Snelvaart

In bepaalde zones krijgen snelvaarders, jetskiërs en waterskiërs de gelegenheid om hun favoriete hobby en sport te beoefenen. Geniet van de snelheid en verfijn je techniek op het Vlaamse waterwegennet.

De regelgeving omtrent snelvaart wordt bepaald door het “Koninklijk Besluit betreffende het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van 24 september 2006” (APSB). De snelvaartvakken worden vastgelegd door de waterwegbeheerder en zijn hier terug te vinden. De bepalingen uit het APSB met betrekking tot het gebruik van waterscooters in snelvaartvakken werden gewijzigd bij besluit van 4 april 2014. De volgende bepalingen zijn van kracht:

Waterscooters (zittend) mogen varen in alle snelvaartvakken (varen met grote snelheid, varen met waterscooters, waterskiën en analoge activiteiten) mits het in acht nemen van enkele regels:

  • Art. 6.35 bis, lid 1: vakken voor ‘varen met grote snelheid’

“Het varen met een grote snelheid is enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van minstens 500 m (…) Behoudens anders luidende bepalingen kan dit vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig, traject volgt.”

  • Art. 6.35, leden 2 en 6: vakken voor ‘waterski en analoge activiteiten’

“De bestuurder van een motorvaartuig dat één of meerdere waterskiërs trekt, moet vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud, die belast is met de sleepdienst en de bewaking van de skiër en in staat is om deze rol te vervullen.”
“Behoudens anders luidende bepalingen kan het in lid 2 bedoelde vaartuig een waterscooter zijn, voor zover deze zittend wordt bestuurd, de stabiliteit bij lage snelheid en stilstand is gegarandeerd en hij een regelmatig, min of meer rechtlijnig, traject volgt.”

  • Art. 6.35 bis, lid 2: vakken voor ‘varen met waterscooters’

“Onverminderd de bepalingen van lid 1 (‘varen met grote snelheid’) en lid 6 van art. 6.35, is het varen met grote snelheid met waterscooters enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaarheid van minstens 500 m.”

Waterscooters (staand) mogen alleen aan hoge snelheid varen in de snelvaartvakken bedoeld voor ‘varen met waterscooters’, conform art. 6.35 en art. 6.35 bis van het APSB.
 
Gewone motorboten
mogen aan hoge snelheid varen in zowel de vakken voor ‘varen met grote snelheid’ als ‘waterski en analoge activiteiten’, maar niet in de vakken voor ‘varen met waterscooters’ conform art. 6.35 en 6.35 bis van het APSB.

Een overzicht van de snelvaartvakken op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen vind je hier: 

Reglementering
Voor een overzicht van de geldende reglementering (verplichte uitrusting, scheepvaartregels, marifoon, stuurbrevet, etc), kan je terecht op visuris.be/reglementering. Hier vind je ook telkens de contactgegevens van de bevoegde instantie terug bij eventuele vragen.

Welke documenten je nodig hebt aan boord van je pleziervaartuig in België, hangt af van het vaargebied, het type en de karakteristieken van het vaartuig, en van bijzondere omstandigheden.
Deze tabel biedt een overzicht: Wat nodig om te varen?
Deze publicatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer toont waar je terechtkunt voor welke documenten: Vademecum Pleziervaart

Waterwegenvignet
Voor pleziervaartuigen vanaf 6 meter of met een snelheid vanaf 20 km/u is een waterwegenvignet van toepassing. Voor meer informatie over de tarieven en verkooppunten, kan je terecht op volgende link: www.visuris.be/Waterwegenvignet

Uitrusting

Brevetten

Trailerhellingen
Je kan je boot te water laten op publieke of clubgebonden trailerhellingen. Meestal kun je ook als niet-lid gebruikmaken van clubgebonden trailerhellingen, als je vooraf contact opneemt met de club. Vind hier de dichtsbijzijnde trailerhelling. Binnenkort zal al deze informatie ook opgenomen worden op de routeplanner op www.VisuRIS.be.

Laatste nieuws

Top