Link naar homepage

Werken Scheldeoever Wichelen gaan volgende fase in

Werken Scheldeoever Wichelen gaan volgende fase in

Begin 2020 startte De Vlaamse Waterweg nv met de stabilisatie van de Scheldeoever in Wichelen ter hoogte van het Sociaal Huis. De waterwegbeheerder verstevigt de dijk op de rechteroever om te voorkomen dat de oever verder afbrokkelt. Tegelijk verhoogt ze de waterkering. De werken in een eerste zone, van de Bergenmeersen tot Scheldehoek, zijn intussen vergevorderd. Na het bouwverlof gaat de aannemer verder in de zone van Scheldehoek tot aan de Bosbeek. In oktober 2020 start bovendien de bouw van een nieuw pompstation op de Bosbeek. De ingrepen moeten wateroverlast in de omgeving voorkomen.

 

Werken Scheldeoever Wichelen gaan volgende fase in

Begin 2020 is De Vlaamse Waterweg nv gestart met de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever ter hoogte van het Sociaal Huis. De opdracht is drieledig. In het kader van het Sigmaplan verstevigen we op de rechteroever de dijk, van de Bosbeek tot de Bergenmeersen, en bouwen we een pompstation aan de monding van de Bosbeek. Deze ingrepen voorkomen dat de oever afbrokkelt door de kracht van het getij en beschermen de ruime omgeving tegen wateroverlast. Tegelijk bieden de werken ons de gelegenheid om een jaagpad langs de Schelde aan te leggen dat een alternatief biedt voor de drukke N416 en de open ruimte een make-over te geven.

Werken eerste zone vergevorderd, volgende zone in voorbereiding
In een eerste zone van de Bergenmeersen tot Scheldehoek, waar we begin 2020 startten, zijn de werken intussen vergevorderd. De aannemer heeft de rivierbodem gestabiliseerd met zinkstukken. Hij heeft in de oeverhelling een stalen ‘damwand’ geplaatst en verankerd voor extra stevigheid. Bovendien bracht hij de fundering van het nieuwe jaagpad aan. Na het bouwverlof werkt de aannemer het jaagpad en de oever in deze eerste zone verder af.
 
Daarna gaat hij verder in de volgende zone; van Scheldehoek tot aan de Bosbeek. Na het verplaatsen van de nutsleidingen en het voorbereiden van de werfzone in augustus en september volgt ook daar een totaalrenovatie van de oeverhelling (talud) volgens hetzelfde procedé als in de eerste zone. In het kader hieronder kan u dit procedé nog eens nalezen.

1000 liter per seconde
In oktober 2020 starten we, samen met de provincie Oost-Vlaanderen, met de bouw van een nieuw, ondergronds pompstation aan de monding van de Bosbeek. De Bosbeek zorgde in het verleden regelmatig voor wateroverlast. Als het water op de Schelde hoog staat, kan de Bosbeek immers niet meer op natuurlijke wijze naar de Schelde afvloeien. Daarom komen er nu drie pompen, die samen 1000 liter per seconde naar de Schelde kunnen overpompen en zo het water uit de straten zullen houden. De provincie bouwt het pompstation, De Vlaamse Waterweg nv de uitwateringssluis naar de Schelde. We streven ernaar de oeverwerken en het nieuwe pompstation klaar te hebben tegen oktober 2021.

Scheldepromenade
Als de stabilisatiewerken aan de oever klaar zijn, nemen we in samenwerking met de gemeente Wichelen het openbaar domein onder handen. De ‘Scheldepromenade’ wordt de kers op de taart. Ter hoogte van het Sociaal Huis wordt het Scheldeplein aangelegd, een natuurstenen tapijt van kasseien en granietstroken met trappen langs de oever voor een maximale beleving van de Schelde. Wat verder komt een open ontmoetingsplaats met zitbankjes en een spectaculair uitzicht. Beide locaties worden verbonden door een wandelweg langs de rivier, waar het aangenaam flaneren zal zijn. Voor het ontwerp werkte De Vlaamse Waterweg nv intensief samen met de gemeente Wichelen.

Wat houdt de renovatie van de oeverhelling precies in?
Om de langzame maar zekere erosie van de Scheldeoever in Wichelen tegen te gaan, verstevigt De Vlaamse Waterweg nv de oeverhelling (het talud). Stalen damplanken worden in de oever geplaatst om een robuuste wand (1) te vormen, met grondankers (2) voor extra stabiliteit. De helling langs de rivierzijde wordt vervolgens afgedekt met breuksteen (3). Op die manier ontstaat een stevige dijk.

Om de omgeving ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, wordt de dijk verhoogd tot de veilige Sigmahoogte (8 meter boven het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende). Boven op de dijk komt een jaagpad (4) voor voetgangers en fietsers. Waar het jaagpad zich niet op de veilige Sigmahoogte bevindt, komt er nog een waterkeringsmuurtje (5). Het jaagpad biedt fietsers een veilig en aangenaam alternatief voor de drukke N416.

Schema renovatie oeverhelling

De werken kaderen in het Sigmaplan; een unieke tandem van waterveiligheid en natuurontwikkeling. Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren en geeft tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost.

Laatste nieuws

Top