Spoorbrug Herentals

Het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Herentals en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal
logo steun europa

Update 11 augustus 2022 

Nutswerken met hinder in De Beukelaer-Pareinlaan 

Nutsmaatschappijen PIDPA en Fluvius gaan nieuwe leidingen aanleggen en bestaande leidingen vernieuwen langs De Beukelaer-Pareinlaan in Herentals. Ook wordt De Beukelaer-Pareinlaan heraangelegd en voorzien van fietspaden. De werken duren tot einde december. 

Tijdelijke rijweg 
Sinds begin augustus werken de nutsmaatschappijen op De Beukelaer-Pareinlaan en Langegeer in de omgeving van de nieuwe Spoorbrug Herentals. De Beukelaer-Pareinlaan is al opgebroken, maar via een tijdelijke weg naast de bestaande blijft lokaal verkeer mogelijk en de politiezone Neteland en Mondelez bereikbaar.

Mogelijke hinder tot begin oktober 
Vanaf dinsdag 16 augustus tot begin oktober werken de nutsmaatschappijen op diverse plekken in de nabije omgeving. Ze doen er alles aan om de woningen bereikbaar te houden. Daarom komt er ook een tijdelijke weg via Ekelenberg. Het is mogelijk dat woningen voor korte periode niet bereikbaar zullen zijn met de wagen. De bevoegde aannemer waarschuwt de bewoners hier tijdig over via een korte brief in de bus. 

Aanleg fietspaden 
Als de nutswerken klaar zijn, wordt De Beukelaer-Pareinlaan heraangelegd en voorzien van fietspaden. Vanaf eind november is opnieuw verkeer mogelijk op De Beukelaer-Pareinlaan. Tot eind 2022 wordt nog gewerkt in de bermen en op het nieuwe fietspad. 


UPDATE 7 JULI 2022

De Beukelaer-Pareinlaan krijgt tunnel onder nieuwe spoorbrug

Dit weekend schuiven we de tunnel van de nieuwe De Beukelaer-Pareinlaan onder de spoorweg. De werken starten zaterdag 9 juli (01.00u) en zijn uiterlijk maandagochtend 11 juli (04.00u) klaar. 

Omleiding lokaal verkeer

Tijdens deze tunnelwerken rijden geen treinen en is De Beukelaer-Pareinlaan onderbroken. Lokaal verkeer rijdt om via de Ekelstraat en de Vossenberg.

Kijklocaties

De werken zijn indrukwekkend. We voorzien twee veilige kijklocatie voor geïnteresseerden:

 • op het doodlopend stuk van de Lierseweg, ter hoogte van de werfburelen en vlakbij de schuifwerken
 • op het fietspad kant Antwerpen op de brug van de N13 Lierseweg (dit is momenteel onderbroken omwille van de nutswerken, maar wel bereikbaar).  

Kom zeker per fiets of te voet, er is weinig parkeergelegenheid in de omgeving. 

Bijkomend nachtwerk in 2de week bouwverlof 

In de nachten van maandag 18 juli, dinsdag 19 juli, woensdag 20 juli en donderdag 21 juli finaliseren we de sporen op de nieuwe tunnel. Om het treinverkeer zo weinig mogelijk te hinderen, werken we 4 nachten van middernacht tot 4 uur. De werken zorgen mogelijks voor geluids- en trillingshinder. 

Afgesloten wegen

 • Lierseweg > zaterdag en zondag afgesloten 

De tunnel van de Lierseweg onder de spoorweg is afgesloten voor alle verkeer vanaf zaterdag 9 juli (00.00u) tot zondagnamiddag. Een omleiding is voorzien via de E313. 

Omdat het treinverkeer komend weekend is onderbroken, gaan we een eerste deel van de huidige spoorwegbrug over de Lierseweg afbreken. Die ruimte is nodig voor de nieuwe spoorwegbrug die in augustus volgt.  

