Onteigening renovatie Potpolder IV Waasmunster

Van 31 augustus 2018 tot en met 29 september 2018 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd in het kader van de renovatie van Potpolder IV in Waasmunster.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 brengt De Vlaamse Waterweg nv ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van de renovatie van Potpolder IV te Waasmunster. Hierbij zal er worden overgegaan tot de verwerving van onroerende goederen gelegen te Waasmunster, zoals opgenomen op het onteigeningsplan C4/9176 gevoegd bij het voorlopig onteigeningsbesluit van 20 augustus 2018.

Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 31 augustus 2018 tot en met 29 september 2018, liggen de volgende documenten ter inzage:

Gedurende deze periode zijn de documenten tevens raadpleegbaar op de website van de gemeente Waasmunster.  Het voorlopig onteigeningsbesluit met alle bijlagen wordt eveneens ter inzage gelegd in het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke ordening, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster: 

  • Open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
  • Op donderdag ook van 14.00 tot 18.00 uur.

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen als volgt kenbaar worden gemaakt:

  • door je bezwaarschrift  aangetekend te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster;
  • door je bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis;
  • door je bezwaarschrift aangetekend te versturen naar De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Zeeschelde-Zeekanaal, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen;
  • door je bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs bij De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Zeeschelde-Zeekanaal, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen.

Laatste nieuws

Top