Renovatie baanbrug Boom

Op 28 mei 2018 startte De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. Zowel de brug als de pijlers en landhoofden worden grondig aangepakt. De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De brug zal bepaalde periodes niet toegankelijk zijn voor verkeer. Als de werken volgens planning verlopen, kan de brug in november opnieuw normaal gebruikt worden.

De beweegbare baanbrug over de Rupel in Boom werd gebouwd in 1939 en is onderdeel van de gewestweg N177 (Frans De Schutterlaan) die Boom met Willebroek verbindt. Op 28 mei 2018 start De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de brug en bijhorende brugkelders, waarin het mechanisme van de brug zit.

Een gespecialiseerd aannemer zal het wegdek en de fiets- en voetpaden wegnemen en vervangen. Om de brug te beschermen tegen vochtinsijpeling brengt de aannemer een nieuwe waterdichte rok aan. De stalen draagstructuur van de brug krijgt bovendien een nieuwe anti-corrosiebescherming. Aan de onderkant van de brug doet de aannemer ook de nodige betonherstellingen.

Fasering van de werken

De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De eerste fase startte op 28 mei 2018.

Fase 1: 28 mei tot 6 juni 2018 (voltooid)
Voorbereidende werken en opbraak voet- en fietspaden

Alleen verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel kan passeren.
Auto’s en vrachtwagens vanuit Brussel richting Boom volgen de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.
Fietsers , voetgangers en bromfietsen klasse A en B kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook op de brug

Fase 2: 7 juni tot 17 juli 2018 (voltooid)
Afbraak wegenis en aanleg voorlopige voet- en fietspaden

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                 - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                 - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Fase 3: 18 juli tot 30 juli 2018 (voltooid)
Plaatsen van stelling rond de brug en zandstralen staalstructuur

In deze derde fase zal de brug weer even toegankelijk zijn voor alle verkeer. 

Auto’s en vrachtwagens zullen in twee richtingen kunnen passeren. Voor de veiligheid en het comfort van de arbeiders vragen we bestuurders om hun snelheid te matigen tot 30 km/h. Arbeiders werken in deze derde fase immers vanop een hangende stelling onder de brug. Die stelling trilt en beweegt mee met het brugdek.

Fietsers en voetgangers zullen in twee richtingen op één pad (aan de kant van de Boomse kaai) over de brug worden geleid. Voor hun veiligheid vragen wij hen om de oversteek te voet te doen, met de fiets aan de hand. 

De veerdienst Boom – Klein-Willebroek valt in deze fase weer even terug op het reguliere zomerregime. 

  • Van maandag tot vrijdag van 7.00 u tot 20.00 u
  • In de weekends en op feestdagen van 9.00 u tot 20.00 u
  • Overzetten op het uur en op het halfuur (geen overzet om 12.30 u wegens middagpauze)

Fase 4: 31 juli tot 25 september 2018 (voltooid)
Betonherstellingen aan de onderkant van de brug , schilderen van de staalstructuur en onderhoud ballastkist.

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                 - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                 - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Om de wachttijden te beperken wordt tijdens de ochtend- en avondspits een tweede veerboot ingezet: 

  • Tijdens de ochtendspits op weekdagen van 7.30 u tot 8.30 u
  • Tijdens de avondspits op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00 u tot 17.00 u en op woensdagmiddag van 12.00 u tot 13.00 u.

Fase 5: 20 september tot 25 oktober 2018 (voltooid)
Vervolg schilderwerken en anti-corrosiebehandeling staalstructuur

In tegenstelling tot eerdere communicatie, blijven in beide rijrichtingen de omleidingen van kracht. Dit omwille van de heraanleg van de Frans De Schutterlaan (N177), waarmee Agentschap Wegen en Verkeer op 8 oktober start.
Met de (vracht)wagen vanuit Antwerpen neemt u de nieuwe afrit Ooievaarsnet die tijdelijk voor de werken werd geopend. Met de (vracht)wagen vanuit Brussel volgt u de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.

