Link naar homepage

De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom startte De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei 2019 met de grondige renovatie van de brug.

RENOVATIE BRUGSTRUCTUUR IN FASEN

Het structureel onderhoud van de brug zelf startte op 6 mei 2019. Hiervoor doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Ruwweg voert hij de renovatiewerken uit in drie fasen.

FASE 1: van 6 mei 2019 tot eind november 2019 (VOLTOOID)
Zandstralen en verven van de metaalstructuur

In deze fase werden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en van een nieuw verfsysteem voorzien. 

FASE 2: van 26 februari 2020 tot 4 juni 2020 (VOLTOOID)
Vernieuwen van wegdek en voetpaden.

De Scheldebrug zal op donderdag 4 juni om 14.00u weer toegankelijk zijn voor het verkeer. Na opening van de ‘oude’ brug zal de ‘nieuwe’ brug één dag worden afgesloten om de elektromechanica te testen. We verwachten dat het verkeer op 5 juni 2020 om 17.00 u weer normaal (op twee rijstroken op beide bruggen) zal kunnen passeren.

In deze fase werden het wegdek en de voetpaden volledig vernieuwd.

FASE 3: van 1 juni 2020 tot midden februari 2021
Vernieuwen van het fietspad.

In deze derde en laatste fase ten slotte zal het fietspad worden aangepakt. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Ook fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden. Zij gebruiken immers het fiets- en voetpad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug. Ook zullen een aantal betonherstellingen worden uitgevoerd aan de onderkant van de brug.

Deze planning is uiteraard een streefplanning en kan door onvoorziene omstandigheden (zoals het weer) in de loop van het proces worden bijgewerkt.

MINDERHINDERMAATREGELEN

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

De werken hebben geen impact op treinverkeer en fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fietspad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

NAUW OVERLEG

Over de herstellingswerken wordt nauw overlegd met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

VRAGEN?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de werken? Dan kan je mailen naar regio.centraal@vlaamsewaterweg.be of bellen naar 03 224 67 11.

Laatste nieuws

Top