Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI)

Het unieke Europese scheepsidentificatienummer wordt toegekend aan vaartuigen waarop het KB van 19 maart 2009 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen van toepassing is. Het verandert niet tijdens de levensduur van een schip. Vaartuigen die al beschikken over een officieel nummer (ook een niet-Belgisch) behouden dat nummer. De nummers die toegekend worden door België hebben volgend formaat: 061XXXXX.

Voorwaarden

  • te boek gesteld in België of, indien niet te boek gesteld in een andere Europese lidstaat, met thuishaven in België. Indien te boek gesteld in een andere Europese lidstaat dient het nummer in dat land te worden aangevraagd;
  • zijn eigendom van het vaartuig aantonen.

Aanvraag

De aanvraag gebeurt via een formulier dat u moet opsturen naar de cel Binnenvaartinspectie.
De procedure is gratis.

Instructies voor het aanbrengen van het nummer

Het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) moet worden aangebracht aan beide zijden van het schip en, met uitzondering van duwbakken, ook achteraan. De tekens moeten goed leesbaar en onuitwisbaar zijn. Ze moeten van lichte kleur op een donkere achtergrond of donkere kleur op een lichte achtergrond zijn. De hoogte is ten minste 0,20 m. De breedte en de lijndikte moeten in verhouding staan tot de hoogte.

Contact

Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be
Openingsuren

Merk op dat voor de periode van 2 mei tot 30 juni het Binnenvaartloket open is op volgende uren en locaties.

Maandag: 8.30u tot 11.30u te Schoten 
Dinsdag: 8.30u tot 11.30u te Schoten
Woensdag: gesloten
Donderdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)
Vrijdag: 8.30u tot 11.30u te Merelbeke (op 2 en 3 mei ook van 13u tot 15u)

Het loket zal niet open zijn in de namiddag of feestdagen, ook niet op afspraak.
Het Binnenvaartloket is gesloten op onderstaande dagen:

  • 14 mei
  • 17 mei
  • 3 juni t.e.m. 5 juni

Meer informatie kan u terugvinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/binnenvaartloket

Cel Binnenvaartcommissie
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende
Tel.: +32 3 860 68 41
E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Formulier

Publicaties

Economie & logistiek

Laatste nieuws

Top