Renovatie Plaisancebruggen Mechelen

Op dinsdag 11 juni 2019 start De Vlaamse Waterweg nv met de renovatie van de Plaisancebruggen in Mechelen. De werken zullen ongeveer tweeënhalve maand duren. De aannemer neemt verschillende maatregelen om de hinder te beperken.

De Plaisancebruggen, twee naast elkaar gelegen basculebruggen over het Kanaal Leuven-Dijle in de Mechelse binnenstad werden gebouwd in 1981. Al bijna 40 jaar worden zij intensief gebruikt en dat moet ook de volgend decennia in alle veiligheid mogelijk zijn. Daarom start De Vlaamse Waterweg nv op 11 juni met de grondige renovatie van de bruggen.

Renovatie in fasen

Om de renovatiewerken uit te voeren doet De Vlaamse Waterweg nv beroep op een gespecialiseerd aannemer. Volgende deelwerken staan op het programma:

 • De metalen brugstructuur reinigen, zandstralen en schilderen
 • De afwatering van de bruggen verbeteren
 • Toegangsdeksels en leuningen conserveren
 • Vernieuwen van de slijtlaag op het brugdek

De aannemer voert de werken aan beide basculebruggen niet gelijktijdig uit: 

 • Eerste brug: van 11 juni tot 19 juli
  (zandstralen van 25 juni tot 2 juli)
 • Tweede brug: van 22 juli tot 30 augustus
  (zandstralen van 6 augustus tot 16 augustus)

Door gefaseerd te werken blijft altijd één brug beschikbaar voor voetgangers en fietsers. Zo garanderen we dat de zwakke weggebruiker het kanaal steeds veilig kan oversteken. Voor automobilisten werd een omleiding via de Postzegellaan uitgewerkt.

Omleiding gemotoriseerd verkeer

 

Plan omleiding tijdens renovatie Plaisancebruggen

Let op: tijdens de renovatiewerken aan de Plaisancebrug zullen lijn 288, 289, 28 en 8 een aangepast traject volgen.

 • Lijn 288, 289 en 28 bedienen tijdens de werken haltes Oude Brusselsestraat, Louizastraat en Brusselpoort niet. Zij worden vervangen door haltes Stationperron 18 en Dodoens.
 • Lijn 8 bedient tijdens de werken haltes Oude Brusselsestraat, Louizastraat, Brusselpoort, Rosierstraat, W. Geetsstraat en Stationperron 4 niet. Zij worden vervangen door halte Stationperron 1. 

Minderhindermaatregelen

De totale uitvoeringstermijn voor de renovatie van beide bruggen bedraagt 78 kalenderdagen (ongeveer tweeënhalve maand). De werken werden bewust in de zomervakantie ingepland omdat er dan doorgaans minder verkeer op de baan is. We doen er alles aan om de werken voor de start van het nieuwe schooljaar klaar te hebben. 

Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden, zal de aannemer verder werken tijdens het bouwverlof. Af en toe, wanneer nodig, zal ook in het weekend worden gewerkt.

Voor het zandstralen en schilderen werkt de aannemer vanop een stelling rondom de brug. Om overlast door stof te beperken, voorziet hij een stof- en winddichte afsluiting. 

Bepaalde deelwerken, zoals het zandstralen van de brugstructuur, kunnen tijdelijk geluidshinder met zich meebrengen. Zij zullen dan ook zo veel mogelijk overdag worden uitgevoerd. 

Om het wegverkeer op de omleidingsroute niet te hinderen, zal de aannemer zijn materieel zo veel mogelijk buiten de spits laden en lossen.

Nauw overleg

De Vlaamse Waterweg nv voert de renovatiewerken uit in nauw overleg met de stad Mechelen. De afdeling Expertise Beton en Staal van de Vlaamse overheid volgt de werken mee op.

Vragen?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de werken? Dan kan je mailen naar zeescheldezeekanaal@vlaamsewaterweg.be of bellen naar 03 224 67 11.

Laatste nieuws

Top