Link naar homepage

ROC Aalst - Dender

De Vlaamse Waterweg nv wenst in overleg met de Stad Aalst een kandidaat te selecteren om een Regionaal Overslag Centrum met vrachtwagenparking gelegen aan het Wijngaardveld te Aalst te exploiteren in eigen naam en voor eigen rekening. Hiervoor zal met de gekozen Kandidaat een concessieovereenkomst afgesloten worden die betrekking heeft op de exploitatie van het Regionaal Overslag Centrum met vrachtwagenparking.

De studie ‘Economisch nut van de Dender’, uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel, geeft aan dat er goederenstromen aanwezig zijn in de regio die potentieel bieden om via een ROC te verlopen. De kosten-batenanalyse toonde aan bovendien dat de ontwikkeling van een intermodale terminal op deze locatie rendabel is.

Voor het ROC Aalst zijn deze bedrijven gelegen aan het Wijngaardveld, in de Stad Aalst en in de regio Aalst. De achterliggende terreinen zijn de terreinen aan het Wijngaardveld en de laad- en losinfrastructuur zal worden gerealiseerd aan de voorliggende Dender.

Op vandaag is de Dender bevaarbaar voor schepen tot 600 ton (CEMT klasse II). De plannen tot opwaardering van de Dender voor een bereikbaarheid voor 1350 ton en gebruik van klasse IV-schepen nemen na een studieperiode een start in 2021 met als eerste uitvoering de aanpak van de stuwsluis te Denderbelle. Na de opwaardering zal de Dender bereikbaar zijn tot aan de Ringbrug van Aalst voor schepen tot 1350 ton (CEMT klasse IV).
Om het ROC volledig operationeel te hebben wanneer de opwaardering tot 1350 een feit is, worden de gronden op heden met een bereikbaarheid tot 600 ton nu reeds aan de markt aangeboden. Ook voor de exploitant is de huidige opstart van een ROC een opstart voor een toekomstig rendabel ROC bij een opwaardering van de Dender tot 1350 ton. Om een rendabel ROC te kunnen bekomen kan de Kandidaat ook extra initiatieven indienen als bestemming van de terreinen. Zo kan een bedrijf door bij de uitbating van het ROC eigen volumes te realiseren op de site reeds in de eerste fase (Dender op 600 ton) een rendabel ROC exploiteren.

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is op 30 juni 2022 uiterlijk vóór 12 uur.

Teneinde de kandidaten een duidelijk zicht te geven op de eigenlijke draagwijdte van het voorwerp van onderhavige opdracht en de draagwijdte van de verbintenissen en de verplichtingen van de kandidaten in het kader hiervan, wordt er een verplichte informatievergadering georganiseerd op donderdag 5 mei 2022. Verplicht vooraf inschrijven via sabine.smet@aalst.be. Deze infovergadering zal ook digitaal kunnen gevolgd worden. 

Kandidaten moeten verplicht aanwezig zijn op deze informatievergadering.

Voor Kandidaten die op 5 mei 2022 niet kunnen aanwezig zijn wordt op 2 juni om 10u dezelfde informatievergadering gehouden dewelke digitaal zal doorgaan. Een link wordt u na inschrijving (mail naar sabine.smet@aalst.be) bezorgd.

Locatie infovergadering: Centrum stad Aalst, Werf 9, 9300 Aalst – zaal De Foyer

Programma:

13.30 uur Verwelkoming 
Algemeen
Stad Aalst
13.40 uur Verwelkoming 
Definiëring ROC
Opwaardering Dender
De Vlaamse Waterweg
13.50 uur Start plenair gedeelte
Toelicht leidraad/bestek
Aandachtspunten 
Vermarktingsprocedure
De Vlaamse Waterweg
14.10 uur Toelichting vrachtwagenparking Stad Aalst en SOLVA
14.30 uur Vraag en antwoord De Vlaamse Waterweg en stad Aalst
14.45 uur Netwerkmoment  
15.30 uur Afsluiten  

Elke offerte moet vóór de limietdatum en het limietuur ontvangen worden. Laattijdige aanvragen tot deelneming worden niet aanvaard.
De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronisch platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

Alle informatie over de procedure en kandidaatstelling kan je terugvinden in onderstaande documenten.

ROC Aalst - Copyright: Gert Swillens

Terrein ROC Aalst - copyright: Gert Swillens

 

Plan ROC Aalst

Laatste nieuws

Top