Reglementering

Alle voor de pleziervaart geldende reglementering kan je vinden op VisuRIS.

Op de waterwegen zijn verschillende reglementen van toepassing. Je kan deze, thematisch geordend, terugvinden op www.visuris.be/reglementeringpleziervaart.
Omwille van het internationale karakter van de waterweg worden daar ook de beschikbare Europese en Rijnvaartreglementen opgenomen.

Binnen Vlaanderen wordt er gewerkt aan een scheepvaartdecreet en bij de federale overheid wordt er gewerkt aan een scheepvaartwetboek. Beide reglementen hebben de ambitie om het regelgevend landschap te vereenvoudigen.

Laatste nieuws

Top