Fietsers en voetgangers kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook.

Extra werken: brug langer in stelling dan verwacht

De renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom zal langer duren dan gepland. De Vlaamse Waterweg nv gebruikt de periode dat de brug afgesloten is voor de heraanleg van de N177 om extra werken aan de stalen
liggers van de brug uit te voeren. Tijdens de renovatiewerken kwam schade aan de buitenste stalen liggers aan het licht. De aannemer heeft ongeveer tot eind maart nodig om de schade te herstellen. De brug blijft
toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Voor het autoverkeer blijft de huidige omleiding behouden.

Eind mei startte de aannemer met de volledige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. De brug, de brugpijlers en de landhoofden werden grondig aangepakt. De stalen onderbouw van de brug kreeg intussen
een anticorrosiebescherming. Ook de betonnen structuur aan de onderkant van de brug, het brugdek en de hoogspanningsinstallatie werden vernieuwd.

Tijdens de werken kwam aan het licht dat de bovenzijde van de twee buitenste stalen liggers van de brug aangetast is. Het beschadigde deel van de stalen liggers (de bovenflens) is erg moeilijk toegankelijk. Dat is de
reden dat de schade pas tijdens de renovatiewerken zichtbaar werd. De bovenflens heeft een belangrijke functie voor de stabiliteit van de brug. We hebben dan ook beslist om geen veiligheidsrisico te nemen en de
herstelling zo snel mogelijk te starten. Daarbij maken we gebruik van de periode dat de brug sowieso afgesloten is voor de heraanleg van de Frans De Schutterlaan (N177) door het Agentschap Wegen & Verkeer.
Concreet zal de aannemer de stalen liggers ontroesten, waar nodig vernieuwen en opnieuw conserveren.

Daarvoor zal het fietspad over de volledige lengte worden opengesneden. Het ontroesten kan lokaal geluidshinder geven. Om de hinder te beperken zal de aannemer ’s avonds en in de weekends niet werken.
We verwachten dat de extra herstellingswerken eind maart 2019 klaar zullen zijn. De duur is echter sterk afhankelijk van het weer (winterperiode).

Impact op het verkeer

De brug zal voor de volledige duur van de werken toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Voor auto’s en vrachtwagens blijft de huidige omleiding, die het Agentschap Wegen & Verkeer inlegde voor de
heraanleg van de Frans De Schutterlaan (in het verlengde van de Rupelbrug) behouden. Ook de bussen van De Lijn volgen de omleiding.

Fase 6: data nader te bepalen
Aanbrengen belijning en signalisatie

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                 - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                 - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ dewelke hiervoor tijdelijk zal geopend worden.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Impact op het verkeer

Al naar gelang de fase waarin gewerkt wordt, zullen ook bussen van De Lijn de omleiding moeten volgen. Blijf op de hoogte van de omleidingen op jouw lijn via delijn.be/omleidingen.
De scheepvaart zal beperkte hinder van de werken ondervinden. Eén van de twee doorvaartopeningen zal steeds toegankelijk zijn voor schepen. Via scheepvaartberichten zal de sector worden geïnformeerd.

Minderhindermaatregelen

Tijdens de werken breidt de veerman de bedieningstijden van het veer Boom – Klein-Willebroek aanzienlijk uit; van 5.30 u tot 22.30 u. Bovendien verdubbelt hij de overzetfrequentie naar ieder kwartier i.p.v. ieder halfuur. Dat alles niet alleen op weekdagen, maar ook in de weekends en op feestdagen zonder opname van middagpauze.

De renovatie-aannemer van zijn kant zal met dubbele shiften werken en indien nodig (bij weerverlet vb.) ook in de weekends.

Nieuwsbrief

De gemeente Boom zal op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177 ‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven.

Om de mensen te informeren over de renovatiewerken werd op 9 mei 2018 een infovergadering georganiseerd. Hieronder kan je de presentatie nog even inkijken.

Laatste nieuws

Top