Renovatie baanbrug Boom

Op 28 mei 2018 startte De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. Zowel de brug als de pijlers en landhoofden worden grondig aangepakt. De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De brug zal bepaalde periodes niet toegankelijk zijn voor verkeer. Als de werken volgens planning verlopen, kan de brug in november opnieuw normaal gebruikt worden.

UPDATE 24/08/2018

Het jaagpad en de bijbehorende voetbrug onder de Baanbrug Boom is tot en met 25 november 2018 onderbroken voor de veiligheid van de voetgangers en fietsers. De omleiding wordt voorzien, in beide richtingen, via de parking van gereedschappen COP en de rotonde naar de Colonel Silvertopstraat langsheen de buurtweg naast cultureel centrum 'De Steiger'.


 

De beweegbare baanbrug over de Rupel in Boom werd gebouwd in 1939 en is onderdeel van de gewestweg N177 (Frans De Schutterlaan) die Boom met Willebroek verbindt. Op 28 mei 2018 start De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de brug en bijhorende brugkelders, waarin het mechanisme van de brug zit.

Een gespecialiseerd aannemer zal het wegdek en de fiets- en voetpaden wegnemen en vervangen. Om de brug te beschermen tegen vochtinsijpeling brengt de aannemer een nieuwe waterdichte rok aan. De stalen draagstructuur van de brug krijgt bovendien een nieuwe anti-corrosiebescherming. Aan de onderkant van de brug doet de aannemer ook de nodige betonherstellingen.

Fasering van de werken

De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De eerste fase startte op 28 mei 2018.

Fase 1: 28 mei tot 6 juni 2018 (voltooid)
Voorbereidende werken en opbraak voet- en fietspaden

Alleen verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel kan passeren.
Auto’s en vrachtwagens vanuit Brussel richting Boom volgen de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.
Fietsers , voetgangers en bromfietsen klasse A en B kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook op de brug

Fase 2: 7 juni tot 17 juli 2018 (voltooid)
Afbraak wegenis en aanleg voorlopige voet- en fietspaden

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                 - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                 - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Fase 3: 18 juli tot 30 juli 2018 (voltooid)
Plaatsen van stelling rond de brug en zandstralen staalstructuur

In deze derde fase zal de brug weer even toegankelijk zijn voor alle verkeer. 

Auto’s en vrachtwagens zullen in twee richtingen kunnen passeren. Voor de veiligheid en het comfort van de arbeiders vragen we bestuurders om hun snelheid te matigen tot 30 km/h. Arbeiders werken in deze derde fase immers vanop een hangende stelling onder de brug. Die stelling trilt en beweegt mee met het brugdek.

Fietsers en voetgangers zullen in twee richtingen op één pad (aan de kant van de Boomse kaai) over de brug worden geleid. Voor hun veiligheid vragen wij hen om de oversteek te voet te doen, met de fiets aan de hand. 

De veerdienst Boom – Klein-Willebroek valt in deze fase weer even terug op het reguliere zomerregime. 

  • Van maandag tot vrijdag van 7.00 u tot 20.00 u
  • In de weekends en op feestdagen van 9.00 u tot 20.00 u
  • Overzetten op het uur en op het halfuur (geen overzet om 12.30 u wegens middagpauze)

Fase 4: 31 juli tot 25 september 2018 (voltooid)
Betonherstellingen aan de onderkant van de brug , schilderen van de staalstructuur en onderhoud ballastkist.

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                 - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                 - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Om de wachttijden te beperken wordt tijdens de ochtend- en avondspits een tweede veerboot ingezet: 

  • Tijdens de ochtendspits op weekdagen van 7.30 u tot 8.30 u
  • Tijdens de avondspits op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00 u tot 17.00 u en op woensdagmiddag van 12.00 u tot 13.00 u.

Fase 5: 20 september tot 25 oktober 2018
Vervolg schilderwerken en anti-corrosiebehandeling staalstructuur

In tegenstelling tot eerdere communicatie, blijven in beide rijrichtingen de omleidingen van kracht. Dit omwille van de heraanleg van de Frans De Schutterlaan (N177), waarmee Agentschap Wegen en Verkeer op 8 oktober start.
Met de (vracht)wagen vanuit Antwerpen neemt u de nieuwe afrit Ooievaarsnet die tijdelijk voor de werken werd geopend. Met de (vracht)wagen vanuit Brussel volgt u de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.

Fietsers en voetgangers kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook.

Fase 6: 29 oktober tot 2 november 2018
Aanbrengen belijning en signalisatie

De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
                 - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
                 - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ dewelke hiervoor tijdelijk zal geopend worden.
Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.

Aansluitend, van 2 november tot 25 november 2018, voert de aannemer nog enkele werken uit ter afwerking. Die zullen echter geen significante verkeershinder geven.   

Impact op het verkeer

Al naar gelang de fase waarin gewerkt wordt, zullen ook bussen van De Lijn de omleiding moeten volgen. Blijf op de hoogte van de omleidingen op jouw lijn via delijn.be/omleidingen.
De scheepvaart zal beperkte hinder van de werken ondervinden. Eén van de twee doorvaartopeningen zal steeds toegankelijk zijn voor schepen. Via scheepvaartberichten zal de sector worden geïnformeerd.

Minderhindermaatregelen

Tijdens de werken breidt de veerman de bedieningstijden van het veer Boom – Klein-Willebroek aanzienlijk uit; van 5.30 u tot 22.30 u. Bovendien verdubbelt hij de overzetfrequentie naar ieder kwartier i.p.v. ieder halfuur. Dat alles niet alleen op weekdagen, maar ook in de weekends en op feestdagen zonder opname van middagpauze.

De renovatie-aannemer van zijn kant zal met dubbele shiften werken en indien nodig (bij weerverlet vb.) ook in de weekends.

Nieuwsbrief

De gemeente Boom zal op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177 ‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven.

Om de mensen te informeren over de renovatiewerken werd op 9 mei 2018 een infovergadering georganiseerd. Hieronder kan je de presentatie nog even inkijken.

Laatste nieuws

Top