Link naar homepage

Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse

Na de dringende herstellingen aan het beweegbare brugdeel en de vernieuwing van de elektromechanica, neemt een gespecialiseerd aannemer nu de vaste delen van de brug onder handen. Op 26 februari 2020 start hij met de tweede fase: vernieuwing van wegdek en voetpaden. De Vlaamse Waterweg nv doet er alles aan om de hinder voor het wegverkeer tot een minimum te beperken.

De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom startte De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei 2019 met de grondige renovatie van de brug.

RENOVATIE BRUGSTRUCTUUR IN FASEN

Het structureel onderhoud van de brug zelf startte op 6 mei 2019. Hiervoor doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Ruwweg voert hij de renovatiewerken uit in drie fasen.

FASE 1: van 6 mei 2019 tot eind november 2019 (VOLTOOID)
Zandstralen en verven van de metaalstructuur

In deze fase werden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en van een nieuw verfsysteem voorzien. 

FASE 2: van 26 februari 2020 tot eind april 2020
Vernieuwen van wegdek en voetpaden.

In deze fase worden het wegdek en de voetpaden volledig vernieuwd. Ook zullen een aantal betonherstellingen worden uitgevoerd aan de onderkant van de brug. Tijdens de werken zal geen verkeer mogelijk zijn op de oude Scheldebrug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

FASE 3: van begin mei 2020 tot midden november 2020
Vernieuwen van het fietspad.

In deze derde en laatste fase ten slotte zal het fietspad worden aangepakt. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Ook fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden. Zij gebruiken immers het fiets- en voetpad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug.

Deze planning is uiteraard een streefplanning en kan door onvoorziene omstandigheden (zoals het weer) in de loop van het proces worden bijgewerkt.

MINDERHINDERMAATREGELEN

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

De gemeente Temse zal lokaal maatregelen nemen om de verkeerscirculatie in het centrum te verbeteren. Zo zal zij de toegang naar de N16 ter hoogte van het Viaduct richting Bornem gedurende de werken afsluiten. Hiervoor zal zij de nodige aankondigingsborden plaatsen.

De werken hebben geen impact op treinverkeer en fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fietspad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

NAUW OVERLEG

Over de herstellingswerken wordt nauw overlegd met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

VRAGEN?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de werken? Dan kan je mailen naar regio.centraal@vlaamsewaterweg.be of bellen naar 03 224 67 11.

Laatste nieuws

Top