Link naar homepage

Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse

Op maandag 6 mei 2019 startte De Vlaamse Waterweg nv met de renovatie van de oude Scheldebrug Bornem-Temse. Na de dringende herstellingen aan het beweegbare brugdeel vorig jaar en de vernieuwing van de elektromechanica die in november startte, zal een gespecialiseerd aannemer nu de rest van de brug onder handen nemen. De Vlaamse Waterweg nv doet er alles aan om de hinder voor het wegverkeer tot een minimum te beperken.

De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei met de grondige renovatie van de brug.

RENOVATIE BRUGSTRUCTUUR IN FASEN

Het structureel onderhoud van de brug zelf start op 6 mei 2019. Hiervoor doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Ruwweg voert hij de renovatiewerken uit in drie fasen.

FASE 1: van 6 mei 2019 tot eind november 2019 (VOLTOOID)
Zandstralen en verven van de metaalstructuur

In deze fase worden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en van een nieuw verfsysteem voorzien. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken, zal de aannemer een mobiele stelling gebruiken om deze werken uit te voeren. Dat maakt dat voor het grootste deel van de werken twee (weliswaar versmalde) rijstroken beschikbaar blijven voor het wegverkeer.

FASE 2: van begin maart 2020 tot eind april 2020
Vernieuwen van brugdek en voetpaden.

In deze fase worden het brugdek en de voetpaden volledig vernieuwd. Tijdens de werken zal geen verkeer mogelijk zijn op de oude Scheldebrug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

FASE 3: van begin mei 2020 tot midden november 2020
Vernieuwen van het fietspad.

In deze derde en laatste fase ten slotte zal het fietspad worden aangepakt. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Ook fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden. Zij gebruiken immers het fiets- en voetpad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug.

Deze planning is uiteraard een streefplanning en kan door onvoorziene omstandigheden (zoals het weer) in de loop van het proces worden bijgewerkt.

MINDERHINDERMAATREGELEN
Om de duur van de hinder zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich om -waar de werkzaamheden dit toelaten- in shiften te werken.

Bepaalde deelwerken, zoals het zandstralen van het metalen geraamte, kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Zij zullen dan ook zoveel mogelijk overdag worden uitgevoerd. Om overlast door stof voor omwonenden te beperken, voorziet de aannemer een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug.

De werken hebben geen impact op treinverkeer en fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fietspad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

NAUW OVERLEG

Over de herstellingswerken wordt nauw overlegd met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

VRAGEN?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de werken? Dan kan je mailen naar zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be of bellen naar 03 224 67 11.

Laatste nieuws

Top