Pleziervaart

Door pleziervaart ontdek je een andere kant van Vlaanderen, met tal van natuurgebieden, recreatiedomeinen, historische steden en pittoreske dorpjes.

Voor pleziervaart op de Vlaamse bevaarbare waterwegen heb je een vaarvergunning voor je vaartuig nodig. De vaarvergunning omvat een identificatiebewijs en een waterwegenvignet dat je jaarlijks moet hernieuwen. Je kan het waterwegenvignet aanschaffen op VisuRIS. Meer informatie over de nodige documenten en certificaten vind je op deze pagina.

Alle voor de pleziervaart geldende reglementering kan je vinden op www.visuris.be/reglementeringpleziervaart.

Laatste nieuws

Top