven.

De schipper is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het vaartijdenboek en de aantekeningen die daarin moeten worden gemaakt.

Voorwaarden

  • in bezit zijn van een uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI);
  • validatie door het binnenvaartloket.

Aanvraag

Het vaartijdenboek wordt aangekocht in de boekhandel. Een overzicht van de verkooppunten van het vaartijdenboek vindt u terug onder de rubriek ‘Verkooppunten’.

De validatie en de wijzigingen gebeuren door aanmelding bij het binnenvaartloket.

Prijs

Validatie door het binnenvaartloket: € 9

Contact

Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Loket: maandag – vrijdag van 8u30 tot 11u30. Tijdens de namiddagen is het loket open op afspraak.
Het Binnenvaartloket is op woensdagen gesloten.

Verkooppunten

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top