Renovatie Scheldebrug Bornem-Temse

Op maandag 6 mei 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de renovatie van de oude Scheldebrug Bornem-Temse. Na de dringende herstellingen aan het beweegbare brugdeel vorig jaar en de vernieuwing van de elektromechanica die in november startte, zal een gespecialiseerd aannemer nu de rest van de brug onder handen nemen. De Vlaamse Waterweg nv doet er alles aan om de hinder voor het wegverkeer tot een minimum te beperken.

Einde in zicht van schilderwerken Scheldebrug Bornem-Temse

De Vlaamse Waterweg nv legt momenteel de laatste hand aan de schilderwerken van de Scheldebrug Bornem-Temse. Zonder onvoorziene omstandigheden kan de brug vrijdagochtend 22 november opnieuw open voor het wegverkeer. Voorafgaand, van 15 tot en met 21 november, breekt de aannemer de stellingen af. Het verkeer gaat die periode over de ernaast gelegen nieuwe brug. 

De grondige renovatie van het vaste gedeelte van de Scheldebrug Bornem-Temse vlot goed. In een eerste fase, die in mei van dit jaar startte, werden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en opnieuw geschilderd. Dat is belangrijk om de staalstructuur te beschermen tegen aantasting en de brug van een lange levensduur te verzekeren. 

Oude Scheldebrug uit de stellingen 
De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de schilderwerken. Zonder onvoorziene omstandigheden breekt hij van vrijdagochtend 15 november (0.01 u) tot donderdagavond 21 november (23.59 u) de mobiele stellingen af. Het verkeer zal die periode weer even via de ernaast gelegen nieuwe Scheldebrug moeten rijden, op één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden. 

Vanaf vrijdagochtend 22 november zal de brug opnieuw open zijn voor het verkeer en dit tot de start van de volgende renovatiefase in het voorjaar van 2020. 
 

De Scheldebrug Bornem-Temse (of oude Scheldebrug) werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Ze wordt al meer dan 60 jaar intensief gebruikt en dat moet ook de volgende decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start De Vlaamse Waterweg nv op 6 mei met de grondige renovatie van de brug.

RENOVATIE BRUGSTRUCTUUR IN FASEN

Het structureel onderhoud van de brug zelf start op 6 mei 2019. Hiervoor doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Ruwweg voert hij de renovatiewerken uit in drie fasen.

FASE 1: van 6 mei 2019 tot eind november 2019
Zandstralen en verven van de metaalstructuur

In deze fase worden de metalen geraamten van de brug gezandstraald en van een nieuw verfsysteem voorzien. Om de hinder voor het wegverkeer te beperken, zal de aannemer een mobiele stelling gebruiken om deze werken uit te voeren. Dat maakt dat voor het grootste deel van de werken twee (weliswaar versmalde) rijstroken beschikbaar blijven voor het wegverkeer. Voor de veiligheid zal wel een snelheidsbeperking van 30 km/h worden ingesteld. Enkel voor het monteren, verplaatsen en demonteren van de mobiele stelling zal de aannemer de brug voor korte periodes volledig afsluiten. Dat zal op volgende momenten zijn:

  • Van 6 mei tot en met 29 mei;
  • Van 8 juli tot en met 10 juli;
  • Van 21 september tot en met 28 september;
  • Van 15 november tot en met 21 november.

Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

Strikte hoogtebeperking van 4 m

Op de brug wordt vanaf 29 mei een strikte hoogtebeperking van 4 meter ingesteld. Vrachtverkeer hoger dan 4 meter dat van de A12 via de N16 naar Sint-Niklaas of de E17 rijdt, moet een omleiding volgen. De omleiding loopt via de A12 naar de Antwerpse ring (R1) en gaat verder via de Kennedytunnel naar de E17. De Vlaamse Waterweg plaatst bijkomende signalisatie (o.a. aan afrittencomplex Breendonk/Sint-Niklaas op de A12) en twee extra hoogteportalen vlakbij de oude Temsebrug. Die bijkomende ingrepen maken dat de oude brug nog tot en met 29 mei afgesloten zal zijn voor verkeer. Alle verkeer blijft in afwachting via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting.

Vrachtverkeer van Temse of Sint-Niklaas dat via de nieuwe Temsebrug richting Bornem of A12 rijdt, heeft geen aangepaste hoogtebeperking.

FASE 2: van begin maart 2020 tot eind april 2020
Vernieuwen van brugdek en voetpaden.

In deze fase worden het brugdek en de voetpaden volledig vernieuwd. Tijdens de werken zal geen verkeer mogelijk zijn op de oude Scheldebrug. Alle verkeer zal dan via de nieuwe Scheldebrug rijden, één rijstrook per rijrichting. Er zal een snelheidsbeperking van 50 km/h gelden.

FASE 3: van begin mei 2020 tot midden november 2020
Vernieuwen van het fietspad.

In deze derde en laatste fase ten slotte zal het fietspad worden aangepakt. Het fietspad ligt los van de rijweg. De werken kunnen worden uitgevoerd zonder hinder voor het autoverkeer. Ook fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden. Zij gebruiken immers het fiets- en voetpad op de nabijgelegen nieuwe Scheldebrug.

Deze planning is uiteraard een streefplanning en kan door onvoorziene omstandigheden (zoals het weer) in de loop van het proces worden bijgewerkt.

MINDERHINDERMAATREGELEN
Om de duur van de hinder zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich om -waar de werkzaamheden dit toelaten- in shiften te werken.

Bepaalde deelwerken, zoals het zandstralen van het metalen geraamte, kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Zij zullen dan ook zoveel mogelijk overdag worden uitgevoerd. Om overlast door stof voor omwonenden te beperken, voorziet de aannemer een stof- en winddichte afsluiting rondom de brug.

De werken hebben geen impact op treinverkeer en fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fietspad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

NAUW OVERLEG

Over de herstellingswerken wordt nauw overlegd met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

VRAGEN?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de werken? Dan kan je mailen naar zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be of bellen naar 03 224 67 11.

Laatste nieuws

Top