 • Wolfstee > afgesloten tot eind februari

Wolfstee blijft afgesloten tot februari 2023. De omleiding in beide richtingen via de Toekomstlaan en de Herenthoutseweg blijft gelden.

 • De Beuckelaer-Pareinlaan > zaterdag en zondag afgesloten 

De tunnel van de Lierseweg onder de spoorweg is afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 8 juli (22.30u) tot zondagnamiddag. Een omleiding is voorzien via de Ekelstraat en de Vossenberg.  Fietsverkeer op het jaagpad blijft mogelijk.


UPDATE 4 MEI 2022 

Sinds maart zijn de voorbereidende werken aan de gang. Vanaf mei schakelt de aannemer een versnelling hoger en neemt de hinder toe. Omdat we ook de bruggen Wolfstee, Lierseweg en Beukelaer-Pareinlaan aanpassen en Pidpa aan de nutsleidingen werkt, zal er hinder zijn voor gemotoriseerd verkeer. 

Wolfstee half jaar onderbroken vanaf de zomer 
Begin mei zal in Wolfstee de rijweg ter hoogte van de spoorwegbrug een week onderbroken zijn. Vanaf eind juni volgt een tweede onderbreking, maar dan veel langer, tot februari 2023. Er geldt telkens een omleiding in beide richtingen via de Toekomstlaan en de Herenthoutseweg.  

Onderbrekingen spoor
De treinsporen worden tijdens drie weekends in mei onderbroken (7-8 mei, 14-15 mei en 21-22 mei) voor de uitvoering van grond- en funderingswerken langs het spoor. De NMBS legt vervangbussen in. Tijdens deze weekends is er ook avond of nachtwerk mogelijk.

Eenrichtingsverkeer op Lierseweg onder de spoorbrug
Van midden mei tot eind juni zullen Pidpa en Fluvius nutswerken uitvoeren in de Lierseweg onder de spoorbrug. Omdat de ruimte onder de brug beperkt is, zal er ongeveer anderhalve maand eenrichtingsverkeer richting Grobbendonk gelden. Verkeer komende vanaf de Herentalsesteenweg kan niet verder dan het kruispunt met Wolfstee. De doorgang via Wolfstee is tijdens deze werken verzekerd. Van midden mei tot circa 10 juni is het fietspad van de Lierseweg onder de brug afgesloten. Fietser worden zolang via het jaagpad omgeleid. 

Omleidingen knip wolfstee

UPDATE 17 FEBRUARI 2022

Begin maart starten de eerste voorbereidende grond- en betonwerken, met weinig hinder voor het verkeer en de omgeving. In het kader van de brugverhoging vinden er ook voorbereidende werken plaats in de omliggende straten aan de distributienetten (water, gas, elektriciteit en telecom)

De werken worden ook zo georganiseerd om de hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens verschillende weekends in 2022 en 2023 zullen er geen treinen kunnen rijden tussen Herentals en Lier. In februari zijn dit de weekends van 19-20 en 26-27 februari, in maart die van 5-6 en 12-13 maart. NMBS past haar vervoersplan aan en legt vervangbussen in.

 


UPDATE 20 MAART 2021

Dinsdag 2 en woensdag 3 maart organiseerden we twee digitale infosessies om de laatste plannen toe te lichten. De aanleiding was de aanvraag van de omgevingsvergunning die eerder dit jaar werd ingediend. In de loop van maart start er een openbaar onderzoek waarbij de plannen publiek ter inzage zullen liggen. 

De interesse was groot: verspreid over twee dagen namen zo’n 150 mensen deel aan de infosessies. Kon je er toch niet bij zijn? Dan kan je hier de opname herbekijken.

Integrale powerpointpresentatie


Wil je op de hoogte blijven van de werken aan de bruggen van Herentals? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.


‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Situatieschets

Brug 44 is spoorbrug die deel uitmaakt van de spoorlijn tussen Herentals en Lier. De stalen vakwerkbrug, van het type vierendeelbrug, dateert van de jaren 30. De brug overspant, naast het Albertkanaal, het jaagpad op de linkeroever (kant N13 Lierseweg) en op de rechteroever het jaagpad en de Beukelaer-Pareinlaan.

