Spoorbrug Genk

Het verhogen van de spoorbrug over het Albertkanaal in Genk kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal
logo europese steun

UPDATE 21 JANUARI 2022

In het weekend van 14-15 januari zijn de nieuwe hogere spoorbruggen op de nieuwe landhoogden geplaatst. Nu de bruggen op hun plaats liggen is een belangrijke mijlpaal bereikt en is de laatste rechte lijn naar oplevering ingezet. De komende maanden worden de bruggen verder afgewerkt. Ook de kruispunten aan de sluisbrug worden vernieuwd. Tot slot wordt ook de fietsverbinding en de omgeving afgewerkt. De werken zullen klaar zijn in juni 2022.

Binnenkort zijn er werken ingepland aan het kruispunt van de Swinnenwijerweg en de sluisbrug en  aan het kruispunt van de Kanaalweg met de Mondeoleon
Hierdoor is er vanaf 31/01/2022 tot 03/2022 een lichte wijziging bij de aanrijroute voor de Mondeolaan.
Aanrijden naar de Mondeolaan zal niet meer mogelijk zijn via de sluisbrug. De bedrijven zullen bereikbaar zijn over de nieuwe weg via de Eikelaarstraat. Ook fietsers kunnen deze verbinding gebruiken via een verbeterd en vrijliggend fietspad.

Omleiding auto- en vrachtverkeer
 
omleiding 2 auto
Omleiding fietsers
 
omleiding fiets

‘THE BIGGER PICTURE’: MODERNISERING VAN HET ALBERTKANAAL

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      
De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

PROJECT IN EEN NOTENDOP

Ook doorvaarthoogte onder de spoorbrug van Genk is onvoldoende om vierlagencontainervaart mogelijk te maken en een veilige passage van schepen t.h.v. de brug te garanderen.  Aangezien de brug zich ter hoogte van de benedenhoofden van het sluizencomplex bevindt, is er voldoende doorvaartbreedte beschikbaar, en is er geen verbreding gepland in het kader van deze werken.
De huidige spoorbrug situeert zich vlak naast het sluizencomplex van Genk. Ze wordt uitsluitend gebruikt voor het goederenvervoer. De huidige brug bestaat uit drie delen met een totale overspanning van 175 meter. De nieuwe brug wordt op dezelfde locatie herbouwd en bestaat uit twee delen. Ook de bestaande bruggen over de Kanaalweg en Kanaaloever worden vervangen, de omliggende wegenis zal worden aangepast.

 

GEPLANDE WERKEN

Teneinde de brug te kunnen herbouwen wordt het goederenverkeer over de spoorlijn gedurende 8 maanden onderbroken. De onderbreking is voorzien van midden mei 2021 tot januari 2022. Voor het zover is moeten er nog tal van voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Momenteel worden op de site reeds aanpassingswerken aan de nutsvoorzieningen gedaan. 

In een eerste fase van de werken wordt de nieuwe weginfrastructuur, buiten de bestaande aangelegd. De bestaande verkeerscirculatie wordt hierbij behouden. Ook het montageterrein op linkeroever wordt dan in gereedheid gebracht. 

Voor het leggen van de nutsleidingen en de grondwerken worden de Kanaalweg, de Kanaaloever en de aanliggende jaagpaden volledig afgesloten voor voetgangers, fietsers en automobilisten van begin maart 2021 tot het voorjaar van 2022.

 

omleidingsplan werken spoorbrug Genk

Download het omleidingsplan

Om de brug te kunnen herbouwen wordt het goederenverkeer over de spoorlijn gedurende 8 maanden onderbroken. De onderbreking is voorzien van midden mei 2021 tot eind januari 2022. In deze fase is de Kanaalweg (LO) en de Kanaaloever (RO) volledig onderbroken. De Mondeolaan – sluisbrug – Swinnenwijerweg blijft operationeel.  

Ook de Kanaalweg (linkeroever) en de Kanaaloever (rechteroever) worden heraangelegd binnen de werken en worden ook voorzien van vrijliggende fietspaden.  Deze beide wegen zullen na de werken via een kleinere onderbrugging onder de spoorweg door gaan.   

Aansluitend aan de bouw van de spoorbrug zal INFRABEL binnen dezelfde spooronderbreking nog werken uitvoeren om de spoorlijn te moderniseren/elektrificeren. 

Laatste nieuws

Top