Status nieuwe Meulestedebrug

De werken voor de bouw van de nieuwe Meulestedebrug zitten op schema. Sinds de start van de voorbereidende werken eind september 2021 is er op het terrein en in de ateliers al heel wat gebeurd. Momenteel loopt fase 1, waarin de noordelijke brughelft wordt gerealiseerd. In deze fase situeren de werken zich voornamelijk ten noorden van de huidige brug en aan de zuidkant van de Meulestedekaai. Lees hieronder meer over de fasering én wat er nog allemaal staat te gebeuren.

Algemene fasering

De werken voor de Herbouw van de Meulestedebrug worden gefaseerd uitgevoerd om de doorgang op de as New-Orleansstraat – Zeeschipstraat tijdens de werken zoveel mogelijk te behouden.
Een belangrijke aspect hierbij is dat de nieuwe Meulestedebrug bestaat uit twee brughelften, één per rijstrook. De noordelijke brughelft heeft 3 rijstroken en de zuidelijke brughelft 2 rijstroken.

In de huidige fase van de werken (fase 1) wordt de noordelijke brughelft gebouwd. Deze brughelft wordt gebouwd ten noorden van de bestaande Meulestedebrug, zodat het verkeer op de as New-Orleansstraat – Zeeschipstraat gebruik kan maken van de bestaande brug. In deze fase situeren de werken zich voornamelijk ten noorden van de bestaande brug én aan de zuidkant op de Meulestedekaai. Ze omvatten werken aan de noordelijke brughelft, de kaaimuren, de technische ruimte, de (deels tijdelijke) elektromechanische uitrusting, de wegenis en de riolering, zodat bij de start van de 2de fase de noordelijke brughelft in gebruik genomen kan worden voor de beide rijrichtingen. De indienststelling van deze noordelijke brughelft is voorzien in het voorjaar van 2024.

De verkeerslichten op het kruispunt Zeeschipstraat – Wondelgemkaai zijn zo lang mogelijk behouden. Sinds eind april 2022 was het noodzakelijk om de verkeersafwikkeling te wijzigen. Het verkeerslichten geregeld kruispunt is verplaatst naar het kruispunt Pantserschipstraat/Aakstraat – Zeeschipstraat. Deze ingreep heeft een belangrijke impact op de doorstroming van het verkeer en creëert meer verkeershinder dan voorheen.

In de 2de fase van de werken wordt de bestaande brug afgebroken. Op de plaats van de bestaande brug wordt de zuidelijke brughelft gebouwd. Het zwaartepunt van de werken verplaatst zich naar de zone van de bestaande brug, alsook naar de straten ten zuiden ervan. Op het einde van deze fase (zomer 2025) wordt de zuidelijke brug in dienst genomen. 

Het tijdelijke verkeerslichten geregeld kruispunt t.h.v. de Pantserschipstraat/Aakstraat – Zeeschipstraat blijft dan nog in voege.

In de 3de fase van de werken wordt de noordelijke brughelft terug uit dienst genomen om de tijdelijke elektromechanische uitrusting te verplaatsen naar zijn definitieve plaats in de afgewerkte brugkelder. Tevens worden de verkeerstechnische installaties geplaatst, zodat het verkeer daarna terug via het kruispunt Zeeschipstraat – Wondelgemkaai geleid kan worden. Daarna wordt de Pantserschipstraat heraangelegd en doodlopend gemaakt. Het einde van de werken wordt voorzien in 2026.

 

Het bedieningsgebouw (links)  wordt gesloopt en vervangen door een in de omgeving ingewerkte technische ruimte (rechts).

In de ateliers

Naast de werken op terrein wordt ook achter de schermen gewerkt in de ateliers.
Bij Victor Buyck Steel Construction nv wordt verder gewerkt aan de staalstructuur van de noordelijke brughelft. Deze bestaat uit drie delen: een vast deel op linkeroever, een vast deel op rechteroever en een beweegbaar brugdeel (ook brugklap genoemd) t.h.v. de vaargeul. De brugdelen zijn reeds grotendeels gebouwd en geschilderd. Op dit ogenblik wordt de wegdekbekleding aangebracht op de verschillende brugdelen. 

 

De volgende stap

Op terrein is recentelijk gestart met de rioleringwerken in de Wondelgemkaai noord én is een nieuwe verkeerssituatie om de wegenis- en rioleringswerken in de New-Orlensstraat én aan de noordzijde van de bestaande brug te kunnen uitvoeren.
Het verkeer blijft tijdens deze werken dezelfde route volgen maar moet wel over versmalde rijstroken. De werken worden nu opgestart zodat deze net op tijd klaar zijn voor de montage van de brug in september 2023, met de bedoeling de hinder in de tijd zo beperkt mogelijk te houden.

Vanaf volgende week start onderaannemer Vandezande bvba met de voorbereidende werken voor het machineren van de rotatiepunten om het bewegen van de brugklap mogelijk te maken én met het voormonteren van de hydraulische cilinders op de staalstructuur. Deze werken worden in het atelier uitgevoerd om de montagetijd op terrein zoveel mogelijk te beperken.

Nog vóór het bouwverlof wordt door onderaannemer Vameco bvba de tijdelijke container met de pompen geplaatst op de Meulestedekaai én wordt er gestart met plaatsen van het hydraulisch leidingwerk.

Na de plaatsing van de nieuwe noordelijke brughelft eind september 2023 wordt er verder gewerkt aan het beweegbaar maken van de brug en de afwerking van de wegenis. Vóór het verkeer op deze brughelft kan worden toegelaten, wordt in het najaar de beweging van de brug nog uitgebreid getest en wordt het  bedieningspersoneel  opgeleid. 

Eens de nodige keuringen in orde zijn, kan de noordelijke brughelft in het voorjaar van 2024 in gebruik genomen worden voor beide rijrichtingen. Dit zal voor een eerste beperkte verbetering van de verkeerssituatie in de buurt zorgen door een verhoogde doorstroomcapaciteit én een grotere bedrijfszekerheid van de brug. 
Vervolgens wordt de oude Meulestedebrug afgebroken. Zo maken we plaats voor de bouw van de zuidelijke brughelft.

Geplande onderbrekingen 

Hoewel de bestaande Meulestedebrug zoveel mogelijk in dienst wordt gehouden tijdens de werken, zijn een aantal onderbrekingen van de huidige brug echter noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren. 

Concreet staan er dit jaar nog twee onderbrekingen gepland, die bijkomende hinder zullen veroorzaken: 

  • Zaterdag 1 juli 2023 van 6.00 uur tot 18.00 uur voor het wegverkeer: plaatsing tijdelijke container hydraulische pompen, rioleringswerken kruispunt New-Orleansstraat – Meeuwstraat, beperkte herstellingswerken van de wegenis t.h.v. de bestaande brug 
  • Woensdag 20 september 2023 van 4.00 uur tot en met woensdag 27 september 2023 om 12.00 uur: montage staalstructuur én elektromechanische uitrusting noordelijke brughelft

 

Een blik achter de schermen (16/06)

1) Zicht op de uitgraving, klaar voor gevuld te worden met Argex 
2) Start riolering op kruispunt Meeuwstraat – New Orleansstraat 
3) Zicht op RO: nieuw landhoofd/fundering brug tegen oude landhoofd/brug 
4) Riolering op Meulestedekaai Noord 

--> Nieuw: volg wekelijks de evolutie via de fotoreportages
 

Laatste nieuws

Top