Werken spoorbrug Herentals

Project in een notendop?

 1. Nieuwe tracé spoorlijn, ten oosten van de bestaande spoorweg
 2. Verhoging kruising Wolfstee en verbreding onderdoorgang
 3. Verhoging kruising Liersesteenweg en verbreding onderdoorgang
 4. Nieuwe spoorbrug Herentals, langs de bestaande brug (kant brug Lierseweg)
 5. Nieuwe ligging Beukelaer-Pareinlaan door verbreding Albertkanaal en vernieuwing rijweg tot aan Montezumalaan (project Stad Herentals, met steun van het Fietsfonds)
 6. Nieuwe fiets- en voetgangerstunnel Ekelenberg (project van stad Herentals en Provincie Antwerpen)
 7. Tunnel Vossenberg (project Infrabel)

Nieuwe spoorbrug

 • Metalen boogbrug met 2 sporen
 • Lengte overspanning: ongeveer 160 meter
 • Nieuwe locatie stroomopwaarts richting het oosten (kant brug Lierseweg)
 • Vrije doorvaarthoogte: van 7,05 meter naar 9,10 meter
 • Breedte kanaal onder brug: van 45 meter naar 86 meter
 • Spoorwegtracé aan weerszijden van brug aangepast over een lengte van +/- 1 kilometer
 • Bestaande brug wordt afgebroken en op termijn vervangen door fietsbrug met aansluiting fietssnelwegen tussen Lier, Herentals en Aarschot
Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel
                                                         Voorbeeld nieuwe spoorbrug Duffel

Nieuw spoortracé

 • Uitgangspunt: Geen onderbreking van het spoorverkeer. Dus: nieuw spoortracé met nieuwe spoorbrug naast bestaande
 • Bestaande spoorhelling zijde centrum nu reeds 0,6 %, lengte helling vergroten 
 • Keuze op basis van impact op omgeving: nieuw tracé aan de oostkant
 • Plaatselijk keermuren om innames te beperken
 • Geluidsbeperkende maatregelen spoorverkeer :
  • Plaatsen van geluidsdempende railpads : geluidsreductie met 3dBA t.o.v. huidige situatie
  • Verbeterde railbevestiging op spoorbrug 
   • Bijkomende plaatselijke maatregel t.g.v. geluidsstudie : geluidscherm t.h.v. wooncluster (doodlopend deel) Lierseweg

Minder hinder tijdens uitvoering

 • Nieuwe brug langs bestaande brug, stroomopwaarts (naar het oosten)
 • Nieuwe spoorlijnen langs bestaande tracéµTreinverkeer blijft steeds mogelijk, uitgezonderd een beperkt aantal weekends

Kruising Wolfstee

Wat verandert er?

 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd tot 4,65 meter. Vandaag is dat 3,90 meter. Zo ontstaat er een volwaardige doorgan voor vrachtverkeer.
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de aanleg van een vrijliggend fietspad en fietsverbindingen met fietssnelwegen
 • De s-bocht van de rijweg wordt minder uitgesproken

Doelstelling?

 • Betere zichtbaarheid en vlotte verkeersdoorstroming
 • Meer verkeersveiligheid
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en fietssnelwegen
 • Volwaardige doorgang voor vrachtverkeer
beeld kruising wolfstee

Kruising Lierseweg 

Wat verandert er?

 • De vrije doorrijhoogte wordt verhoogd tot 5,10 meter. Vandaag is dat 4 meter. Zo ontstaat een volwaardige doorgangvoor vrachtverkeer.
 • De onderdoorgang wordt verbreed voor de bijkomende aanleg van fietspaden.
 • Aanleg van een vrijliggend enkelrichtingsfietspad richting Grobbendonk tussen brug Lierseweg en Wolfstee.
 • Aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant tussen brug Lierseweg en Wolfstee.

Doelstelling?

 • Veilige en vlotte fietsverbindingen
 • Volwaardige ontsluiting voor vrachtverkeer via gewestweg
afbeelding kruising Liersesteenweg

Beukelaer-Pareinlaan

Wat verandert er?

 • De Beukelaer-Pareinlaan schuift op door de verbreding van het Albertkanaal.
 • De Beukelaer-Pareinlaan kruist het spoor onder een afzonderlijke spoorbrug
 • Nieuwe vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de rijweg
 • Veilige aansluiting op jaagpad (beveiligde oversteek met middengeleider)
 • Nieuw voetpad en verbindingen naar jaagpad en woningen
 • Groenaanleg

Doelstelling?

 • Meer ruimte voor vrijliggende fiets- en voetpaden
 • Veilige fietsverbindingen met jaagpad en toekomstige fietssnelwegen
 • Betere voetgangersvoorzieningen
 • Beter zichtbaarheid en meer verkeersveiligheid
 • Fabriek Mondelez blijft bereikbaar tijdens werken
afbeelding Beukeleir-Pareinlaan

Beukelaer Pareinlaan en Montezumalaan (Stad Herentals)

Wat verandert er? 

 • Doortrekken fietspaden tot aan de Montezumalaan
 • Veilige fietsvoorzieningen aan site Mondelez
 • Aanleg gescheiden riolering

Doelstelling?

 • Meer fietsveiligheid 
 • Duurzaam waterbeheer
 • Financiering stad Herentals en Fietsfonds
 • Ontwerp nog in opmaak (afzonderlijke vergunningsprocedure)

Maar: uitvoering samen met werken spoorwegbrug 

Fietstunnel Ekelenberg

Wat verandert er?

 • Bouw van een fietstunnel onder het nieuwe spoor t.h.v. Ekelenberg
 • Aanleg van een dubbelrichtingsfietspad tussen Ekelenberg en de Ring (Lierseweg)

Doelstelling?

 • Betere ontsluiting van de wijk Wuytsbergen-Ekelen door wegwerken barrière gevormd door het spoor.
 • Veilige en vlotte fietsverbindingen tussen de wijk Wuytsbergen-Ekelen en de Ring (Lierseweg – Fietssnelweg Hasselt-Antwerpen)

Timing

overzicht timing werken

Vossenberg (project Infrabel)

Wat verandert er?

 • Vervangen van de overweg
 • Bouw van een tunnel onder het spoor voor voetgangers, fietsers en autoverkeer (H = 3m)
 • Geen aansluiting voor wegverkeer tussen Koeterstraat en Vossenberg
 • Aanleg nieuwe pocketparking langs de tunnel Vossenberg, verbonden met Koeterstraat
 • Nieuwe voetweg tussen Vossenberg en parking station
 • Aanpassing sporenbundels station zijde Lier

Doelstelling?

 • Meer verkeersveiligheid
 • Veiliger en vlotter treinverkeer
Afbeelding aanleg vossenberg
afbeelding aanleg vossenberg

Minder hinder tijdens uitvoering

 • Aan- en afvoer van grond en puin via schip + natransport via aanvoerroutes
 • Geluidsbeperkende maatregelen 
  • Geluidsdempende railpads
  • Verbeterde spoorbevestiging op de brug
  • Plaatselijk bijkomend geluidsscherm 
 • Treinverkeer blijft in dienst (m.u.v. aantal weekend-onderbrekingen)
 • Fasering De Beuckelaer-Pareinlaan i.f.v. permanente bereikbaarheid Mondelez (geen vrachtverkeer Mondelez)
 • Werffasering, signalisatie en omleidingen verder uit te werken in komende maanden
 • Gerichte communicatie bij opstart en tijdens uitvoering van de werken

Vragen?

Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 00
E-mail: communicatie@vlaamsewaterweg.be 

 

Laatste nieuws

Top